Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

40 miljoner kronor till 55 projekt om ungas organisering, mot rasism och för att stärka demokratin

Dela
Foto: Roland Magnusson
Foto: Roland Magnusson

40 miljoner kronor till 55 projekt om ungas organisering, mot rasism och för att stärka demokratin

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu cirka 40 miljoner kronor i statsbidrag till 55 projekt. Projekten rör barn och ungdomars organisering, att motverka rasism och intolerans samt insatser som stärker demokratin.

Totalt har vi fått in 246 ansökningar för projekt inom de här tre stödformerna. Flera av dem refererar till pandemin på olika sätt och vi ser också att det är fler digitala aktiviteter i år jämfört med andra år, säger Marie Pettersson Hallberg avdelningschef på MUCF.

Varje år fördelar MUCF bidrag till civilsamhället på uppdrag av regeringen, både till olika projekt och till organisationernas ordinarie verksamhet. Regeringen formulerar syftet med bidragen och dess användningsområde. 

MUCF fördelar bidragen efter att ha prövat om ansökningarna och projekten lever upp till de aktuella regelverken och syftet med stödformen. Totalt får 48 organisationer del av projektbidragen som nu fördelas.

- Vi har fått in flera spännande och viktiga projekt, inte minst projekt som riktar sig till unga med någon form av funktionsnedsättning och projekt för att öka ungas kunskap om de demokratiska processerna, säger Marie Pettersson Hallberg.

Så här fördelas totalsumman på cirka 40 miljoner kronor i de tre stödformerna:

Exempel på organisationer som får ta del av projektbidragen:

 • Malmö mot Diskriminering för projektet ”Unga för Unga mot Diskriminering” som syftar till öka ungas kunskaper om sina rättigheter och till att unga ska sprida kunskap om diskriminering, barnkonventionen och hatbrottslagstiftning till andra unga.
 • SOS Barnbyar Sverige för projektet ”Mitt samhälle, mitt liv – Ett projekt om ungas samhälls- och demokratiska utveckling”. Målet är att skapa ett lokalt ungdomsråd inom SOS Barnbyar som verkar för barn och ungas delaktighet och inflytande i Göteborg.
 • Husqvarna FF för projektet ”Ungas engagemang i Husqvarna” som syftar till att skapa inflytande och ökad delaktighet för unga att själva påverka sin fritid och framtid. Projektet ingår i en särskild prioritering mot utsatta områden, glesbygd eller landsbygd.
 • Studieförbundet Vuxenskolan för det nationella projektet ”Mitt val 2022, nu med digitala verktyg” som syftar till att öka valdeltagandet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.
 • The Good Talents för projektet “The Good Talents demokratiprojekt” somska öka kunskapen kring hur det politiska systemet fungerar och öka förtroendet till politiker. Projektets målgrupp är unga vuxna i åldrarna 18-25 i Botkyrka kommun.
 • Rapatac för projektet ”Barnens väg”, vars syfte är att öka kunskapen om demokratiska processer och på sikt öka valdeltagandet genom olika kulturaktiviteter. Projektet ska också göra en demokratikampanj som ska nå alla hushåll på Nordost i Gävle
 • Riksorganisationen Unga med Synnedsättning för det nationella projektet ”Våga prata funkofobi” som ska göras i
  samverkan med organisationerna Unga rörelsehindrade och Unga hörselskadade. Syftet är att mobilisera och stärka kapaciteten hos unga personer med funktionsnedsättningar samt synliggöra funkofobi.
 • Futebol dá força Sverige för projektet ”Svensk fotbolls handlingsplan mot rasism” som ska utveckla utbildningsmaterial och en handlingsplan för fotbollstränare och fotbollsföreningar. De ska även utbilda 500 kvinnliga fotbollstränare inom sitt eget nätverk samt fotbollstränare i allmänhet. Projektet genomförs i samarbete med Svenska fotbollsförbundet och distriktsfotbollsförbund och riktar sig främst till kvinnliga fotbollstränare som tränar tjejer, och distriktsfotbollsförbund.
 • Fredens Hus i Uppsala för det nationella projektet ”Om det var du”. Organisationen ska skapa en mobil utställning om fördomar och rasism utifrån ungdomars egna berättelser. Utställningen ska turnera på skolor i hela landet samt även göra en undersökning om fördomar.

Här kan du se alla som nu får projektbidrag av MUCF

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Roland Magnusson
Foto: Roland Magnusson
Ladda ned bild
Marie Pettersson Hallberg, chef avdelningen för statsbidrag, MUCF
Marie Pettersson Hallberg, chef avdelningen för statsbidrag, MUCF
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Var tredje ung person med funktionsnedsättning avstår från fritidsaktiviteter – MUCF lanserar nytt stödmaterial till öppen fritidsverksamhet26.5.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Unga personer med funktionsnedsättning avstår ofta från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemötta. De har även färre sociala nätverk och är mindre aktiva på sin fritid än andra unga. Nu lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ett stödmaterial för att göra öppen fritidsverksamhet mer tillgänglig. - Alla unga har rätt till en meningsfull, trygg och utvecklande fritid. Vi vet att personal som möter unga med funktionsnedsättning i kommunernas öppna fritidsverksamheter vill ha mer kunskap om den här gruppen unga. Nu kan vi ge dem ett verkligt stöd i det arbetet, säger generaldirektör Lena Nyberg. Unga med funktionsnedsättning har generellt sämre tillgång till fritidsaktiviteter än andra unga. Många känner sig exkluderade under aktiviteter som sker på fritiden. Det är också vanligare bland unga med funktionsnedsättning att tvingas avstå från fritidsaktiviteter på grund av att aktiviteten varit otillgänglig Flera av MUCF:s rapporter visar at

Ny rapport: Pandemin drabbar ideella föreningar hårt – riskerar tappa medlemmar  24.5.2021 07:42:07 CEST | Pressmeddelande

Många ideella föreningar har drabbats hårt under pandemin med mindre intäkter, färre medlemmar och sämre möjligheter att bedriva påverkansarbete. Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Samtidigt hoppas de flesta föreningar kunna fortsätta driva och utveckla sin verksamhet de närmaste åren. - Rapporten bekräftar i stort de signaler vi tidigare fått om stora utmaningar för civilsamhället under det senaste året. På lång sikt är det särskilt oroande att föreningar tappar medlemmar, säger generaldirektör Lena Nyberg. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har regeringens uppdrag att följa upp hur villkoren för det civila samhället utvecklas över tid. Rapporten ”Ett år av utmaningar” är en del av detta arbete. Rapporten bygger på en enkätundersökning som genomfördes bland ideella föreningar under våren 2021. Den skickades ut till 3 000 föreningar och av dessa valde 1 456 att svara på enkäten. Resultaten jämförs med insamlade data från

Ny rapport om unga i utanförskap: Nationell samordning och tidiga insatser avgörande14.5.2021 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

I Sverige finns cirka 150 000 unga (16-29 år) som varken arbetar eller studerar. De kan behöva hjälp från exempelvis skola, hälso- och sjukvård, arbetsförmedling samt socialtjänst för att bryta utanförskapet. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har tillsammans med flera nationella myndigheter samt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, utrett hur stöd och insatser kan samordnas. - Andelen unga som varken arbetar eller studerar har, oavsett konjunktur, legat på samma höga nivå under lång tid. Det krävs ett långsiktigt och sammanhållet samarbete på nationell nivå för att vända utvecklingen. Förebyggande arbete i tidig ålder kan också göra stor skillnad för att en ung person ska få rätt förutsättningar att klara sig bra i livet, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF. Enligt MUCF:s registerdata från 2018 befinner sig cirka 150 000 unga mellan 16-29 år i ett utanförskap. Personer med funktionsnedsättningar, utrikes födda och personer med psykisk ohälsa är överrepres

18 organisationer får dela på 58 miljoner kronor ”Stort behov av hjälp till socialt särskilt utsatta under coronapandemin”22.4.2021 08:57:32 CEST | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu 58 miljoner kronor i statsbidrag till 18 organisationer för att hjälpa människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Några av de organisationer som får bidrag är Röda Korset, trossamfundet Svenska kyrkan och Talita. - Vi vet att behovet är stort och att pengarna kommer att göra nytta. Bidraget ger organisationerna en möjlighet att fortsätta bedriva och utveckla sin viktiga verksamhet, det kan handla om en sovplats för natten eller ett mål mat, säger Marie Pettersson Hallberg, chef på avdelningen för statsbidrag. Statsbidraget ska användas för att stärka organisationernas verksamhet och för att möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser under pandemin. Begreppet ”socialt särskilt utsatta” syftar på personer som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät och som är svåra att nå för andra aktörer än civilsamhällets organisationer, till exempel hemlösa, EU-migranter och personer som har sv

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum