Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

52 projekt får dela på 38 miljoner kronor: ”Rekordmånga ansökningar om bidrag i år”

Dela
Foto: Roland Magnusson
Foto: Roland Magnusson

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu drygt 38 miljoner kronor i statsbidrag till 52 projekt.

Det är projekt som rör ungas organisering, att minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet samt att motverka eller förebygga rasism och intolerans.

Vi har i år haft betydligt fler ansökningar om projektbidrag, 230 stycken jämfört med 140 i fjol, en ökning med nästan 65 procent. Flera nya organisationer har sökt om bidrag och vi ser i år även flera exempel på nya typer av projekt och även nya ämnesområden, säger Kenneth Condrup, avdelningschef på MUCF.

Varje år fördelar MUCF bidrag till civilsamhället på uppdrag av regeringen, både till olika projekt och till organisationernas ordinarie verksamhet. Organisationerna får inte ha ett vinstsyfte med verksamheten och måste stödja sig på demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Regeringen formulerar syftet med bidragen och dess användningsområde. MUCF fördelar bidragen efter att ha prövat om ansökningarna och projekten lever upp till de aktuella regelverken.

- Överlag så är kvaliteten på årets ansökningar väldigt hög. Vi har därför varit tvungna att prioritera hårt bland projekten som beviljas bidrag. Detta har medfört att det finns flera bra projekt som medlen tyvärr inte räckt till, säger Kenneth Condrup.

Särskild prioritering i år

MUCF har i år särskilt prioriterat organisationer som företräder en nationell minoritet när det gäller stödformen ”Rasism”. När det gäller stödformen ”Ungas organisering” har projekt i utsatta områden, glesbygd och landsbygd prioriterats. Detta har skett genom att avsätta en särskild pott av bidraget för de organisationer/projekt som omfattas av prioriteringen.

Så här fördelas totalsumman på drygt 38 miljoner kronor i de tre stödformerna:

Flera projekt inom stödformen ”Rasism” har skolan (lärare och/eller elever) som målgrupp. I år har också fler organisationer som företräder en nationell minoritet sökt bidrag till projekt för att motverka eller förebygga rasism och intolerans, 18 projekt jämfört med sex i fjol. En fjärdedel av de organisationer som i år sökt bidrag för projekt mot rasism har aldrig tidigare ansökt.

Flera av årets ansökningar inom stödformen ”Hot och hat” syftar till att höja säkerheten inom den egna organisationen och för dess företrädare, bland annat från organisationer som arbetar med jämställdhet, mänskliga rättigheter och hbtq+. Flera av dem vittnar i sina ansökningar om ett hårdnat samhällsklimat och ökad utsatthet för hot och hat och andra kränkningar.

Nytt bidrag ska stärka demokratin

Den 1 juni öppnar MUCF också ansökan för den nya satsningen på statsbidrag till projekt som syftar till att stärka demokratin.

Bidraget lämnas till åtgärder som syftar till att öka kunskapen om demokratin och stärka individers förutsättningar att delta i demokratin och dess beslutsprocesser. Totalt rör det sig om cirka 7,75 miljoner kronor under 2020.

Ansökan öppnar den 1 juni och stänger den 17 augusti och ansökan görs i MUCFs ansökningssystem. Mer information om bidraget hittar du på MUCF:s hemsida.

Här kan du se vilka organisationer som nu får projektbidrag av MUCF

Exempel på projekt som fått bifall till sin ansökan:

  • Jordens vänner för ett projekt som ska bidra till ett ökat engagemang hos unga genom att förändra klimatångest till en positiv kraft i samhället (2 471 543 kr)
  • Tjejer i förening för att bland annat fortsätta utvecklingen av Malmö ungdomsråd, en organiseringsmodell för ungdomars inflytande i stadsutvecklingsprocesser (1 315 500 kr)
  • Civil Rights Defenders (CRD) för projektet Säkerhetsjouren som bland annat erbjuder stöd och tjänster via en "help desk" och uppsökande verksamhet till opinionsbildare och fristående aktörer i det offentliga samtalet (1 292 275 kr)
  • RFSL Ungdom för projektet Civilkurage som ska skapa förutsättningar för det unga civilsamhället att bättre kunna stå emot och skydda sig mot hat och hot, samt att kunna göra sina röster hörda i debatten (1 113 257 kr)
  • Awesome people för projektet Escape the Phobia. Projektet utgår bland annat från interaktiva och lärande så kallade "escape rooms" (849 700 kr)
  • Individuell Människohjälp (IM) för projektet Antirasism i arbetslivet som riktar sig till arbetsgivare som vill stärka sitt antirasistiska arbete (1 513 000 kr)
  • Gipsy föreningen Galbi får bidrag för projektet Singoallas Karavan. Föreningen ska resa med husvagn till olika platser i Göteborgsområdet och lära ut mer om romsk kultur, mat och levnadssätt (294 400 kr).

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Roland Magnusson
Foto: Roland Magnusson
Ladda ned bild
Kenneth Condrup, avdelningschef, MUCF
Kenneth Condrup, avdelningschef, MUCF
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

17 organisationer får dela på bidrag till civilsamhället: "Hjälp till de mest utsatta under coronapandemin"1.7.2020 14:26:50 CESTPressmeddelande

17 organisationer får nu bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, till insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Bland de som får bidrag finns Sveriges Stadsmissioner, Frälsningsarmén och Läkare i Världen. - Vi är glada över att få fördela medel till civilsamhällets viktiga verksamheter, de gör oerhörda insatser även i kristider. Det här är hjälp som går till de mest utsatta i samhället, de som helt saknar skyddsnät under coronapandemin. Vi har haft ett omfattande arbete på myndigheten för att snabbt kunna bedöma och prioritera bland ansökningarna, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF. Regeringen beslutade den 4 juni om en förordning om statsbidrag till organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig mot människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. MUCF fick i uppdrag att fördela bidraget som riktar sig till ideella föreningar inom det civila samhället samt vissa

Stort tryck på civilsamhället - 230 har sökt om bidrag till insatser för socialt särskilt utsatta24.6.2020 09:24:31 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har fått in rekordmånga ansökningar om bidrag till insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Totalt har 230 organisationer ansökt. - Det stora söktrycket visar på den viktiga roll som civilsamhället spelar för utsatta människor. Vi vet att det här är ett livsviktigt stöd för många verksamheter och vi planerar att kunna ge besked redan nästa vecka till de organisationer som har sökt bidraget, säger Kenneth Condrup, avdelningschef på MUCF. Regeringen beslutade den 4 juni om en förordning om statsbidrag för att fördela 50 miljoner kronor till organisationer som bedriver verksamhet som riktar sig mot människor som befinner sig i socialt särskilt utsatta situationer. Det kan exempelvis vara hemlösa, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation. MUCF fick i uppdrag att fördela bidraget som riktar sig till ideella föreningar inom det civila samhället samt viss

MUCF och BO i gemensam analys: Oro över att vräkningar av barn och unga ökar18.6.2020 07:30:00 CESTPressmeddelande

Antalet unga som vräks och antalet barn som berörs av vräkning ökar. I fjol berördes totalt 467 barn av vräkningar och 143 unga vräktes från sitt boende. Coronapandemin och dess effekter på samhällsekonomin riskerar att ytterligare förvärra situationen. Det visar en analys som Barnombudsmannen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) tagit fram. Alla barn har rätt till ett tryggt boende, enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), som är svensk lag sedan den 1 januari 2020. Barn har rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling, bland annat. Staten ska bistå föräldrarna om det behövs, särskilt när det gäller bostad. Det ungdomspolitiska målet i Sverige är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. ”Oro över vräkningar och ökad hemlöshet” 2007 presenterade regeringen en nollvision för vräkningar av barn som en del av sin samlade strate

Rätt av MUCF att återkräva bidrag från Sveriges Unga Muslimer: ”Viktig prövning av demokratins idéer”15.6.2020 07:30:00 CESTPressmeddelande

Organisationen Sveriges Unga Muslimer (SUM) ska återbetala tidigare utbetalt statsbidrag från MUCF eftersom organisationen brustit i kravet att respektera demokratins idéer. Det står klart efter att Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att inte pröva frågan. - Det här är en av de första rättsliga prövningar av vad det innebär att verka i enlighet med demokratins idéer. Den är principiellt viktig och visar att vår tolkning av förordningen och att myndighetens beslut var rätt bedömning. Kammarrättens dom blir nu vägledande för vår och andra myndigheters bidragsgivning, säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. MUCF beslutade i december 2016 att avslå en ansökan från Sveriges Unga Muslimer, SUM, om statsbidrag för 2017 enligt förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Myndigheten bedömde att SUM inte uppfyllde kravet i förordningen på att i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdh

MUCF ska fördela bidrag till civilsamhället: ”Viktigt uppdrag för socialt utsatta under coronapandemin”4.6.2020 13:02:21 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ska fördela 50 miljoner kronor i statsbidrag till civilsamhällets insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin. Pengarna ingår i den satsning på totalt 100 miljoner kronor som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslog i maj. - Civilsamhället gör varje dag fantastiska insatser för att hjälpa utsatta människor, till exempel för de som saknar tak över huvudet eller inte har råd med mat. Vi är mycket stolta över det här uppdraget och sätter genast i gång arbetet för att kunna fördela bidraget så snabbt som möjligt, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Satsningen på totalt 100 miljoner kronor för 2020 ska dels gå till civilsamhällets insatser för människor i socialt särskilt utsatta situationer, dels till insatser mot äldres ensamhet under coronapandemin. Regeringen har beslutat om en förordning om statsbidrag för att fördela 50 miljoner kronor till organisationer som bedriver verksa

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum