SBAB Bank

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) årsstämma 2021

Dela

Vid årsstämman i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (SCBC) 28 april 2021 omvaldes Jan Sinclair, Jane Lundgren Ericsson och Klas Danielsson som ledamöter i styrelsen. Synnöve Trygg valdes in som ny styrelseledamot. Jan Sinclair omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till resultatdisposition innebärande att 19 192 849 337 kronor överförs i ny räkning.

Arvoden
Årsstämman beslutade att arvode utgår till styrelseledamöterna med 180 000 kronor till styrelsens ordförande och med 130 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i SBAB-koncernen.

Övriga beslut
Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till förändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens ”Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande” beslutade den 27 februari 2020.

Hela stämmoprotokollet, vilket inkluderar årsstämmans samtliga beslut, går att läsa här.

Kontakter

Om

SBAB Bank
SBAB Bank
Svetsarvägen 24
171 04 Solna

0771-45 30 00https://www.sbab.se/

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), med engelsk firma The Swedish Covered Bond Corporation, ”SCBC”, är ett helägt dotterbolag till statsägda SBAB Bank AB (publ). SCBC är ett kreditmarknadsbolag vars huvudsakliga verksamhet är att emittera säkerställda obligationer på den svenska och internationella marknaden. 

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Amorteringskraven stoppar bostadsköp för 23 000 unga vuxna i Stockholm och Göteborg11.5.2021 06:00:00 CEST | Pressmeddelande

De senaste åren har vi sett en tydlig förskjutning mot att unga flyttat hemifrån betydligt senare. En ny rapport från SBAB visar att amorteringskraven i kombination med höga kalkylräntor kan förklara en viss del av detta. Resultaten av SBAB:s analyser visar att det i de tre storstadslänen sammantaget är 23 000 unga vuxna som begränsas av de två amorteringskraven. De visar också att 21 000 fler unga i våra tre storstadslän skulle kunna låna till en etta om bankernas kalkylränta sänks till 5 procent.

Var förberedd på hektisk fritidshusmarknad7.5.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Säsongen för den traditionella fritidshusmarknaden är i full gång och kännetecknas hittills av stigande priser samt rekordsnabb omsättning. Under det senaste året har det genomsnittliga fritidshuset blivit 13 procent dyrare. Det tar idag i genomsnitt 14 dagar innan ett fritidshus säljs i Sverige. I fjol tog det 20 dagar. Den hektiska marknaden kan leda till stress framför allt bland köpare, men det finns en del knep att ta till.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum