Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

46 projekt för unga får dela på 21 miljoner kronor i EU-bidrag

Dela

47 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 21 miljoner kronor (1 975 355 Euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa.

I 2020 års första ansökningsrunda, som påbörjades den 11 februari, fick MUCF in totalt 90 ansökningar till Erasmus+ Ung och Aktiv. Myndigheten beviljar nu bidrag till 35 projekt och fördelar cirka 15 miljoner kronor (1 409 920 Euro). En stor del av ansökningarna handlar om demokratiskt deltagande, inkludering samt kreativitet och kultur.

MUCF fick 12 projektansökningar till Europeiska Solidaritetskåren och beviljar nu cirka 6 miljoner kronor (565 435 Euro) i bidrag till 11 projekt. Majoriteten av ansökningarna handlar om arbete inom ungdomssektorn, demokratiskt deltagande och samhällsutveckling.

- När ansökningarna skickades in i början av februari var det svårt att förutspå den påverkan som corona sedan kom att få på möjligheterna att genomföra internationella projekt som planerat. Men med en tät dialog med våra organisationer har vi kunnat hitta smarta lösningar så att projekten trots allt kan genomföras och komma unga till nytta. Det har handlat om allt från att påbörja vissa aktiviteter digitalt till att helt enkelt förlänga projekttider eller skjuta fram projekt, säger Ellen Gosdoum som är chef för avdelningen för internationellt samarbete på MUCF.

Hittills under 2020 har MUCF även beviljat Jönköpings kommun, Stiftelsen Funka och Bromma Folkhögskola varsin Quality Label. Det är EU:s kvalitetsmärkning som innebär att kommuner och organisationer får ta emot eller sända volontärer inom Europeiska Solidaritetskåren.

Projekt Erasmus+

MUCF har beviljat medel från EU-programmet Erasmus+ Ung och Aktiv till 35 projekt, till exempel:

  • Hallands länsförbund av 4H i Falkenberg får medel för projektet ”Palestina Sverige Utbyte” där de planerar att genomföra ett ungdomsutbyte i Betlehem i Palestina i höst. I ungdomsutbytet som genomförs tillsammans med den palestinska partnerorganisationen kommer 16 ungdomar att delta. Syftet med projektet är att stärka ungdomarnas ledarskapsförmågor och internationella förståelse samt öka deras förståelse för andra kulturer och livsåskådningar. Projektet ska även bidra till ökad kunskap inom konflikthantering, både för deltagare och organisationer. Deltagarna kommer att vara mellan 18–25 år.
  • Klubb Spelkällan i Luleå får medel för att utföra projektet ”Sweden Boardgame Event”. Projektet är ett ungdomsutbyte med 30 deltagare mellan 18–30 år från Sverige, Grekland, Island, Polen, Rumänien och Tjeckien. Utbytet ska äga rum under sju dagar i Luleå över årsskiftet 2020–2021. Syftet med projektet är att använda brädspel och spelutveckling som verktyg för att lyfta diskussioner om sociala utmaningar och europeiska värderingar för att utmana deltagarna till att utvärdera och utveckla sina egna värderingar. Projektet planerar att inkludera personer med begränsade möjligheter, främst personer som har sociala utmaningar.
  • Ungdomsfronten i Södertälje får medel för projektet ”Short Stories - Big Changes”. Projektet, som är ett innovationsprojekt inom strategiskt partnerskap, vill bidra till en ökad integration av nyanlända ungdomar genom att ta fram en metodik där ungdomsledare använder storytelling för att stärka ungdomarnas självkänsla. Som ett andra steg vill de ta fram kortfilmer med ungdomar som lyckats i respektive land. Dessa ska då användas som förebild för andra ungdomar och för ungdomsledare. Projektet består av partners från Sverige, Italien, Bulgarien och Tyskland.

Projekt Europeiska Solidaritetskåren

MUCF har beviljat medel från EU-programmet från Europeiska Solidaritetskåren till 11 projekt, till exempel:

  • Awesome People i Örebro kommer att genomföra ett solidaritetsprojekt som ska ledas och implementeras av fem ungdomar. Projektet kommer bestå av fem 24 timmars camps för omkring tio ungdomar åt gången inom olika teman, till exempel mental hälsa, HBTQ, rasism och inkludering. Projektidén grundar sig i att många unga vill vara med och förändra, men har ingen naturlig mötesplats för att träffas och utveckla idéer tillsammans. Projektet kommer att ge unga möjligheter att utveckla idéer och ge dem verktyg för att driva igenom förändringar i områden som intresserar dem.
  • Föreningen Stapelbädden (STPLN) i Malmö ska ta emot tre volontärer till ett volontärprojekt. Projektet ska använda storytelling som verktyg för social förändring, vilket ska bidra till att volontärerna får nya erfarenheter och färdigheter. Volontärerna kommer att ges både kreativ frihet och stöd till att utforska nya kommunikationsmetoder för idéburna organisationer för att engagera såväl befintliga som nya målgrupper.
  • Svenska Kyrkan Örby-Skene Församling ska ta emot fem volontärer från Frankrike, Tyskland och Österrike till församlingens ungdomskommunitet Agapegården. Syftet med projektet är att skapa en trygg och naturlig mötesplats för ungdomar i närområdena. Huvudaktiviteten är att kommuniteten skall fungera som ett öppet hus några dagar och kvällar i veckan för lokala ungdomar. Volontärerna kommer även att engageras i organisationens egna verksamheter.

FAKTA/OM EU-programmen och MUCF:s roll:

Erasmus+ är EU-kommissionens program för att främja internationella samarbeten inom utbildning, ungdom och sport. MUCF har hand om ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ung och Aktiv. Syftet är att deltagarna ska upptäcka och bli medvetna om sociala och kulturella skillnader, lära av varandra, utveckla sin entreprenörsanda och sin känsla av europeiskt medborgarskap. Läs mer om EU-programmet Erasmus+

Europeiska Solidaritetskåren är EU-kommissionens program som riktar sig till unga mellan 18 och 30 år och erbjuder en möjlighet att vara volontär, praktisera och genomföra solidaritetsprojekt. Programmet är nytt med första ansökningsrundan i oktober 2018. Läs mer om Europeiska Solidaritetskåren

Nyckelord

Bilder

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

17 organisationer får dela på bidrag till civilsamhället: "Hjälp till de mest utsatta under coronapandemin"1.7.2020 14:26:50 CESTPressmeddelande

17 organisationer får nu bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, till insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Bland de som får bidrag finns Sveriges Stadsmissioner, Frälsningsarmén och Läkare i Världen. - Vi är glada över att få fördela medel till civilsamhällets viktiga verksamheter, de gör oerhörda insatser även i kristider. Det här är hjälp som går till de mest utsatta i samhället, de som helt saknar skyddsnät under coronapandemin. Vi har haft ett omfattande arbete på myndigheten för att snabbt kunna bedöma och prioritera bland ansökningarna, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF. Regeringen beslutade den 4 juni om en förordning om statsbidrag till organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig mot människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. MUCF fick i uppdrag att fördela bidraget som riktar sig till ideella föreningar inom det civila samhället samt vissa

Stort tryck på civilsamhället - 230 har sökt om bidrag till insatser för socialt särskilt utsatta24.6.2020 09:24:31 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har fått in rekordmånga ansökningar om bidrag till insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Totalt har 230 organisationer ansökt. - Det stora söktrycket visar på den viktiga roll som civilsamhället spelar för utsatta människor. Vi vet att det här är ett livsviktigt stöd för många verksamheter och vi planerar att kunna ge besked redan nästa vecka till de organisationer som har sökt bidraget, säger Kenneth Condrup, avdelningschef på MUCF. Regeringen beslutade den 4 juni om en förordning om statsbidrag för att fördela 50 miljoner kronor till organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig mot människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer. Det kan exempelvis vara hemlösa, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation. MUCF fick i uppdrag att fördela bidraget som riktar sig till ideella föreningar inom det civila samhället samt viss

MUCF och BO i gemensam analys: Oro över att vräkningar av barn och unga ökar18.6.2020 07:30:00 CESTPressmeddelande

Antalet unga som vräks och antalet barn som berörs av vräkning ökar. I fjol berördes totalt 467 barn av vräkningar och 143 unga vräktes från sitt boende. Coronapandemin och dess effekter på samhällsekonomin riskerar att ytterligare förvärra situationen. Det visar en analys som Barnombudsmannen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) tagit fram. Alla barn har rätt till ett tryggt boende, enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), som är svensk lag sedan den 1 januari 2020. Barn har rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling, bland annat. Staten ska bistå föräldrarna om det behövs, särskilt när det gäller bostad. Det ungdomspolitiska målet i Sverige är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. ”Oro över vräkningar och ökad hemlöshet” 2007 presenterade regeringen en nollvision för vräkningar av barn som en del av sin samlade strate

Rätt av MUCF att återkräva bidrag från Sveriges Unga Muslimer: ”Viktig prövning av demokratins idéer”15.6.2020 07:30:00 CESTPressmeddelande

Organisationen Sveriges Unga Muslimer (SUM) ska återbetala tidigare utbetalt statsbidrag från MUCF eftersom organisationen brustit i kravet att respektera demokratins idéer. Det står klart efter att Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte pröva frågan. - Det här är en av de första rättsliga prövningar av vad det innebär att verka i enlighet med demokratins idéer. Den är principiellt viktig och visar att vår tolkning av förordningen och att myndighetens beslut var rätt bedömning. Kammarrättens dom blir nu vägledande för vår och andra myndigheters bidragsgivning, säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. MUCF beslutade i december 2016 att avslå en ansökan från Sveriges Unga Muslimer, SUM, om statsbidrag för 2017 enligt förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Myndigheten bedömde att SUM inte uppfyllde kravet i förordningen på att i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdh

MUCF ska fördela bidrag till civilsamhället: ”Viktigt uppdrag för socialt utsatta under coronapandemin”4.6.2020 13:02:21 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ska fördela 50 miljoner kronor i statsbidrag till civilsamhällets insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Pengarna ingår i den satsning på totalt 100 miljoner kronor som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslog i maj. - Civilsamhället gör varje dag fantastiska insatser för att hjälpa utsatta människor, till exempel för de som saknar tak över huvudet eller inte har råd med mat. Vi är mycket stolta över det här uppdraget och sätter genast i gång arbetet för att kunna fördela bidraget så snabbt som möjligt, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Satsningen på totalt 100 miljoner kronor för 2020 ska dels gå till civilsamhällets insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer, dels till insatser mot äldres ensamhet under coronapandemin. Regeringen har beslutat om en förordning om statsbidrag för att fördela 50 miljoner kronor till organisationer som bedriver verksa

52 projekt får dela på 38 miljoner kronor: ”Rekordmånga ansökningar om bidrag i år”28.5.2020 13:51:57 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu drygt 38 miljoner kronor i statsbidrag till 52 projekt. Det är projekt som rör ungas organisering, att minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet samt att motverka eller förebygga rasism och intolerans. - Vi har i år haft betydligt fler ansökningar om projektbidrag, 230 stycken jämfört med 140 i fjol, en ökning med nästan 65 procent. Flera nya organisationer har sökt om bidrag och vi ser i år även flera exempel på nya typer av projekt och även nya ämnesområden, säger Kenneth Condrup, avdelningschef på MUCF. Varje år fördelar MUCF bidrag till civilsamhället på uppdrag av regeringen, både till olika projekt och till organisationernas ordinarie verksamhet. Organisationerna får inte ha ett vinstsyfte med verksamheten och måste stödja sig på demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering. Regeringen formulerar syftet med bidragen och dess användningsområde. MUCF förd

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum