Svenska kyrkan

460 miljoner årligen för att bevara kyrkligt kulturarv

Dela

Fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen för perioden 2021-2025 är klar. Kyrkostyrelsen fördelar årligen totalt 460 miljoner kronor till församlingar, stift och nationell nivå i arbetet med att bevara och skydda det kyrkliga kulturarvet. En ny modell används som ska göra fördelningen tydligare och mer rättvis. Beslutet gäller under förutsättning att riksdagen beviljar medel i samma utsträckning som tidigare.

Fördelningen av ersättning för vården av det kyrkliga kulturarvet för perioden 2021-2025 är nu klar. Bilden: rengöring av altaruppsatsen i Skara domkyrka. Foto: Gustaf Hellsing/Ikon.
Fördelningen av ersättning för vården av det kyrkliga kulturarvet för perioden 2021-2025 är nu klar. Bilden: rengöring av altaruppsatsen i Skara domkyrka. Foto: Gustaf Hellsing/Ikon.

I februari 2018 beslutade kyrkostyrelsen att införa en ny modell för fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning. Till skillnad från den tidigare, ansökningsbaserade modellen bygger den nya i stället på statistiskt säkerställda nyckeltal och kommer att beslutas och gälla för femåriga fördelningsperioder. Fördelningsbeslutet som nu fattats gäller för den första fördelningsperioden, ramåren 2021-2025. Den kyrkoantikvariska ersättningen beslutas och fördelas i två olika ramar, en nationell ram och en stiftsram. Stiftsramen ska finansiera såväl övergripande stiftsprojekt som åtgärder hos församlingar i stiftet medan den nationella ramen ska bekosta nationella projekt. Församlingarna kommer likt tidigare att söka ersättning hos stiftet. Skillnaden är att stiftet nu på förhand vet vilken ram man har att fördela varje år som omfattas av fördelningsperioden.

- Den nya fördelningsmodellen med nyckeltal och längre fördelningsperioder medför många fördelar, säger Markus Dahlberg, chef för enheten för kulturarvsstöd på Svenska kyrkan.

- Framför allt möjliggör det en långsiktig planering och ökad förutsägbarhet för stiften. Tidigare har de anslagna medlen varierat från år till år beroende på ansökningstrycket från övriga stift. Men det kommer också att leda till en rättvisare fördelning, smidigare processer och snabbare beslut för församlingarna.

Den slutliga fördelningen av pengarna görs årligen under våren, då stiften beslutar vilka projekt i församlingarna som ska få bidrag.

Kyrkoantikvarisk ersättning
Vid relationsförändringen år 2000 kom Svenska kyrkan och staten överens om att kyrkan ska få ersättning för vården av Sveriges största sammanhållna kulturarv. Ersättningen är ett stöd till och en kompensation för det ansvar som Svenska kyrkan tar för de kulturhistoriska värdena i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser.

Beslutad fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning, ramår 2021-2025, tkr

Stift

Ramår 2021

Ramår 2022

Ramår 2023

Ramår 2024

Ramår 2025

Uppsala stift

40 956

40 956

40 956

40 956

40 956

Linköpings stift

41 499

41 499

41 499

41 499

41 499

Skara stift

47 122

47 122

47 122

47 122

47 122

Strängnäs stift

26 597

26 597

26 597

26 597

26 597

Västerås stift

27 607

27 607

27 607

27 607

27 607

Växjö stift

45 626

45 626

45 626

45 626

45 626

Lunds stift

69 581

69 581

69 581

69 581

69 581

Göteborgs stift

50 367

50 367

50 367

50 367

50 367

Karlstads stift

23 280

23 280

23 280

23 280

23 280

Härnösands stift

26 794

26 794

26 794

26 794

26 794

Luleå stift

17 120

17 120

17 120

17 120

17 120

Visby stift

15 117

15 117

15 117

15 117

15 117

Stockholms stift

23 760

23 760

23 760

23 760

23 760

Summa stiftsram

455 426

455 426

455 426

455 426

455 426

Nationell ram

4 574

4 574

4 574

4 574

4 574

Summa fördelning

460 000

460 000

460 000

460 000

460 000

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Fördelningen av ersättning för vården av det kyrkliga kulturarvet för perioden 2021-2025 är nu klar. Bilden: rengöring av altaruppsatsen i Skara domkyrka. Foto: Gustaf Hellsing/Ikon.
Fördelningen av ersättning för vården av det kyrkliga kulturarvet för perioden 2021-2025 är nu klar. Bilden: rengöring av altaruppsatsen i Skara domkyrka. Foto: Gustaf Hellsing/Ikon.
Ladda ned bild

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum