Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

52 projekt får dela på 38 miljoner kronor: ”Rekordmånga ansökningar om bidrag i år”

Dela
Foto: Roland Magnusson
Foto: Roland Magnusson

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu drygt 38 miljoner kronor i statsbidrag till 52 projekt.

Det är projekt som rör ungas organisering, att minska förekomsten av hot och hat i det offentliga samtalet samt att motverka eller förebygga rasism och intolerans.

Vi har i år haft betydligt fler ansökningar om projektbidrag, 230 stycken jämfört med 140 i fjol, en ökning med nästan 65 procent. Flera nya organisationer har sökt om bidrag och vi ser i år även flera exempel på nya typer av projekt och även nya ämnesområden, säger Kenneth Condrup, avdelningschef på MUCF.

Varje år fördelar MUCF bidrag till civilsamhället på uppdrag av regeringen, både till olika projekt och till organisationernas ordinarie verksamhet. Organisationerna får inte ha ett vinstsyfte med verksamheten och måste stödja sig på demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Regeringen formulerar syftet med bidragen och dess användningsområde. MUCF fördelar bidragen efter att ha prövat om ansökningarna och projekten lever upp till de aktuella regelverken.

- Överlag så är kvaliteten på årets ansökningar väldigt hög. Vi har därför varit tvungna att prioritera hårt bland projekten som beviljas bidrag. Detta har medfört att det finns flera bra projekt som medlen tyvärr inte räckt till, säger Kenneth Condrup.

Särskild prioritering i år

MUCF har i år särskilt prioriterat organisationer som företräder en nationell minoritet när det gäller stödformen ”Rasism”. När det gäller stödformen ”Ungas organisering” har projekt i utsatta områden, glesbygd och landsbygd prioriterats. Detta har skett genom att avsätta en särskild pott av bidraget för de organisationer/projekt som omfattas av prioriteringen.

Så här fördelas totalsumman på drygt 38 miljoner kronor i de tre stödformerna:

Flera projekt inom stödformen ”Rasism” har skolan (lärare och/eller elever) som målgrupp. I år har också fler organisationer som företräder en nationell minoritet sökt bidrag till projekt för att motverka eller förebygga rasism och intolerans, 18 projekt jämfört med sex i fjol. En fjärdedel av de organisationer som i år sökt bidrag för projekt mot rasism har aldrig tidigare ansökt.

Flera av årets ansökningar inom stödformen ”Hot och hat” syftar till att höja säkerheten inom den egna organisationen och för dess företrädare, bland annat från organisationer som arbetar med jämställdhet, mänskliga rättigheter och hbtq+. Flera av dem vittnar i sina ansökningar om ett hårdnat samhällsklimat och ökad utsatthet för hot och hat och andra kränkningar.

Nytt bidrag ska stärka demokratin

Den 1 juni öppnar MUCF också ansökan för den nya satsningen på statsbidrag till projekt som syftar till att stärka demokratin.

Bidraget lämnas till åtgärder som syftar till att öka kunskapen om demokratin och stärka individers förutsättningar att delta i demokratin och dess beslutsprocesser. Totalt rör det sig om cirka 7,75 miljoner kronor under 2020.

Ansökan öppnar den 1 juni och stänger den 17 augusti och ansökan görs i MUCFs ansökningssystem. Mer information om bidraget hittar du på MUCF:s hemsida.

Här kan du se vilka organisationer som nu får projektbidrag av MUCF

Exempel på projekt som fått bifall till sin ansökan:

  • Jordens vänner för ett projekt som ska bidra till ett ökat engagemang hos unga genom att förändra klimatångest till en positiv kraft i samhället (2 471 543 kr)
  • Tjejer i förening för att bland annat fortsätta utvecklingen av Malmö ungdomsråd, en organiseringsmodell för ungdomars inflytande i stadsutvecklingsprocesser (1 315 500 kr)
  • Civil Rights Defenders (CRD) för projektet Säkerhetsjouren som bland annat erbjuder stöd och tjänster via en "help desk" och uppsökande verksamhet till opinionsbildare och fristående aktörer i det offentliga samtalet (1 292 275 kr)
  • RFSL Ungdom för projektet Civilkurage som ska skapa förutsättningar för det unga civilsamhället att bättre kunna stå emot och skydda sig mot hat och hot, samt att kunna göra sina röster hörda i debatten (1 113 257 kr)
  • Awesome people för projektet Escape the Phobia. Projektet utgår bland annat från interaktiva och lärande så kallade "escape rooms" (849 700 kr)
  • Individuell Människohjälp (IM) för projektet Antirasism i arbetslivet som riktar sig till arbetsgivare som vill stärka sitt antirasistiska arbete (1 513 000 kr)
  • Gipsy föreningen Galbi får bidrag för projektet Singoallas Karavan. Föreningen ska resa med husvagn till olika platser i Göteborgsområdet och lära ut mer om romsk kultur, mat och levnadssätt (294 400 kr).

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Roland Magnusson
Foto: Roland Magnusson
Ladda ned bild
Kenneth Condrup, avdelningschef, MUCF
Kenneth Condrup, avdelningschef, MUCF
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF:s satsning på unga som är nya i Sverige välkomnas av jämställdhetsministern: ”Alla unga har rätt att få den information de behöver för att leva ett bra liv i ett jämställt samhälle”.15.9.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Idag lanserar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, webbutbildningen Rätt att veta! Utbildningen är för vuxna som i sin profession möter unga som är nya i Sverige. Rätt att veta! ger verktyg och kunskap i att samtala med unga om frågor som kan vara svåra att närma sig, till exempel sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet.

MUCF ska kartlägga om unga hbtq-personer i Sverige utsätts för omvändelseterapi30.7.2020 12:44:23 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får nu i uppdrag att kartlägga och sammanställa kunskap om så kallad omvändelseterapi riktad mot unga hbtq-personer. - Internationell forskning visar att det är mycket skadligt att utsätta unga för den här slags påtryckningar och tvång. Vi är väldigt glada för det här uppdraget eftersom vi i dag saknar kunskap om vilka uttryck omvändelseterapi tar sig i Sverige och hur många unga som kan vara utsatta, säger generaldirektör Lena Nyberg. I uppdraget ingår även att i dialog med relevanta aktörer samla och redovisa en bild av unga hbtq-personers (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoners) egna erfarenheter av företeelser som har uppfattats som omvändelseterapi. På grund av kopplingen till hedersrelaterat våld och förtryck ska myndigheten beakta den kunskap som finns bland de aktörer som arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 mars 2022. Hittills har bland annat Tys

MUCF välkomnar nytt uppdrag: ”Viktigt få en helhetsbild av unga hbtq-personer livsvillkor”30.7.2020 11:44:08 CESTPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får nu i uppdrag av regeringen att kartlägga unga hbtq-personers hälsa och levnadsvillkor. Det är tio år sedan en sådan kartläggning gjordes i Sverige - Unga hbtq-personer känner större otrygghet, utsätts för mer våld, har sämre ekonomi, sämre sociala skyddsnät än andra unga och det finns en utbredd psykisk ohälsa. Vi har länge lyft behovet av att försöka få en helhetsbild av unga hbtq-personers situation och är väldigt glada över uppdraget, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Kartläggningen ska vara klar och redovisas till regeringen senast den 1 juni 2022. Senast det gjordes en större kartläggning av unga hbtq-personers situation i Sverige var 2010 då MUCF (dåvarande Ungdomsstyrelsen) publicerade rapporten ”Hon, hen, han”. Den visade att majoriteten av unga hbtq-personer (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) mådde bra men att deras livsvillkor var sämre än för andra unga. Exempelvis sa en fjärdedel av de un

Satsningar för ”Demokratin 100 år”: Öka ungas inflytande och bidrag till civilsamhället28.7.2020 07:30:00 CESTPressmeddelande

Under 2020 och 2021 genomför regeringen en stor demokratisatsning som engagerar flera aktörer i samhället. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ska dels ta fram och sprida kunskap om ungas inflytande, dels fördela totalt nästan åtta miljoner kronor till civilsamhället till projekt som stärker demokratin. - I dessa tider ifrågasätts demokratin av starka krafter, både i vårt och i andra länder. Att öka ungas kunskap om lokal demokrati och att till exempel få fler människor att rösta i områden med lågt valdeltagande är oerhört viktigt, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Under 2020 och 2021 genomför regeringen därför "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati" för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden. I våras beslutade regeringen att anslå totalt 7,75 miljoner kronor till civilsamhället för att stärka demokratin. Bidraget kan gå til

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum