Alecta

Aktier gav god utveckling för Alecta Optimal Pension

Dela
Alectas finansiella rapport tredje kvartalet 2016


• Fortsatt stark finansiell ställning med solvensgraden 156 procent (164) och kollektiv konsolidering för förmånsbestämda försäkringar på 142 procent (148).
• Fortsatt låga kostnader med en förvaltningskostnadsprocent på 0,09 (0,10).
• Förvaltningskostnadsprocent för pensionsprodukter exklusive valcentraler var 0,06 (0,07).
• Under det tredje kvartalet 2016 höjde Alecta engångspremier vid inlösen av förmånsbestämd ålderspension.
• Alecta har efter tredje kvartalets utgång sålt alla direktägda fastigheter i Storbritannien med erhållen likvid motsvarande 3,6 miljarder kronor.

– Jag ser tillbaka på ett kvartal med en god utveckling för Alecta och i synnerhet för Alecta Optimal Pension. Premieintäkterna har fortsatt att öka och produkten har haft en god avkastning under det tredje kvartalet. Vi kan hålla en hög andel aktier i produkten och det är ett styrkebesked till alla våra kunder, speciellt i tider då räntenivåerna är rekordlåga, säger Alectas vd Magnus Billing.

Premiebestämd försäkring
Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på 2,4 procent under de tre första kvartalen 2016 vilket är 0,7 procentenheter sämre än jämförelseindex*. Under femårsperioden fram till sista september 2016 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 12,9 procent i genomsnitt per år. Det är 4,3 procentenheter bättre per år än jämförelseindex* under motsvarande femårsperiod. Alecta Optimal Pensions förvalsportfölj har ett förvaltat kapital på närmare 65 miljarder kronor varav 60 procent är placerat i aktier.

Förmånsbestämd försäkring
Avkastningen för Alectas förmånsbestämda försäkring var 3,2 procent under de tre första kvartalen 2016. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 9,1 procent. Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 142 procent den 30 september 2016. Det förvaltade kapitalet i Alectas förmånsbestämda försäkring uppgår till 690 miljarder kronor. I förmånsbestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades lön och tjänstetid. Avkastningen har över tid främst betydelse för arbetsgivarnas pensionskostnader.

Alectas solvensgrad var 156 procent per den 30 september 2016.

*Jämförelseindex är Morningstar Blandfond SEK aggressiv, som har en jämförbar placeringsinriktning.

Nyckeltal, procent jan - sep 2016 jan - sep 2015 5 års genomsnitt
Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension, förvalsportföljen) 2,4 4,0 12,9
Avkastning förmånsbestämd försäkring 3,2 3,2 9,1
Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, 30 september 142 148  
Solvensgrad koncernen, 30 september 156 164  
Förvaltningskostnad koncernen ** 0,09 0,10  
Varav pensionsprodukter exkl     valcentraler ** 0,06 0,07  
Kapitalförvaltningskostnad koncernen ** 0,03 0,03  

** Nyckeltalet är baserat på rullande 12 månader.

Ytterligare nyckeltal redovisas på alecta.se

Ordlista finns på alecta.se

Vid frågor, kontakta
Magnus Billing, vd tel: 08-441 65 59
Johan Anderson, presschef tel: 070-288 68 11 eller johan.anderson@alecta.se

Bilder

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 8 441 60 00https://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 750 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,3 miljoner privatkunder och 33 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye