Sveriges Lärare

Explosiv ökning av sjukfrånvaro inom välfärden

Dela

Mellan år 2010 och 2023 skedde en femdubbling av stressrelaterade sjukfrånvaro i Sverige. Välfärdssektorn är överrepresenterad i statistiken, och fyra av fem drabbade är kvinnor.  
Idag presenterar Facken i Välfärden rapporten ”Miljarder skäl att förbättra arbetsmiljön” som visar att kommuner och regioner kan spara miljarder på att minska sjukfrånvaron.  

Anna Olskog, förbundsordförande Sveriges Lärare
Anna Olskog, förbundsordförande Sveriges Lärare Sven Jansson Inga restriktioner

Rapporten visar att de sammantagna kostnaderna för sjukfrånvaron var 51,4 miljarder kronor i kommuner och regioner år 2023. I beräkningen ingår kostnader för produktionsbortfall på grund av att människor inte är på jobbet.  Det är den högsta kostnaden sedan 2013, med undantag för corona-åren.

I rapporten presenteras siffror som visar en explosiv ökning av sjukfrånvaron. Det är arbetstagare inom kommuner och regioner som har högst sjukskrivningstal och hög risk för framtida sjukskrivningar.

- Sjukfrånvaron påverkar vad välfärden kan leverera. En väl fungerande välfärd är grunden för ett framstående samhälle, där inte minst utbildning och möjlighet till vård och omsorg i hela landet är avgörande. Utan friska välfärdsarbetare har vi snart ett samhälle som inte fungerar, säger Anna Olskog, ordförande för Sveriges Lärare.

- Det går åt fel håll. Vi kräver att alla lokalpolitiker tar sitt ansvar på allvar. De behöver göra kontinuerliga uppföljningar av arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna, på samma sätt som de följer upp hur annan lagstiftning och budgeten följs, säger Anna Olskog.

Under 2023 stod kvinnor för fyra av fem av de pågående sjukfallen. Arbetsmiljö är i högsta grad en jämställdhetsfråga. Villkoren för kvinnor och män inom offentlig sektor är ofta olika. Skillnaderna i arbetsvillkor och arbetsmiljö leder till att kvinnor i offentlig sektor är särskilt drabbade av psykisk ohälsa och sjukskrivning.

- Att de kvinnodominerade välfärdsyrkena ligger högst i sjukskrivningsstatistiken visar på ojämställdheten i arbetslivet. Det är allvarligt! Men det går att förändra om viljan finns. Bland annat måste chefer och personal ges rätt förutsättningar för sitt viktiga arbete, säger Anna Olskog.

I rapporten ”Miljarder skäl att förbättra arbetsmiljön” (se bilagan) presenterar Facken i Välfärden tre åtgärdsförslag för att minska sjukfrånvaron:

  • Politiker på alla nivåer behöver säkra att välfärden får en långsiktigt hållbar och tillräcklig finansiering. Arbetsgivare behöver investera i jämställda löner, schyssta villkor och hållbara arbetstider så att fler lockas till välfärdens yrken och så att befintlig personal trivs och vill stanna kvar.
  • Alla arbetsplatser behöver arbeta aktivt med friskfaktorerna, det vill säga de organisatoriska förutsättningar som enligt forskningen visat sig ha en positiv påverkan på arbetsmiljö, produktivitet och sjukfrånvaro.
  • Regeringen bör införa sanktionsavgifter mot arbetsgivare som inte arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.


Om Facken i Välfärden:
 
Fem välfärdsförbund samarbetar under namnet Facken i välfärden, för att värna och utveckla välfärdssektorn genom bättre kompetensförsörjning. De fem fackförbunden är: Akademikerförbundet SSR, Kommunal, Sveriges Lärare, Vision och Vårdförbundet som tillsammans företräder cirka 1,2 miljoner anställda, varav merparten i välfärdssektorn. 

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Följ Sveriges Lärare

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Lärare

Välkommet att regeringen vill utreda en reglering av lärares undervisningstid29.6.2024 10:30:04 CEST | Pressmeddelande

Sveriges Lärare har höga förväntningar efter regeringens besked att man ska ge ett ett tilläggsdirektiv till utredningen ”En minskad administrativ börda för förskollärare och lärare”. Utöver sitt ursprungliga direktiv – att minska byråkrati och frigöra tid – ska utredaren nu även se över hur undervisningstiden samt tiden till för- och efterarbete kan regleras.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye