SBAB Bank

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) årsstämma 2021

Dela

Vid årsstämman i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (SCBC) 28 april 2021 omvaldes Jan Sinclair, Jane Lundgren Ericsson och Klas Danielsson som ledamöter i styrelsen. Synnöve Trygg valdes in som ny styrelseledamot. Jan Sinclair omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till resultatdisposition innebärande att 19 192 849 337 kronor överförs i ny räkning.

Arvoden
Årsstämman beslutade att arvode utgår till styrelseledamöterna med 180 000 kronor till styrelsens ordförande och med 130 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i SBAB-koncernen.

Övriga beslut
Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till förändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens ”Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande” beslutade den 27 februari 2020.

Hela stämmoprotokollet, vilket inkluderar årsstämmans samtliga beslut, går att läsa här.

Kontakter

Om

SBAB Bank
SBAB Bank
Svetsarvägen 24
171 04 Solna

0771-45 30 00https://www.sbab.se/

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), med engelsk firma The Swedish Covered Bond Corporation, ”SCBC”, är ett helägt dotterbolag till statsägda SBAB Bank AB (publ). SCBC är ett kreditmarknadsbolag vars huvudsakliga verksamhet är att emittera säkerställda obligationer på den svenska och internationella marknaden. 

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Bostadspriserna föll på bred front i juli – kan inte förklaras av normala säsongsmönster3.8.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Lägenhetspriserna föll i samtliga regioner i Sverige i juli med undantag av Stormalmö. I Storstockholm backade lägenhetspriserna med 2,6 procent. Villapriserna föll med 3,4 respektive 4,4 procent i Storgöteborg och Stormalmö medan de stod mer eller mindre stilla i Storstockholm. Prisnedgångarna kan inte förklaras av normala säsongsmönster. Det visar SBAB:s och Booli:s prisindex HPI baserat på samtliga registrerade bostadsförsäljningar på Booli under juli.

Kvinnor och yngre oroar sig mest över ekonomin under sommaren13.7.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Sol, sommar och semester, men också lite stress och ekonomisk oro. Även om majoriteten inte är särskilt oroade över sin ekonomi under semestern uppger ändock 45 procent av kvinnorna och 36 procent av männen att de känner oro för sin privatekonomi i samband med semestern. Fler kvinnor än män stressas också av förväntningarna under sommaren, och speciellt de yngre. Det visar en ny undersökning från SBAB.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum