Skogsindustrierna

700 000 kronor för nytt sätt att förädla lignin

Dela
Christian Kugge vid SCA R&D Centre tilldelas 2021 års kompetensutvecklingspris av Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond. Han får priset för ambitionen att effektivisera processen för att förädla lignin till högvärdiga kemikalier. Tack vare priset kommer Christian Kugge kunna hämta hem världsledande kunskap i ett forskarutbyte med Australien.
Christian Kugge, SCA R&D Centre
Christian Kugge, SCA R&D Centre

”Genom att kombinera grundläggande katalys med tillämpad forskning i samarbete med forskare i världsklass skapar Christian Kugge nya möjligheter för omvandling av den skogsindustriella restströmmen lignin. Därmed ökar ligninets potential som råvarukälla för nya material och biodrivmedel.”

Så lyder motiveringen för priset som utgörs av 700 000 kronor. Kompetensutvecklingspriset ska bidra till insikter om nya process- eller produktmöjligheter inom svensk skogsindustri och prissumman kan användas för gränsöverskridande kunskapsutbyten med andra länder.

Christian Kugges forskning utgår från svartlut, en restström som uppstår i massabruket. Svartluten innehåller lignin som idag främst förbränns till energi. Christian Kugges mål är att ta ut en del av ligninet och omvandla det till mer högvärdiga produkter. Från svartluten framställs en ligninolja, men för att den ska kunna användas vidare så behöver man med hjälp av katalys ta bort syre och svavel från ligninoljan.

Lignin är en komplicerad molekyl och att använda råmaterialet i en katalysator har sina utmaningar. Bland annat för att ligninet har en struktur som gör att det lätt täpper igen de porer som finns i katalysatorn. Det är här Christians Kugges forskning kan bli banbrytande.

- Jag vill applicera ett kaskadtänk där vi bryter ned ligninets molekyler steg för steg storleksmässigt i effektiva katalysatorsteg. Därmed kommer vi att jobba med olika storlekar på, samt olika ytkemi i, de porer som ligninoljan ska processas genom i katalysatorn, förklarar Christian Kugge.

Christian Kugge ser primärt att ligninet kan användas i produktionen av biodrivmedel och då med sikte på ett fossilfritt alternativ till flygbränsle för Sveriges inrikesflyg. Men det är också möjligt att framställa andra högvärdiga kemikalier via kaskadkatalys, exempelvis vanillin.

I ett utbyte med the Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) i Australien hoppas Christian Kugge få ny kunskap om kaskadkatalys. På RMIT har professorerna Karen Wilson och Adam Lee nyligen publicerat en genombrottsartikel inom området. Till våren 2022 siktar Christian Kugge på att kunna resa till Australien för att genomföra försök i RMIT:s laboratoriemiljö.

Australien är inte en ny bekantskap för Christian Kugge. Han har själv bott och verkat som forskare i Melbourne och Canberra innan han återvände till Sverige och SCA i Sundsvall.

- Att få jobba med de som är bäst på det här är naturligtvis väldigt drivande! Kombinationen av tillämpad forskning som vi på SCA står för med den fundamentala forskningen hos RMIT är viktig att få till för att möjliggöra starka forskningsresultat. Jag ser fram emot att få tillgång till utrustning och att kunna bygga ytterligare nätverk mellan forskare i Australien och Sverige, säger Christian Kugge.

För mer information kontakta

Christian Kugge, R&D Specialist, SCA R&D Centre, tfn: 070-377 30 75, e-post: christian.kugge@sca.com

Torgny Persson, ordförande för Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond, tfn: 08-762 79 79, e-post: torgny.persson@skogsindustrierna.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Christian Kugge, SCA R&D Centre
Christian Kugge, SCA R&D Centre
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsindustrierna
Skogsindustrierna
Box 55525
102 04 Stockholm

+46 8 762 72 00http://www.skogsindustrierna.se

Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfonds årliga Kompetensutvecklingspris har delats ut sedan 2007. Målet är att främja utvecklingen av svensk massa- och pappersindustris omvandling mot förbättrade och nya produkter och tjänster. Läs mer på www.sundbladsfonden.se. Fondens styrelse utses av Skogsindustrierna.

Följ Skogsindustrierna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsindustrierna

Rekordstarkt år för skogsindustrin – men orosmoln vid horisonten2.3.2023 07:40:00 CET | Pressmeddelande

Trots dämpad global ekonomisk utveckling och en osäker världsmarknad blev 2022 ett rekordstarkt år för den svenska skogsindustrin. Aldrig tidigare har skogsindustrin exporterat till ett så högt värde. Men nu hotar orosmoln vid horisonten i form av höjda räntor, energipriser och osäkerhet på exportmarknader. Det är några av slutsatserna i Skogsindustriernas senaste marknadsrapport ”Så går det för skogsindustrin” för helåret 2022.

Förberedelseprojekt beviljat för ”Bioimpact – ett cirkulärt och biobaserat samhälle”13.2.2023 08:10:00 CET | Pressmeddelande

Det är nu klart att Skogsindustrierna, Livsmedelsföretagen, IKEM, TEKO och LRF beviljats medel av Vinnova, Energimyndigheten och Formas för att driva ett av förberedelseprojekten inom den stora forskningssatsningen Impact innovation. Projektet Bioimpact – för ett cirkulärt och biobaserat samhälle ska lägga grunden för en ansökan till ett framtida långsiktigt innovationsprogram.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum