Lindholmen Science Park

AI ska minska antalet dödsfall i sepsis

Dela

Sepsis är ett livshotande tillstånd som drabbar ca 40 000 i Sverige varje år. I ett nytt projekt lett av Prehospital ICT Arena vid Lindholmen Science Park ska artificiell intelligens användas redan i ambulansen för att tidigare identifiera dessa patienter och därmed rädda fler liv.

Vid sepsis överreagerar immunförsvaret på en infektion och kroppens organ tar skada. Av de 40 000 som drabbas dör ca 20%, vilket är jämförbart med stroke och hjärtinfarkt. Patienternas första vårdkontakt är ofta ambulanssjukvården.

Projektet PreSISe, Prehospitalt Beslutsstöd för Identifiering av Sepsisrisk, är ett av sju projekt som nu får finansiering via Vinnovas utlysning ’Artificiell Intelligens för bättre hälsa’. Med en total budget på ca. 5,5 miljoner fördelat över två år ska projektet bidra till att öka precisionen i den prehospitala bedömningen av sepsispatienter. Vinnova bidrar med 3,7 miljoner och resten finansieras av projektets parter. Utöver PICTA (Prehospital ICT Arena) deltar även; Chalmers, Högskolan i Borås, Aweria AB, InterSystems Sweden AB, Karolinska Institutet, MedITeQ AB och Skaraborgs Sjukhus.

-Det är just partnerkonstellationen och den nationella långsiktiga ansatsen som är några av projektets stora styrkor, menar Johanna Bergman, projektledare på PICTA för PreSISe.

-PreSISe är ett viktigt projekt på flera sätt. Dels eftersom sepsis är ett relativt okänt tillstånd som skördar många liv varje år och tidig identifiering och snabbt insatt behandling är avgörande för utgången. Dels kommer projektet vara vägledande för hur AI-projekt ska drivas långsiktigt för att komma till nytta i sjukvården, säger Johanna.

Idag används checklistor och minnesregler baserade på vitalparametrar för att identifiera sepsis, vilka kritiseras för att vara för ospecifika. I PreSISe ska AI användas för att ta fram ett beslutsstöd som kan prediktera risken att en patient har drabbats. Beslutsstödet ska fungera tillsammans med befintliga informationssystem och automatiskt notifiera ambulanspersonalen om det finns en förhöjd risk för sepsis. Inledningsvis kommer data från tidigare sepsisstudier att användas för att ta fram en prototyp som testas i simulerad miljö.

-PreSISe är ett utmärkt exempel på vilken typ av projekt vi vill driva inom PICTA, och som också är svåra för någon annan part att utforma och leda. Skälen till detta är att PICTA är en neutral samverkansarena med fokus på nyttiggörande och innovation samt en välkänd och etablerad aktör inom det prehospitala området. Dessutom blir projektet en aptitretare inför den nationella AI-satsning som nu kommer att ske på Lindholmen Science Park, säger professor Bengt Arne Sjöqvist på Chalmers, programansvarig för PICTA vid Lindholmen Science Park.

Projektet startar omedelbart och kommer att pågå till juni 2020. Information om projektet kommer fortlöpande att presenteras på PICTA:s hemsida.

Läs mer om PreSISe >
Läs mer om Sveriges AI-satsning på Lindholmen Science Park >
PICTA >

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Lindholmen Science Park
Lindholmen Science Park
Lindholmspiren 3-5, Box 8077
402 78 Göteborg

031-764 70 00http://www.lindholmen.se

PICTA (Prehospital ICT Arena) drivs av Lindholmen Science Park i samarbete med ett trettiotal organisationer från sjukvård, näringsliv och akademi. Genom gemensamma projekt, kunskapsspridning och forskning vill vi säkerställa att IT och e-hälsa används på bästa sätt inom den prehospitala sjukvården.

Lindholmen Science Park är en samverkansmiljö inom styrkeområdena transport, ICT, visualisering och media. Vi erbjuder en neutral arena där näringsliv, akademi och myndigheter tillsammans driver innovation för samhällsutveckling. I snart 20 år har vi varit med och skapat framgångsrika samarbeten på regional, nationell och internationell nivå.

Följ Lindholmen Science Park

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Lindholmen Science Park

Nu startar AI Innovation of Sweden - ett nationellt center för tillämpad forskning och innovation inom Artificiell Intelligens6.2.2019 16:30:00Pressmeddelande

Idag invigdes AI Innovation of Sweden på Lindholmen Science Park tillsammans med de 40-tal partners som hittills bekräftats. Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman var på plats för att öppna det nationella centret, som genom samverkan och co-location ska accelerera innovation och forskning inom praktiskt tillämpad Artificiell Intelligens - AI.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum