Norrköpings kommun

Beslut om markköp för en ny skola väntas

Dela

På samhällsplaneringsnämndens möte den 11 juni kommer bland annat beslut att fattas om köp av en ny fastighet för skolverksamhet på Västra Vikbolandet. Om beslutet går igenom innebär det att en ny skola kan byggas för att ersätta Dagsbergs skola och Tåby skola.

Den röda markeringen visar var fastigheten Dagsbergs-Ljunga 3:10 ligger.
Den röda markeringen visar var fastigheten Dagsbergs-Ljunga 3:10 ligger.

– Det här är en viktig satsning som kommer att påverka vardagen positivt för elever och skolpersonal, men också har betydelse för landsbygden framåt. Det har varit väldigt svårt att hitta en lämplig tomt, därför är vi väldigt glada över beskedet att samhällsbyggnadskontoret har hittat en lösning som samhällsplaneringsnämnden ska ta ställning till. Det känns stort att vi äntligen är ett steg närmare en ny och modern skola på västra Vikbolandet, säger Ingrid Cassel (M), ordförande i utbildningsnämnden.

Arbetet har pågått i flera år, då Dagsbergs skola har mycket begränsade utbyggnadsmöjligheter och länsstyrelsen också har satt stopp på grund av buller från flygplatsen. I investeringsbudgeten finns därför pengar avsatta för att bygga en ny F–6-skola och sporthall på Västra Vikbolandet.

– Kommunen har begränsat med mark i området och det finns mycket att ta hänsyn till när en skola ska byggas, som bra skolväg och utbyggt vatten- och avloppsnät. I dag är det aktuella området planlagt för industri, men nuvarande ägare har ansökt och fått positivt planbesked för skola och bostäder, säger Tomas Tekmen (KD), ordförande i samhällsplaneringsnämnden.

Ett köpekontrakt har tagits fram med ägaren av fastigheten Dagsbergs-Ljunga 3:10 och om det godkänns av samhällsplaneringsnämnden får kommunen tillträde till marken den 28 augusti 2024. Priset är satt till 19,4 miljoner kronor.

Kontakt:
Tomas Tekmen (KD)
Titel: ordförande samhällsplaneringsnämnden
Telefon: 0724-64 00 45

Ingrid Cassel (M)
Titel: ordförande utbildningsnämnden
Telefon: 0707-25 61 49

Per Kempe
Titel: avdelningschef affärsstöd och projekt, samhällsbyggnadskontoret
Telefon: 0730-20 13 30

Jonas Eriksson
Titel: utbildningsdirektör
Telefon: 0730-20 23 05
______________________________________________________
Avsändare: Linda Månzén, pressansvarig
Telefon: 0725-84 72 15

Norrköpings kommun har omkring 145 000 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 13 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering och medieteknik samt besöksnäring. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2022-2026 styrs Norrköpings kommun av borgerlig samverkan, som består av M, KD och L.

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Reviderad handlingsplan för heltid som norm11.6.2024 08:58:13 CEST | Pressmeddelande

Norrköpings kommun har efter tidigare tagna beslut uppnått målet att ha heltid som norm för alla anställda, och har en högre andel heltidsanställda och heltidsarbetande än övriga kommuner i landet. För att ge verksamheterna större flexibilitet vid nyrekrytering, verksamhetsplanering och budgetplanering föreslår kommunstyrelsens personalutskott nu ett nästa steg. Heltid ska också fortsatt vara utgångspunkten vid rekrytering, men handlingsplanen för heltid som norm revideras och ersätts med kollektivavtalets nu gällande skrivningar om höjd sysselsättningsgrad. Genom detta förväntas både verksamhetsplan och budget för 2025 kunna balanseras. Förslaget tas upp för beslut under kommunstyrelsen möte den 18 juni.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye