Hyresgästföreningen Riksförbundet

Ny undersökning: Bostadsbristen begränsar drastiskt svenskarnas livsval

Dela

Varannan ung vuxen anger själva att de tvekar inför stora beslut i livet som att flytta, studera eller bilda familj på grund av bostadsbristen. Det visar Indikator Opinions undersökning som gjorts på uppdrag av Hyresgästföreningen. Även i åldersgruppen mellan 30 och 49 år svarade var tredje person att bostadsbristen får dem att tveka inför större livsval.

Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder. Foto Gabriel Liljevall
Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder. Foto Gabriel Liljevall

En stor majoritet av svenskarna (76 procent) anser att bostadsbristen är ett “stort” eller “mycket stort” samhällsproblem och bristens konsekvenser är omfattande. 

Deltagarna i undersökningen, Hyresgästerna 2024, fick frågan om bostadsbristen under de senaste två åren hade fått dem “att tveka inför” stora beslut i livet. De svarande fick välja mellan olika alternativ: att bilda familj, skilja sig eller separera, flytta till annan ort, påbörja en utbildning, flytta till ett annat boende eller inget av dessa alternativ. De unga vuxna påverkas allra mest där drygt 20 procent anger att de tvekat inför att påbörja en utbildning och 15 procent att de tvekat inför att bilda familj på grund av bostadsbristen. 

– Det är anmärkningsvärt att så stor del av befolkningen ser bostadsbristen som ett stort samhällsproblem idag. Men det blir tydligt varför när man ser vad det får för konsekvenser; nämligen att människor inte kan leva sina liv som de vill, eftersom de måste ställa sig den ängsliga frågan: Kommer jag att ha någonstans att bo?, säger Martin Hofverberg, chefekonom Hyresgästföreningen.  

Bland dem som bor i en hyreslägenhet är det vanligaste svaret att man tvekat inför att flytta. Detta svarade var fjärde hyresgäst. Men många hyresgäster tvekar också inför att påbörja en utbildning, bilda familj eller separera. Allra störst konsekvenser får bostadsbristen hos de som bor i andra hand; här tvekar 26 procent inför en flytt och 14 procent att bilda familj.  

Hur vill svenskarna bo? 
Enkäten ger även inblick i hur svenskarna vill bo. De allra flesta trivs bra i sina bostäder och bor redan så som de föredrar: dvs i hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt (småhus).  

Hyresgäster och bostadsrättsägare tenderar att tycka om centrala lägen medan småhusägare uppskattar det lantliga. Undersökningen visar också att det finns en mycket stark efterfrågan på hållbara trafiklösningar. Det gäller framför allt hyresgäster och de som bor i bostadsrätt, men även befolkningen i stort. 

– De flesta svarade att de vill bo i ett område som är anpassat för att gå, cykla eller åka kollektivtrafik. Bostadsområden som byggts för biltrafik är inte lika efterfrågat, samtidigt finns en mindre grupp, främst villaägare som verkligen uppskattar anpassningar för biltrafik. Överlag visar enkäten på skillnaderna i allmänhetens behov och efterfrågan på boendelösningar. En mångfald som planerare och politiker måste möta, säger Ragnar Bengtsson, utredare på Hyresgästföreningen. 

Om undersökningen Hyresgästerna 2024: 
Hyresgästföreningen har gett undersökningsföretaget Indikator Opinion i uppdrag att genomföra en omfattande enkät om politiska och ekonomiska frågor som berör hushållens boendesituation, ekonomiska villkor och åsikter om olika bostadspolitiska åtgärder. Undersökningen riktade sig till ett slumpmässigt urval av 14 867 personer bosatta i Sverige Undersökningens fältperiod varade från vecka 10 till och med vecka 16 under våren 2024. Totalt samlades 5240 svar in. Resultaten av hela undersökningen presenteras i rapporten Hyresgästerna 2024.

null
Hyresgästföreningens bostadspolitiska utredare Ragnar Bengtsson. Foto Filippa Ländin

Kontakter

Dokument

Om oss

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Följ Hyresgästföreningen Riksförbundet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Hyresgästföreningen Riksförbundet

Så här trygga känner sig svenskarna i sina bostadsområden visar ny undersökning. Förbundsordförande: "Borde bli en väckarklocka"13.6.2024 06:55:00 CEST | Pressmeddelande

Hyresgästföreningen har gett Indikator Opinion i uppdrag att titta närmare på hur svenskar och hyresgäster upplever tryggheten i sina bostadsområden. Undersökningen visar att hyresgästerna är mer otrygga i sina områden än de som bor i ägt boende. Undersökningen visar även att svenskarna hellre ser förebyggande åtgärder för att öka tryggheten än mer repressiva åtgärder.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye