Linköpings kommun

Äldrenämnden: Stärkt kompetensförsörjning och mer resurser till rehabiliteringsarbetet

Dela

Linköpings kommun har genomfört en rad olika kompetensförsörjningsinsatser inom äldreomsorgen 2017 och satsningarna fortsätter även 2018. Dessutom ska äldrenämnden tillsätta mer resurser till rehabiliteringen och förbättra rutinerna för hjälpmedelsförskrivning. Det är några av besluten som äldrenämnden fattade beslut om på gårdagens möte.

Ärende 3: Stärkt kompetensförsörjning genom utbildningsinsatser

Arbetshoppet, kompetenslyftet och specialistundersköterskeutbildningar. Det är några av kompetensförsörjningsinsatserna inom äldreomsorgen 2017. Under 2018 fortsätter satsningarna på såväl ny som befintlig personal.

– Kompetensförsörjningen är en av de viktigaste frågorna inom vård och omsorg just nu. Det gäller att hitta ny personal, men även att satsa på den personal vi har genom att skapa fler karriärvägar, erbjuda heltid och bättre förutsättningar i vardagen, säger Mikael Sanfridson, äldrenämndens ordförande (S).

Under 2017 har kommunen genomfört satsningar på befintlig personal genom att bland annat erbjuda fördjupningskurser via vård- och omsorgscollege. Dessutom har kommunen utbildat en grupp specialistundersköterskor med inriktning demens, palliativ vård och mest sjuka äldre.

Kommunen genomför också en rad olika satsningar för att locka fler att jobba inom vård och omsorg. Bland annat genom kompetenslyftet och ESF-projektet Arbetshoppet, där personer som står långt från arbetsmarknaden har fått arbetsplatslärande inom vård och omsorg, kombinerat med studier.

Under 2018 fortsätter kompetensförsörjningsinsatserna på olika sätt, till exempel språkombudsutbildning, handledarutbildning, validering eller komplettering för de som inte har tillräcklig utbildning och genom att erbjuda anställda fördjupningskurser inom sitt verksamhetsområde. Dessutom kommer kommunen att ansöka om pengar till ett nytt arbetsmarknadsprojekt för att få fler att jobba inom vård och omsorg.

Äldrenämndens aktiviteter inom kompetensförsörjning

Aktiviteter och fördelning av 2,1 milj 2018:

  • Språkombudsutbildning – utbilningskostnad och vikarieersättning
  • Handledarutbildning - nationella kursen på Vård och omsorgsprogramme
  • Vårdpedagogik och handledning - vikarieersättning för 5 dagar ca 8500:-/deltagare
  • Validering och komplettering- nationella kurser på Vård och omsorgsprogrammet
  • Marknadsföring– deltagande på mässor, sociala medier, korta filmer och vikarieersättning för vårdambassadörer.
  • Arbetshoppet – Nya medarbetare i omsorgen (egen finansiering)

Ärende 7: Mer resurser ska stärka rehabiliteringsarbetet

Personalen i Linköpings äldreomsorg ska själva kunna bedöma och skriva ut hjälpmedel till den äldre. På så sätt får de äldre färre olika vårdkontakter.
Dessutom ska äldrenämnden tillsätta mer resurser till personal, förbättra rutinerna för hjälpmedelsförskrivning och införa nya krav i förfrågningsunderlag.

En ny kartläggning från omsorgskontoret visar att rehabiliteringen inom äldreomsorgen behöver förstärkas. Kartläggningen visar att Linköpings kommun har ett lågt antal årsarbetande arbetsterapeuter och fysioterapeuter jämfört med andra kommuner.

– I budgetarbetet kommer vi därför utöka resurserna för rehabilitering, det rör sig om cirka sex miljoner kronor. Det är viktigt att fysioterapeuterna som jobbar med rehabiliteringen direkt i mötet med den äldre, också kan skriva ut hjälpmedel, säger Mikael Sanfridson (S).

Äldrenämnden har även fattat beslut om att ställa högre krav på rehabiliteringsresurser i kommande upphandlingar och verksamhetsuppdrag. Kraven gäller för såväl servicehus som vårdboenden. Från och med 2019 ställs även nya krav i avtalen för korttidsplatser.

I dag är hjälpmedelsförskrivningen centraliserad, vilket inte är effektivt och leder till fler vårdkontakter för den äldre.

Ute i verksamheterna finns ett starkt stöd för att deras egna arbetsterapeuter och fysioterapeuter ska få förskrivningsrätt på hjälpmedel. Därför kommer ansvaret för hjälpmedelsförskrivningen föras ut till dem som möter de äldre i rehabiliteringen i vardagen samtidigt som vi behöver öka antalet arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Förändringen sker successivt under 2019 och 2020.

Kontakter

Sonja SandbackaTf. Presschef

Presstjänsten är den gemensamma ingången oavsett vem eller vad du söker inom Linköpings kommun. Kan inte vi svara på din fråga kan vi förhoppningsvis hitta rätt person i kommunen, som kan göra det. Presstjänsten är en del av kommunikationsavdelningen, som i sin tur ingår i kommunledningsförvaltningen.

0725-967863 sonja.sandbacka@linkoping.se

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping har 158 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum