Akavia

Akavia välkomnar vassare diskrimineringslag

Dela

En utredning som gjorts på uppdrag av regeringen vill förbättra tillsynen över diskrimineringslagens bestämmelser. Akavia välkomnar förslagen men vill att kollektivavtalen ska spela en viktigare roll i arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering.

Karin Lundin, chefsjurist på Akavia.
Karin Lundin, chefsjurist på Akavia.

Alla arbetsgivare ska arbeta aktivt mot diskriminering. Syftet med de aktiva åtgärderna är att förebygga diskriminering på arbetsplatsen och att främja lika rättigheter och möjligheter. Det handlar bland annat om att upptäcka risker, inventera hinder och och att vidta åtgärder mot diskriminering. Exempel är diskriminering på grund av kön, ålder, etnicitet och sexuell läggning.

När det gäller efterlevnad av bestämmelserna om aktiva åtgärder har Diskrimineringsombudsmannens (DO) lagstadgade uppdrag hittills varit att ”förmå enskilda att frivilligt följa lagen”. För att effektivisera tillsynen över diskrimineringslagen föreslår en statlig utredning nu att formuleringen om frivillighet avskaffas.

– Akavia delar utredningens uppfattning att en lagstiftning som avser skyddet av mänskliga rättigheter inte ska bygga på frivillighet, säger Karin Lundin, chefsjurist på fackförbundet Akavia.

I sitt remissvar på utredningen ställer sig Akavia också positivt till förslaget om att ge DO möjlighet att utfärda föreskrifter som är anpassade till olika verksamheters behov. På så vis hoppas man få tydlighet om vad som krävs för att uppfylla kraven.

När det gäller arbetsgivarnas skyldighet att arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering vill Akavia att dessa ska kunna regleras i kollektivavtal och därmed kunna ersätta DO:s föreskrifter.

– Arbetet med aktiva åtgärder ska ske i nära samarbete med arbetstagarorganisationerna. Kollektivavtal är det överlägset bästa instrumentet för en sådan samverkan. Om kraven på arbetet med aktiva åtgärder vore kollektivavtalsreglerade skulle det också minska andelen arbetsgivare som DO har tillsyn över, eftersom DO då endast skulle ha tillsyn över icke-kollektivavtalsbundna arbetsgivare, säger Karin Lundin.

Fakta: Aktiva åtgärder mot diskriminering
Aktiva åtgärder handlar om att undersöka risker för diskriminering, analysera orsakerna, vidta åtgärder och följa upp dessa. Arbetet ska omfatta alla sju diskrimineringsgrunderna i lagen. Det handlar också om att ta fram riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier och följa upp att dessa efterlevs. Arbetsgivaren ska också och verka för en jämn könsfördelning, bland annat på ledande positioner, och genomföra årliga lönekartläggningar. Arbetet med aktiva åtgärder ska ske i samverkan med arbetstagarna på arbetsplatsen. Om arbetsgivaren brister i arbetet med aktiva åtgärder kan DO eller en central arbetstagarorganisation vända sig till Nämnden mot diskriminering, som kan utfärda ett vitesföreläggande med krav på åtgärder.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Karin Lundin, chefsjurist på Akavia.
Karin Lundin, chefsjurist på Akavia.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Akavia
Akavia
Box 5167
102 44 Stockholm

http://www.akavia.se

Akavia är ett fackförbund och en intresseorganisation för ekonomer, jurister, samhällsvetare, It-akademiker, personalvetare och kommunikatörer. Akavia har 130 000 medlemmar och är det näst största förbundet inom Saco.

Följ Akavia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akavia

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum