Miljömärkning Sverige

Hälften av de nordiska konsumenterna har berövats natur

Dela

Miljöförstöring och klimatförändringar leder till att varannan nordbo har förlorat för dem viktig natur. Nordens konsumenter är villiga att göra uppoffringar i sin livsstil för att bidra till att återställa naturen. Men de hindras av greenwashing och köp- och släng-ekonomi. De vill att företag och politiker ska agera för att göra det enkelt att välja rätt.

Allt fler konsumenter upplever att de förlorat värdefull natur, som en följd av miljöförstöring och klimatförändringar.
Allt fler konsumenter upplever att de förlorat värdefull natur, som en följd av miljöförstöring och klimatförändringar. Pressbild Miljömärkning Sverige Getty Images

Det framgår av den senaste nordiska konsumentundersökningen "Nordic Consumer Sustainability Index" (Opinion, på uppdrag av Nordisk Miljömärkning). Det är en av de största konsumentundersökningarna om hållbar livsstil i Norden. Miljöförstöring och klimatförändringar ligger topp tre som en av de största utmaningarna enligt de 4 500 nordiska konsumenter som deltagit i undersökningen.

Allt fler konsumenter har förlorat för dem värdefull natur och 85 % är villiga att ändra sin livsstil för att återställa naturen. 95 % har redan minskat sin miljöbelastning, till exempel dragit ner på onödiga inköp, reparerat och köpt mer second hand.

– Vår ohållbara konsumtion lämnar efter sig skövlade regnskogar, plast i haven och miljögifter i naturen. Hos konsumenter finns en stor outnyttjad potential, som vi hoppas att såväl företag som politiker tar vara på genom att göra de mer hållbara valen enklare. Det är bråttom att agera och konventionen om biologisk mångfald är tydlig med hur vi kan säkra miljö, klimat och natur, säger Christian Quarles van Ufford, marknads- och kommunikationschef på Miljömärkning Sverige, som ansvarar för Svanen och EU Ecolabel, i Sverige.

Hindras av ”köp och släng” och greenwashing

Nordiska konsumenter tycker det är krävande att hitta de produkter som är bra val för miljön. En annan barriär är greenwashing då 85 % anser att företag överdriver produkters miljöprestanda, 78 % upplever att produkter marknadsförs som ”gröna” utan en riktig förklaring.

Konsumenterna anser att företagen måste göra produkter av bättre kvalitet, säkerställa konkurrenskraftiga priser och förenkla återvinning och reparation. Politikerna ska göra mer för att stoppa greenwashing, till exempel genom att införa hårdare böter.

–  Idag florerar en djungel av gröna märkesliknande symboler och vi hoppas att de nya EU-parlamentarikerna snarast klubbar igenom nya EU-regler mot greenwashing, säger Christian Quarles van Ufford.

EU vill stärka konsumentmakten, dels genom nya EU-regler som rör produkters livslängd och reparation. Dels genom tydliga regler för att stoppa greenwashing och hur miljöpåståenden i marknadsföring ska kontrolleras och bevisas, så kallade green claims. EU:s granskning visar att hälften av granskade miljöpåståenden var vilseledande och hälften av miljömärkningarna saknade kontroll.

För kommentarer:

Christian Quarles, marknads- och kommunikationschef, Miljömärkning Sverige, 070 729 73 78, christian.quarles@svanen.se.

Vill du ta del av fler insikter från den nordiska konsumentundersökningen? Välkommen till Svanens seminarium under Almedalsveckan: tisdag 25/6 kl 12-12.45 ”Hur kan vi stoppa greenwashing, stärka konsumentmakten och den gröna konkurrensen?” I samarbete med Nordiska ministerrådet.

Medverkar gör:  Rickard Nordin, riksdagsledamot, Centerpartiet, Anton Ekman, hållbarhet- och affärsutvecklingschef, Citygross, Annica Elmehagen Lundquist, kommunikations- och marknadsdirektör, PostNord Sverige, Anna Linusson, vd, Miljömärkning Sverige  
Christian Quarles van Ufford, marknads- och kommunikationschef, Miljömärkning Sverige
Anna Norberg, moderator, Miljömärkning Sverigekonsument

Fakta:  Nordiska konsumenter vill återställa naturen

Viktigaste utmaningarna: 1) Hälso- och sjukvården 48 %. 2) Miljön och klimatförändringarna 35 %. 3) Brottsligheten 31 %  

Miljön och klimatförändringar: fler konsumenter, 38 %, anser att förlust av natur och biologisk mångfald är bland de mest kritiska frågorna

  • 1 av 2 konsumenter har upplevt förlust eller försämring av naturområden eller naturupplevelser som är viktiga för dem.
  • 85 % vill delvis ändra livsstil om det kan bidra till att återställa naturen.
  • 56 % avstår onödiga köp (44 % 2022).
  • 42 % reparerar istället för att köpa nytt (33 % 2022).
  • 37 % köper second hand istället för att köpa nytt (37 % 2022).
  • 85 % tycker att greenwashing ska bötfällas.
  • 87 % tycker att produkter ska dokumenteras och godkännas av en oberoende tredje part innan de marknadsförs som gröna.
  • Sju av tio upplever att de hjälper till att skydda miljön när de väljer Svanenmärkta produkter.
  • 97 % av de nordiska konsumenterna känner igen Svanen.

Källa:

“Nordic Consumer Sustainability Index”, Opinion 4500 respondenter, maj 2024. Bifogas.

Factsheet_on_Green_Claims.pdf (5).pdf

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_269

 Konventionen om biologisk mångfald (CBD) (naturvardsverket.se)

Kontakter

Bilder

Allt fler konsumenter upplever att de förlorat värdefull natur, som en följd av miljöförstöring och klimatförändringar.
Allt fler konsumenter upplever att de förlorat värdefull natur, som en följd av miljöförstöring och klimatförändringar.
Ladda ned bild

Dokument

Följ Miljömärkning Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Miljömärkning Sverige

Svanen tar pulsen på EU-valet: stoppa greenwashing och främja hållbar upphandling22.5.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

EU har stora möjligheter att driva på utvecklingen för en mer hållbar framtid. Därför är EU-valet extra viktigt, för de som väljs till parlamentet måste fortsätta driva den gröna omställningen. Det är bråttom att öka takten för att nå miljö- och klimatmål. The "green public procurement gap" måste minska och arbetet för att stoppa greenwashing får inte avstanna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye