Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

46 projekt för unga får dela på 21 miljoner kronor i EU-bidrag

Dela

47 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 21 miljoner kronor (1 975 355 Euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa.

I 2020 års första ansökningsrunda, som påbörjades den 11 februari, fick MUCF in totalt 90 ansökningar till Erasmus+ Ung och Aktiv. Myndigheten beviljar nu bidrag till 35 projekt och fördelar cirka 15 miljoner kronor (1 409 920 Euro). En stor del av ansökningarna handlar om demokratiskt deltagande, inkludering samt kreativitet och kultur.

MUCF fick 12 projektansökningar till Europeiska Solidaritetskåren och beviljar nu cirka 6 miljoner kronor (565 435 Euro) i bidrag till 11 projekt. Majoriteten av ansökningarna handlar om arbete inom ungdomssektorn, demokratiskt deltagande och samhällsutveckling.

- När ansökningarna skickades in i början av februari var det svårt att förutspå den påverkan som corona sedan kom att få på möjligheterna att genomföra internationella projekt som planerat. Men med en tät dialog med våra organisationer har vi kunnat hitta smarta lösningar så att projekten trots allt kan genomföras och komma unga till nytta. Det har handlat om allt från att påbörja vissa aktiviteter digitalt till att helt enkelt förlänga projekttider eller skjuta fram projekt, säger Ellen Gosdoum som är chef för avdelningen för internationellt samarbete på MUCF.

Hittills under 2020 har MUCF även beviljat Jönköpings kommun, Stiftelsen Funka och Bromma Folkhögskola varsin Quality Label. Det är EU:s kvalitetsmärkning som innebär att kommuner och organisationer får ta emot eller sända volontärer inom Europeiska Solidaritetskåren.

Projekt Erasmus+

MUCF har beviljat medel från EU-programmet Erasmus+ Ung och Aktiv till 35 projekt, till exempel:

  • Hallands länsförbund av 4H i Falkenberg får medel för projektet ”Palestina Sverige Utbyte” där de planerar att genomföra ett ungdomsutbyte i Betlehem i Palestina i höst. I ungdomsutbytet som genomförs tillsammans med den palestinska partnerorganisationen kommer 16 ungdomar att delta. Syftet med projektet är att stärka ungdomarnas ledarskapsförmågor och internationella förståelse samt öka deras förståelse för andra kulturer och livsåskådningar. Projektet ska även bidra till ökad kunskap inom konflikthantering, både för deltagare och organisationer. Deltagarna kommer att vara mellan 18–25 år.
  • Klubb Spelkällan i Luleå får medel för att utföra projektet ”Sweden Boardgame Event”. Projektet är ett ungdomsutbyte med 30 deltagare mellan 18–30 år från Sverige, Grekland, Island, Polen, Rumänien och Tjeckien. Utbytet ska äga rum under sju dagar i Luleå över årsskiftet 2020–2021. Syftet med projektet är att använda brädspel och spelutveckling som verktyg för att lyfta diskussioner om sociala utmaningar och europeiska värderingar för att utmana deltagarna till att utvärdera och utveckla sina egna värderingar. Projektet planerar att inkludera personer med begränsade möjligheter, främst personer som har sociala utmaningar.
  • Ungdomsfronten i Södertälje får medel för projektet ”Short Stories - Big Changes”. Projektet, som är ett innovationsprojekt inom strategiskt partnerskap, vill bidra till en ökad integration av nyanlända ungdomar genom att ta fram en metodik där ungdomsledare använder storytelling för att stärka ungdomarnas självkänsla. Som ett andra steg vill de ta fram kortfilmer med ungdomar som lyckats i respektive land. Dessa ska då användas som förebild för andra ungdomar och för ungdomsledare. Projektet består av partners från Sverige, Italien, Bulgarien och Tyskland.

Projekt Europeiska Solidaritetskåren

MUCF har beviljat medel från EU-programmet från Europeiska Solidaritetskåren till 11 projekt, till exempel:

  • Awesome People i Örebro kommer att genomföra ett solidaritetsprojekt som ska ledas och implementeras av fem ungdomar. Projektet kommer bestå av fem 24 timmars camps för omkring tio ungdomar åt gången inom olika teman, till exempel mental hälsa, HBTQ, rasism och inkludering. Projektidén grundar sig i att många unga vill vara med och förändra, men har ingen naturlig mötesplats för att träffas och utveckla idéer tillsammans. Projektet kommer att ge unga möjligheter att utveckla idéer och ge dem verktyg för att driva igenom förändringar i områden som intresserar dem.
  • Föreningen Stapelbädden (STPLN) i Malmö ska ta emot tre volontärer till ett volontärprojekt. Projektet ska använda storytelling som verktyg för social förändring, vilket ska bidra till att volontärerna får nya erfarenheter och färdigheter. Volontärerna kommer att ges både kreativ frihet och stöd till att utforska nya kommunikationsmetoder för idéburna organisationer för att engagera såväl befintliga som nya målgrupper.
  • Svenska Kyrkan Örby-Skene Församling ska ta emot fem volontärer från Frankrike, Tyskland och Österrike till församlingens ungdomskommunitet Agapegården. Syftet med projektet är att skapa en trygg och naturlig mötesplats för ungdomar i närområdena. Huvudaktiviteten är att kommuniteten skall fungera som ett öppet hus några dagar och kvällar i veckan för lokala ungdomar. Volontärerna kommer även att engageras i organisationens egna verksamheter.

FAKTA/OM EU-programmen och MUCF:s roll:

Erasmus+ är EU-kommissionens program för att främja internationella samarbeten inom utbildning, ungdom och sport. MUCF har hand om ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ung och Aktiv. Syftet är att deltagarna ska upptäcka och bli medvetna om sociala och kulturella skillnader, lära av varandra, utveckla sin entreprenörsanda och sin känsla av europeiskt medborgarskap. Läs mer om EU-programmet Erasmus+

Europeiska Solidaritetskåren är EU-kommissionens program som riktar sig till unga mellan 18 och 30 år och erbjuder en möjlighet att vara volontär, praktisera och genomföra solidaritetsprojekt. Programmet är nytt med första ansökningsrundan i oktober 2018. Läs mer om Europeiska Solidaritetskåren

Nyckelord

Bilder

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF:s satsning på unga som är nya i Sverige välkomnas av jämställdhetsministern: ”Alla unga har rätt att få den information de behöver för att leva ett bra liv i ett jämställt samhälle”.15.9.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Idag lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, webbutbildningen Rätt att veta! Utbildningen är för vuxna som i sin profession möter unga som är nya i Sverige. Rätt att veta! ger verktyg och kunskap i att samtala med unga om frågor som kan vara svåra att närma sig, till exempel sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet.

MUCF ska kartlägga om unga hbtq-personer i Sverige utsätts för omvändelseterapi30.7.2020 12:44:23 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får nu i uppdrag att kartlägga och sammanställa kunskap om så kallad omvändelseterapi riktad mot unga hbtq-personer. - Internationell forskning visar att det är mycket skadligt att utsätta unga för den här slags påtryckningar och tvång. Vi är väldigt glada för det här uppdraget eftersom vi i dag saknar kunskap om vilka uttryck omvändelseterapi tar sig i Sverige och hur många unga som kan vara utsatta, säger generaldirektör Lena Nyberg. I uppdraget ingår även att i dialog med relevanta aktörer samla och redovisa en bild av unga hbtq-personers (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoners) egna erfarenheter av företeelser som har uppfattats som omvändelseterapi. På grund av kopplingen till hedersrelaterat våld och förtryck ska myndigheten beakta den kunskap som finns bland de aktörer som arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 mars 2022. Hittills har bland annat Tys

MUCF välkomnar nytt uppdrag: ”Viktigt få en helhetsbild av unga hbtq-personer livsvillkor”30.7.2020 11:44:08 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får nu i uppdrag av regeringen att kartlägga unga hbtq-personers hälsa och levnadsvillkor. Det är tio år sedan en sådan kartläggning gjordes i Sverige - Unga hbtq-personer känner större otrygghet, utsätts för mer våld, har sämre ekonomi, sämre sociala skyddsnät än andra unga och det finns en utbredd psykisk ohälsa. Vi har länge lyft behovet av att försöka få en helhetsbild av unga hbtq-personers situation och är väldigt glada över uppdraget, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Kartläggningen ska vara klar och redovisas till regeringen senast den 1 juni 2022. Senast det gjordes en större kartläggning av unga hbtq-personers situation i Sverige var 2010 då MUCF (dåvarande Ungdomsstyrelsen) publicerade rapporten ”Hon, hen, han”. Den visade att majoriteten av unga hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) mådde bra men att deras livsvillkor var sämre än för andra unga. Exempelvis sa en fjärdedel av de un

Satsningar för ”Demokratin 100 år”: Öka ungas inflytande och bidrag till civilsamhället28.7.2020 07:30:00 CESTPressmeddelande

Under 2020 och 2021 genomför regeringen en stor demokratisatsning som engagerar flera aktörer i samhället. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ska dels ta fram och sprida kunskap om ungas inflytande, dels fördela totalt nästan åtta miljoner kronor till civilsamhället till projekt som stärker demokratin. - I dessa tider ifrågasätts demokratin av starka krafter, både i vårt och i andra länder. Att öka ungas kunskap om lokal demokrati och att till exempel få fler människor att rösta i områden med lågt valdeltagande är oerhört viktigt, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Under 2020 och 2021 genomför regeringen därför "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati" för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden. I våras beslutade regeringen att anslå totalt 7,75 miljoner kronor till civilsamhället för att stärka demokratin. Bidraget kan gå til

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum