Gröna arbetsgivare

9 av 10 riksdagsledamöter vill se fler veterinärer

Dela

97 procent av de nyvalda riksdagsledamöterna anser att det bör utbildas fler veterinärer och djursjukskötare i Sverige. Det visar en enkät som genomförts på uppdrag av Svensk Djursjukvård.

– För att långsiktigt säkra djurvälfärden behöver vi utbilda fler veterinärer och djursjukskötare. Därför är det glädjande att det finns ett brett stöd för att utbilda fler veterinärer och djursjukskötare bland de nyvalda riksdagsledamöterna, säger Emma Terander, branschansvarig på Svensk Djursjukvård.

I en enkät som Svensk Djursjukvård skickat till de nyvalda riksdagsledamöterna svarade 97 procent att de anser att det bör utbildas fler veterinärer och djursjukskötare i Sverige. Ingen av riksdagsledamöterna är negativt inställd till fler utbildningsplatser.

Hösten 2021 meddelade den dåvarande regeringen att SLU skulle ges extra anslag för att öka antalet utbildningsplatser på djursjukvårdsutbildningarna. Det kommer på sikt att innebära en ökning med ungefär 40 platser på veterinärutbildningen och 20 platser på djursjukskötarutbildningen, enligt SLU.

– Satsningen på fler utbildningsplatser var väldigt välkommen, men den kommer bara täcka en bråkdel av branschens rekryteringsbehov. Med en enig riksdag i ryggen behöver landsbygdsminister Peter Kullgren och den nya regeringen nu se till att antalet platser på veterinärutbildningen utökas till minst 300, och gärna på fler orter, säger Emma Terander.

Djursjukvården i Sverige lider av en omfattande kompetensbrist.Inför 2022 uppskattade medlemsföretagen i Svensk Djursjukvård branschens rekryteringsbehov till 433 veterinärer, 213 djursjukskötare och 198 djurvårdare på nivå 2 och 3.

– Redan före pandemin var behovet av legitimerad personal fyra gånger högre än antalet examinerade. I takt med att husdjuren i Sverige blivit fler under pandemin har belastningen ökat inom hela branschen, som redan led av en allvarlig brist på legitimerad personal, säger Emma Terander.

Fem fakta om djursjukvården

1. Rekryteringsbehovet är stort. Svensk Djursjukvårds medlemsföretag uppskattade inför 2022 rekryteringsbehovet till 433 veterinärer, 213 djursjukskötare och 198 djurvårdare på utökad nivå (nivå 2 och 3).

2. 2021 utfärdades 250 veterinärlegitimationer i Sverige. Av dem var det 58 procent som genomfört sin utbildning i ett annat land.

3. Veterinär- och djursjukskötarutbildningen erbjuds enbart på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala och söktrycket är högt. Inför terminsstart hösten 2021 var det 16 sökande per plats till veterinärutbildningen och 22 sökande per plats till djursjukskötarutbildningen.

4. Hösten 2021 aviserade regeringen att SLU får extra anslag för att bygga ut utbildningen av veterinärer och djursjukskötare. Satsningen motsvarar ungefär 40 platser på veterinärutbildningen och 20 platser på djursjukskötarutbildningen enligt tidigare uttalanden från SLU.

5. Under 2020 och 2021 har djursjukvårdens patienter blivit fler, eftersom många skaffade husdjur under coronapandemin. Mellan 2019 och 2021 ökade antalet hundar i Sverige med 10 procent, motsvarande 93 590 hundar.

Om undersökningen

Westanders valenkät genomfördes som en elektronisk enkät under perioden 24 maj – 26 juni. Enkäten skickades till alla riksdagskandidater på valbar plats. Enkäten besvarades av 276 kandidater, vilket gav en total svarsfrekvens på 50 procent. I underlaget till pressmeddelandet ingår endast svar från de 149 svarande som blev valda till ordinarie riksdagsledamöter.

Frågan som ställdes i enkäten var: Anser du att det borde utbildas fler veterinärer och djursjukskötare i Sverige?”

Svaren från de 149 riksdagsledamöter som besvarade enkäten fördelade sig enligt nedan:

  • Ja: 144 ledamöter
  • Nej: 0 ledamöter
  • Tveksam, vet ej: 5 ledamöter

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Gröna arbetsgivare
Gröna arbetsgivare
Storgatan 19
114 51 Stockholm

http://www.grona.org/

Om Svensk Djursjukvård
Svensk Djursjukvård är djursjukvårdens bransch- och arbetsgivarorganisation och en del av Gröna arbetsgivare.

Svensk Djursjukvård verkar för branschens långsiktiga utveckling och företräder medlemmarna i kontakten med myndigheter och beslutsfattare. Våra medlemsföretag har tillsammans 4 500 anställda inom svensk djursjukvård. Under 2021 tog företagen emot 1,45 miljoner patientbesök och omsatte drygt 4,1 miljarder kronor.

För mer information om Svensk Djursjukvård, besök vår webbplats.

Följ Gröna arbetsgivare

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Gröna arbetsgivare

Statlig utredning drar samma slutsatser som Svensk Djursjukvård7.11.2022 15:28:53 CET | Pressmeddelande

Utredningen En hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur har presenterats och drar samma slutsatser som Svensk Djursjukvård. Särskilt viktiga är förslagen om att utöka antalet utbildningsplatser för veterinärer, möjlighet att utbildas till djurvårdare på distans, att journalföring på engelska ska tillåtas och att djurvårdare ska kunna validera sina kunskaper.

Feltänkt att kräva högre löneökningstakt samtidigt som vi går in i en lågkonjunktur31.10.2022 14:40:13 CET | Pressmeddelande

Facken inom industrin missbedömer företagens utrymme för ökade lönekostnader när de med 4,4 procent kräver högre löneökningar än någonsin tidigare. Ska vi snabbt kunna ta oss tillbaka till en situation med välmående företag och ökande reallöner måste denna lönerörelse bli mycket återhållsam säger förhandlingscheferna för Grafiska Företagen, Gröna arbetsgivare och Trä och Möbelföretagen, TMF, i en gemensam kommentar till Facken inom industrins avtalskrav.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum