Alecta

Alectas kvartalssiffror för första kvartalet 2020

Dela

Siffror inom parentes avser nyckeltal per 31 mars 2019.

• Alecta Optimal Pensions avkastning var 3,1 procent (7,7) i årstakt den senaste femårsperioden.

• Förmånsbestämd försäkrings avkastning var 2,7 procent (6,1) i årstakt den senaste femårsperioden.

• Solvensgrad för koncernen var 149 procent (162).

• Förvaltningskostnadsprocenten för koncernen var 0,08 procent (0,08).

• Kapitalförvaltningskostnadsprocenten var 0,022 procent (0,020).

- Under första kvartalet präglades kapitalmarknaderna mycket starkt av coronavirusets spridning över världen. Det påverkade avkastningen för Alecta negativt. Alecta har dock starka finanser och vi står väl rustade för att klara av våra åtaganden gentemot alla våra kunder trots den rådande finansiella oron. Avkastningen i portföljen har också förbättrats kraftigt under april, tack vare rekylen på aktiemarknaderna.

- I tider av finansiell oro och snabba börsnedgångar blir det tydligt att Alectas långsiktighet, mycket låga avgiftsnivå och produkter med inbyggt konsumentskydd bidrar till stor trygghet för våra kunder, säger Alectas vd Magnus Billing.

Premiebestämd försäkring
Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på minus 10,5 procent under det första kvartalet 2020. Under femårsperioden fram till sista mars 2020 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 3,1 procent i genomsnitt per år.

Informationen om Alecta Optimal Pension avser förvalsportföljen med 60 procent aktier. I premiebestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades inbetalda premier och avkastning.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för Alecta Optimal Pension uppgick till 131 miljarder kronor (115) vid periodens utgång.

Förmånsbestämd försäkring
Avkastningen för Alectas förmånsbestämda försäkring var minus 7,1 procent under det första kvartalet 2020. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 2,7 procent. Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 133 procent den 31 mars 2020.

I förmånsbestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades lön och tjänstetid. Avkastningen har över tid främst betydelse för arbetsgivarnas pensionskostnader.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för förmånsbestämd försäkring uppgick till 763 miljarder kronor (761) vid periodens utgång.

Alectas solvensgrad var 149 procent den 31 mars 2020.

Totalt kapital som Alecta förvaltar var 893 miljarder kronor (878) vid periodens utgång.

Nyckeltal, procent

jan - mars 2020

jan - mars 2019

5 års genomsnitt

Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension, förvalsportföljen)

-10,5

8,1

3,1

Avkastning förmånsbestämd försäkring

- 7,1

5,6

2,7

Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, per 31 mars

133

144

 

Solvensgrad koncernen, per 31 mars

149

162

 

Förvaltningskostnadsprocent koncernen*

0,08

0,08

 

-          Varav premiebestämd försäkring*

-          Varav förmånsbestämd försäkring*

0,07

0,08

0,08

0,08

 

Kapitalförvaltningskostnadsprocent koncernen*

0,022

0,020

 

*Nyckeltalet är baserat på rullande 12 månader

Se även vår finansiella kalender för 2020

Nyckelord

Kontakter

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 76 16 43 959http://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar cirka 900 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,6 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

Stora skillnader i koldioxidavtryck från pensionssparande30.11.2021 08:30:00 CET | Pressmeddelande

Alecta har gått igenom koldioxidavtrycket från aktieandelen i de största svenska tjänstepensionsförvaltarnas traditionella pensionsförsäkring. Bolagen redovisar stora skillnader i koldioxidavtryck idag. Avtrycket från ett genomsnittligt tjänstepensionskapital för en 40-åring är mer än 1 ton CO2e per år, att jämföra med de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen för den svenska befolkningen som år cirka 9 ton CO2e per person och år*.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum