Plikt- och prövningsverket

5 583 personer inskrivna till värnplikt – så här många kommer från din kommun

Dela

När Plikt- och prövningsverket återrapporterar grundutbildningsomgång 2022/2023 kan vi konstatera att 5 583 individer skrivits in till en grundutbildning med värnplikt för att möta Försvarsmaktens utbildningsbehov. Utbildningarna startade från juni i år till maj nästa år.

Återrapporteringen görs till Försvarsdepartementet och är en del i Plikt- och prövningsverkets uppdrag i regleringsbrevet för 2022.

- Grundutbildning med värnplikt är en förutsättning för att bygga försvarsförmåga i Sverige. För det krävs att vi kan möta Försvarsmaktens behov och fylla de utbildningsplatser som Försvarsmakten har beställt. Huvudsyftet med grundutbildningen är att fylla krigsorganisationen och efter avslutad utbildning krigsplacerar vi de värnpliktiga, säger Christina Malm, generaldirektör på Plikt- och prövningsverket.

Merparten av de inskrivna är årskullspliktiga

Av de 5 583 individerna som skrevs in till en utbildning var 4 666 (84 procent) kallade med stöd av lagen om totalförsvarsplikt. 917 individer (16 procent) blev inskrivna efter att ha gjort en egen ansökan. De som kallades till mönstring med stöd av lagen uppgick till 16 204 ungdomar och samtliga är födda 2003.

Av de 5 583 individerna som skrevs in till grundutbildning var cirka 24 procent kvinnor, vilket är något högre än föregående grundutbildningsomgång.

Vägen till en grundutbildning med värnplikt

I Sverige finns två möjliga sätt att bli aktuell för en grundutbildning. Med stöd av lagen om totalförsvarsplikt skickar Plikt- och prövningsverket ut ett mönstringsunderlag till alla ungdomar som fyller 18 under året. Utifrån svaren i mönstringsunderlaget kallas sedan ett antal ungdomar till mönstring, det är de vi kallar årskullspliktiga.

Är man intresserad av att göra en grundutbildning med värnplikt men inte har kallats till mönstring finns möjlighet att göra en egen ansökan. Man svarar då på ett prövningsunderlag och kommer till Plikt- och prövningsverket för prövning. Resultaten jämförs sedan med andra och den som anses bäst lämpad skrivs in till en befattning.

Fler än de inskrivna har godkända resultat

För grundutbildningsomgång 2022/2023 har Plikt- och prövningsverket mönstrat och prövat 18 539 individer och av dessa har 7 921 erhållit godkända värden för att kunna skrivas in till en befattning. Vid nomineringarna, där den som i konkurrens anses bäst lämpad, har alltså 5 583 totalförsvarspliktiga skrivits in till någon av Försvarsmaktens befattningar.

De som har godkända värden men inte stått sig i konkurrensen om bäst lämpad, placeras i utbildningsreserven. I utbildningsreserven placeras också de som begär uppskov, till exempel på grund av studier, eller som behöver ändra inskrivning av andra skäl. De som hamnat i utbildningsreserven kan vid höjd beredskap komma att skrivas in till grundutbildning med värnplikt.

I bifogad fil finns statistik ner på kommunnivå över hur många som ska göra grundutbildning med värnplikt.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Plikt- och prövningsverket
Plikt- och prövningsverket
Box 31
651 02 Karlstad

0771-24 40 30https://www.pliktverket.se/

Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, Plikt- och prövningsverket, är en expertmyndighet som lyder under Försvarsdepartementet. Myndigheten bidrar till Sveriges inre och yttre säkerhet genom verksamhet och uppdrag inom bemanningsstöd och personalförsörjning.

Plikt- och prövningsverket bemannar Försvarsmaktens krigsorganisation. En del i det arbetet handlar om att informera, kalla, mönstra och skriva in till grundutbildning med värnplikt. Tillsammans med Försvarsmakten bemannar Plikt- och prövningsverket också krigsorganisationen med värnpliktig och anställd personal.

Plikt- och prövningsverkets uppgift är att på uppdrag av myndigheter, kommuner och regioner registerhålla deras krigsplacerade personal. Detta stöd till bemanningsansvariga är centralt för att Sverige som helhet ska ha ett fungerande totalförsvar.

Andra viktiga uppdrag är ansvar för hela antagningsprocessen till polisutbildningen för Polismyndigheten, liksom prövningen till Officersprogrammet för Försvarshögskolan. Åt andra myndigheter genomförs undersökningar, bedömningar och urval för yrken och utbildningar med krav på särskild lämplighet.

Christina Malm är generaldirektör och myndighetens närmare 300 anställda finns på fyra orter: i Karlstad där myndigheten har sitt huvudkontor och vid prövningskontoren i Malmö, Stockholm och Göteborg.

 

 

Följ Plikt- och prövningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Plikt- och prövningsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum