Skogsstyrelsen

40 procent av ungskogen i norra Sverige är skadad visar ny inventering

Dela
Nästan 40 procent av ungskogen i Sveriges fyra nordligaste län har drabbats av skador, en del har drabbats av flera samtidigt, så kallad multiskadad skog. Skadorna orsakas av bete av älgar och annat vilt samt angrepp av skadesvampar. Skadorna orsakar stora förluster för skogsägarna, samhället men också klimatet.
Angrepp av törskatesvamp. Foto: Ellinor Lindmark, Skogsstyrelsen (Bilden får användas fritt i samband med rapportering om den här nyheten.)
Angrepp av törskatesvamp. Foto: Ellinor Lindmark, Skogsstyrelsen (Bilden får användas fritt i samband med rapportering om den här nyheten.)

Skador orsakade av svampar, som till exempel törskate, gremmeniella och snöskytte är tillsammans med skador från bete av älgar och annat vilt ett stort problem för många skogsägare i norra Sverige. Skadorna påverkar trädens vitalitet, tillväxt och överlevnad. Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har på uppdrag av Skogsstyrelsen, gjort en inventering för att få en bild av skadornas omfattning och utbredning.

–  Att så mycket som 40 procent är skadat är allvarligt och oroar oss. Det innebär stora ekonomiska förluster för skogsägare men påverkar även arbetstillfällen i regionen och klimatet när inte träden överlever eller växer som det är tänkt, säger Tobias Gramner, projektledare för samverkansprojektet Multiskadad ungskog i norra Sverige.

Skillnad mellan länen

Ungskogen som har inventerats uppskattas till 1,4 miljoner hektar. Inventeringen visar att det finns en skillnad mellan de olika länen. Jämtland har flest skadade träd i kategorin ”betydande skador”, 34 procent, Västernorrland 31 procent. Väster- och Norrbotten har minst, 22 respektive 25 procent.

Tallen är det trädslag som drabbats hårdast. Inventeringen visade att 48 procent av tallstammarna har minst en skada. Av dessa har 28 procent en betydande skada.

Viltskador dominerar

Viltskador, där älg och andra hjortdjur betat på tallen, dominerar bland orsaker till skador men angrepp av svamp är också bekymmersamt. I Norrbottens kustland verkar angreppen öka av skadesvampen törskate.

–      Gemensamt med alla aktörer arbetar vi nu med att öka kompetensen hos skogsägare och skogsbrukare att känna igen olika skogsskador och sköta skadade bestånd, bland annat med utbildningar i skogen och digitala skogskvällar, säger Tobias Gramner, projektledare för Multiskadad ungskog i norra Sverige.

Kräver anpassad skötsel

Det är viktigt att skogsägare lär sig känna igen de vanligaste skadorna och vad de kan göra åt dem. I skadade och glesa ungskogar måste skötseln ofta anpassas, vilket ställer stora krav på skogsägaren.

SLU har genomfört ungskogsinventeringen i de fyra nordligaste länen inom Nationell Riktad Skogsskadeinventering (NRS) som bygger på Riksskogstaxeringens (RT) permanenta provytor i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Inventeringen styrdes till föryngringar ett visst antal år efter slutavverkning.

Läs hela rapporten: wulff_walheim_roberge_2022.pdf (slu.se)

Mer om multiskadad skog: Multiskadad skog - Skogsstyrelsen

Mer information:

Tobias Gramner, projektledare, Skogsstyrelsen, 0970 – 643 45, tobias.gramner@skogsstyrlsen.se

Detaljfrågor om inventeringen: Sören Wulff, miljöanalysspecialist, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, 090-7868352, soren.wulff@slu.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 94 93, 073-029 84 92,

peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Vår pressjour är tillgänglig vardagar kl. 8.00–20.00 samt helger kl. 10.00–15.00, 036-35 94 91. Under kontorstid kan du även nå oss via mejl:  pressjour@skogsstyrelsen.se

Bilder

Angrepp av törskatesvamp. Foto: Ellinor Lindmark, Skogsstyrelsen (Bilden får användas fritt i samband med rapportering om den här nyheten.)
Angrepp av törskatesvamp. Foto: Ellinor Lindmark, Skogsstyrelsen (Bilden får användas fritt i samband med rapportering om den här nyheten.)
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Skeppsbrogatan 2
553 29 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda.

Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. 

Skogsstyrelsen sorterar under Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Den lokala förankringen är viktig för oss. Vi har kontor på cirka 75 platser runtom i landet. Vårt huvudkontor ligger i Jönköping.

Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen vill att systemet med avverkningsanmälningar utreds28.2.2023 08:11:44 CET | Pressmeddelande

Skogsstyrelsen vill att systemet med att skogsägare behöver skicka in en avverkningsanmälan när de vill avverka utreds. Istället för att granska varje enskild avverkning skulle det kunna ersättas med en övergripande systemtillsyn. Utredningen föreslås i det budgetunderlag som Skogsstyrelsens styrelse beslutat om. Motivet är den pågående rättsutvecklingen men även kommande EU-initiativ.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum