Skogsstyrelsen

Kraftigt minskad avverkning 2023 – trenden bröts

Dela

Avverkningen i svenska skogar minskade med sex procent under 2023 till knappt 90 miljoner kubikmeter, enligt Skogsstyrelsens preliminära statistik. Så låg har avverkningen inte varit på sju år och därmed bröts också senaste årens uppåtgående trend.

Årlig bruttoavverkning 1950-2023 (2023 preliminär), miljoner skogskubikmeter.
Årlig bruttoavverkning 1950-2023 (2023 preliminär), miljoner skogskubikmeter.

Bruttoavverkningen 2023 uppgick enligt Skogsstyrelsens preliminära statistik till 89,6 miljoner kubikmeter (skogskubikmeter), att jämföra med 2022 då avverkningen landade på 95,0 miljoner kubikmeter.

– Orsaken till minskningen är främst en minskad efterfrågan i den virkesförbrukande industrin, särskilt då inom sågverksindustrin. Den minskade produktionen i sågverken innebar att avverkningen av sågtimmer minskade med 10 procent under 2023, säger Jonas Paulsson, statistiker vid Skogsstyrelsen.

Under åren 2021 och 2022 noterades rekordavverkningar om man bortser från 2005 och 2007 då avverkningarna var mycket höga på grund av stormarna Gudrun och Per. Trenden med höga avverkningsnivåer bröts därmed 2023 med en minskad avverkning. Minskningen var så stor att man behöver backa tillbaka till 2016 för att finna en lägre nivå.

Högst avverkning i Västra Götaland

Minskningen märks i samtliga landsdelar. I Norra Norrland och Södra Norrland minskade avverkningen med 7 procent, i Svealand med 6 procent och i Götaland med 5 procent. Mest avverkades det i Västra Götalands län. Där låg avverkningen under 2023 på 8,2 miljoner kubikmeter vilket var 9 procent av den totala avverkningen i landet. Avverkningen var också stor i Värmlands län där 8,0 miljoner kubikmeter avverkades.

Två procent gick på export

Knappt 2 procent av den svenska avverkningen exporterades under 2023. Exporten minskade under 2023, från 2,0 miljoner kubikmeter 2022 till preliminärt 1,3 miljoner kubikmeter 2023. Under 2023 uppgick importen av rundvirke till preliminärt 7,3 miljoner kubikmeter vilket är omkring 0,8 miljoner kubikmeter mer än året innan.

Gran utgör mer än hälften av den avverkade volymen, tall en tredjedel och lövträd omkring drygt en tiondel.

Dubbelt så stora avverkningar i norr

Cirka 68 procent av den avverkade volymen kommer från slutavverkning, 22 procent från gallring och resten från övrig avverkning.

Den genomsnittliga slutavverkningen för avverkningar större än 0,5 hektar uppgick 2022 till 3,6 hektar. Slutavverkningarnas storlek var i genomsnitt mer än dubbelt så stora i Norra Norrland (5,6 hektar) som i Götaland (2,5 hektar). Den genomsnittliga arealen i slutavverkning hos enskilda skogsägare är cirka 40 procent mindre än den hos övriga skogsägare.

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Mer om statistiken här: Kraftigt minskad avverkning 2023 - Skogsstyrelsen

Kontakt:

Jonas Paulsson, statistiker, Skogsstyrelsen, 019-44 64 07, jonas.paulsson@skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsens presstjänst: 036-35 94 91, presstjanst@skogsstyrelsen.se
Vår presstjänst är tillgänglig vardagar kl. 8.00–16.30

Förklaringar:
Bruttoavverkning:
Total avverkad stamvolym, även det som lämnats kvar i skogen. Mäts i skogskubikmeter (m3sk) som betyder stamvolymen ovan stubbskäret inklusive topp och bark.
Nettoavverkning: Total avverkad stamvolym ovan stubbskäret exklusive kvarlämnade fällda hela träd, toppar, bark och kvarlämnade stamdelar. Uttrycks i fast kubikmeter under bark (m3f ub) som avser stamvolymen förutom bark, topp och grenar.

Bilder

Årlig bruttoavverkning per län år 2023 (preliminära siffror).
Årlig bruttoavverkning per län år 2023 (preliminära siffror).
Ladda ned bild

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye