If Skadeförsäkring

Flest dödsolyckor i trafiken under sommaren – de här vägarna drabbas hårdast

Dela

I juni, juli och augusti sker fler svåra olyckor i trafiken än under resten av året. E6:an genom Göteborg är den vägsträcka där det inträffat flest sommarolyckor i hela landet de senaste åren.

Över tid har trafiken blivit allt säkrare. Antal omkomna och svårt skadade har generellt minskat, men så sent som 2018 omkom över hundra personer under sommarmånaderna, det vill säga mer än en per dag.
Över tid har trafiken blivit allt säkrare. Antal omkomna och svårt skadade har generellt minskat, men så sent som 2018 omkom över hundra personer under sommarmånaderna, det vill säga mer än en per dag.

Många ger sig ut på vägarna under sommarmånaderna – och statistiken påminner oss om att man ska vara särskilt vaksam under just den här tiden.

Juni, juli och augusti är de månader då det historiskt sett inträffar flest svåra olyckor och dödsfall i trafiken. Under 2023 förolyckades 66 personer i trafiken i Sverige under sommarmånaderna.

– Under midsommarhelgen finns stor risk för köer och stress i trafiken. Det, i kombination med trötthet ökar risken för att råka ut för en svår olycka. Ha marginal och planera för ordentliga pauser, säger Johan Granholm, motorexpert på försäkringsbolaget If.

Över tid har trafiken blivit allt säkrare. Antal omkomna och svårt skadade har generellt minskat, men så sent som 2018 omkom över hundra personer under sommarmånaderna, det vill säga mer än en per dag.

Omkomna

Svårt skadade

2016

89

700

2017

92

657

2018

105

689

2019

64

644

2020

54

576

2021

63

604

2022

77

638

2023

66

526

Källa: Transportstyrelsen

Att olyckorna ökar på sommaren beror bland annat på att det är många fler som reser med bil och det är fler ovana förare som hamnar i nya trafikmiljöer som kan upplevas som stressande. Särskilt om det är många bilar som är i närheten.

If har även sammanställt statistik från Transportstyrelsen över antalet olyckor per vägsträcka för att få en bild av var man som trafikant bör vara särskilt uppmärksam.

I landet som helhet är E6:an genom Göteborg den vägsträcka där det rapporterats flest juni-, juli- och augustiolyckor de senaste åren.

Vägsträcka

Antal sommarolyckor (2018-2023)

E6:an genom Göteborg

127

E4:an genom Stockholms kommun

104

Väg 275 genom Stockholms kommun

81

E20:an genom Stockholms kommun

56

E4:an genom Solna

52

E4:an genom Södertälje

50

Väg 279 genom Stockholms kommun

49

E4:an genom Nyköping

46

E4:an genom Norrköping

46

Väg 111 genom Helsingborg

45

Tabellen visar de vägsträckor som haft flest polisrapporterade olyckor under juni, juli och augusti åren 2018 till 2023. Källa: Transportstyrelsen, databearbetning If

Ifs tips för en säker bilfärd:

  1. Håll hastighetsbegränsningen

  2. Håll avstånd

  3. Kom ihåg att ta fler pauser (efter cirka 100–150 kilometer)

  4. Serva bilen innan du åker

  5. Vid långa resor, byt förare med jämna mellanrum

Metod

Artikeln bygger på två statistiksamlingar från Transportstyrelsen: dels antalet omkomna och svårt skadade i trafikolyckor per län (2013–2023), dels antalet polisrapporterade olyckor per vägsträcka (2018–2023). Observera att det förra avser antal personer, det senare antal olyckor.

Mindre olyckor, där det inte förekommit personskador, räknas inte med.

Varje väg är uppdelad i kommunsegment. Om en olycka inträffar i en korsning eller rondell mellan flera vägar statistikförs olyckan på samtliga berörda vägar.

Kör du elbil? Du kan själv påverka räckvidden.

Här är några tips från If:

  • Vilken hastighet och körstil du har är två faktorer som spelar in när vi pratar om räckvidd. Ju fortare du kör, desto mer energi går åt att driva bilen. Du kan köra upp till 10 mil längre i stadsmiljö, jämfört med om du kör på en motorväg.

  • Hastigheten spelar stor roll. Bara genom att köra i 80 km/h istället för 90 km/h gör stor skillnad för att maximera räckvidden.

  • Klimatanläggningen påverkar. Luftkonditionering och stolsvärme påverkar räckvidden. Medan inredning såsom lampor och underhållningssystemet har en marginell påverkan på batteriet. Genom att sänka värmen med ett par grader är det möjligt att klämma ut några kilometer extra per laddning.

  • Kör med god framförhållning. Undvik snabba accelerationer och lär dig att släppa upp gasen i god tid innan ett rödljus och rulla mot ett stopp.

  • Planera rutten. I uppförsbacke måste motorn jobba extra hårt. I nedförsbacke är det dock helt andra förutsättningar. I en del elbilar laddas batteriet automatiskt när du bromsar eller saktar ner (motorbromsar).

Läs mer: Så långt kan du köra med elbilen

Kontakt

Ifs presstjänst, presschef If, 08 410 023 03, press@if.se

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Johan Granholm, motorexpert på If.
Johan Granholm, motorexpert på If.
Ladda ned bild

Om oss

If är Nordens största skadeförsäkringsbolag med cirka 3,7 miljoner kunder i Norden och Baltikum. Vi erbjuder bland annat bilförsäkring, hemförsäkring och barnförsäkring för privatpersoner samt olika typer av företagsförsäkringar för små och stora kunder. Koncernen har cirka 7 900 anställda.

If bildades 1999 när svenska Skandias och norska Storebrands skadeförsäkringsverksamheter fusionerades. If är helägt av den nordiska försäkringsgruppen Sampo.

Följ If Skadeförsäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från If Skadeförsäkring

Ny nordisk undersökning bland 4 000 personer bekräftar oroande ökning av stress14.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

En ny nordisk undersökning från försäkringsbolaget If visar att stressen sprider sig i hela Norden. 51 procent av befolkningen i Norden upplever att deras arbetsförmåga har påverkats negativt av stress. ”Vi ser tydliga paralleller mellan den upplevda stressnivån och sjukskrivningstalen. Utvecklingen går åt fel håll”, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på If.

If presents record-high growth and large interest in personal health7.5.2024 08:54:14 CEST | Pressmeddelande

“Today, If presents the highest topline growth yet for the first quarter (7.6%). We improved our profit before taxes (6.5%), supported by strong investment return. Personal insurance is growing the fastest, but even more encouraging is the steady growth in all business areas. Wide growth demonstrates the strength of our geographical footprint and diversified portfolio. The impact of the severe Nordic winter we’ve experienced this year weights down the combined ratio, but the underlying performance is strong”, If’s CEO Morten Thorsrud comments when presenting the results of the first quarter of 2024.

If presenterar en rekordhög tillväxt och stort intresse för personhälsa i första kvartalet7.5.2024 08:53:17 CEST | Pressmeddelande

”If presenterar i dag den högsta tillväxten någonsin för det första kvartalet (7,6%). Vi förbättrade vårt resultat före skatt (6,5%), med stöd av en stark investeringsavkastning. Personförsäkringar växer snabbast, men ännu mer lovande är den stadiga tillväxten inom alla affärsområden. Bred tillväxt visar styrkan i vår geografiska närvaro och diversifierade portfölj. Effekterna av den stränga nordiska vintern vi upplevt i år tynger totalkostnadsprocenten, men den underliggande utvecklingen är stark”, säger Ifs koncernchef Morten Thorsrud, i en kommentar till resultatet för första kvartalet 2024.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye