Linköpings kommun

Aktuell lägesbild med anledning av coronaviruset 2020-05-20

Dela

Lägesbild vecka 21: Det generella läget inom Linköpings kommuns förvaltningar är stabilt. Men det finns en måttlig påverkan, främst på grund av fortsatt personalbortfall och att tillgängliga resurser är ansträngda.

Detta blir det sista pressmeddelandet som Linköpings kommun skickar ut på veckobasis om coronapandemin.

– Vi övergår nu till att skicka ut pressmeddelanden vid behov. Men liksom tidigare går det att löpande ta del av den aktuella lägesbilden via kommunens webbplats linkoping.se, säger Maria Ottosson, kommunikationsdirektör i Linköpings kommun.

Den övergripande lägesbilden om hur coronaviruset påverkar Linköpings kommun fortsätter att uppdateras veckovis på sidan nedan:

https://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/information-om-coronaviruset/

Övergripande lägesbild från Linköpings kommun

  • Det generella läget inom förvaltningarna är stabilt, men det finns en måttlig påverkan främst på grund av fortsatt personalbortfall och att tillgängliga resurser är ansträngda.

  • Social- och omsorgsförvaltningen anger en fortsatt påverkan med anledning av personalbortfall och att personalresurser är ansträngda. En stabilisering har skett avseende bemanning och tillgången till skyddsutrustning. Fortsatt minskad oro för tillgång till skyddsutrustning.

  • Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen anger fortsatt måttlig påverkan.

  • Läget i kommunens vård- och omsorgsverksamheter uppdateras varje vardag. Redovisningen omfattar antalet verksamheter med verifierad covid-19, även nedbrutet på antalet äldreboenden, samt antalet brukare som har eller har haft verifierad covid-19. Ta del av statistiken här:

    https://www.linkoping.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/krisorganisation/information-om-coronaviruset/aktuellt-lage-inom-vard-och-omsorg/

Pågående insatser och nya beslut

Kontakter

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Linköpingslyftet ska stärka omsorgen24.9.2020 15:00:00 CESTPressmeddelande

Äldreomsorgen står inför utmaningen att möta mer varierande och komplicerad vård och omsorg samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna är begränsade och resurserna minskar. Denna trend ställer stora krav på att rätt kompetens utför rätt insatser för att säkra kvaliteten och patientsäkerheten. Staten har gått ut med satsningen ”Äldreomsorgslyftet” där timanställd personal erbjuds vidareutbildning till vårdbiträde eller undersköterska under arbetstid.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum