Universitetssjukhuset Örebro

Alkoholkonsumtionen ökar hos kvinnor

Dela

Forskning visar att kvinnor de senaste årtiondena har ökat sin alkoholkonsumtion. En anledning kan vara en mer jämlik attityd i samhället och att det idag är mer socialt accepterat att kvinnor dricker alkohol. Studier inom Region Örebro län, som handlar om kvinnors alkoholproblem, konstaterade att en stor andel av kvinnorna hade varit utsatta för någon form av barndomstrauma.

Foto: Elin Abelson.
Foto: Elin Abelson.

Kvinnorna som deltog i studien har en stabil social situation, med arbete, familj och bostad. Det är en grupp av kvinnor som sällan finns med i forskningen. De har en kortare tid av missbruk bakom sig och dricker mindre mängd alkohol än män med alkoholproblem. Alla har fått sin behandling på Kajsamottagningen, en mottagning för socialt stabila kvinnor med alkoholproblematik, som tillhör Beroendecentrum.

– Att kvinnor dricker mindre mängd alkohol än män kan leda till missuppfattningen att kvinnor har mindre missbruksproblem. Trots kunskapen om deras ökade sårbarhet för alkoholrelaterade skador jämfört med män. Det är en viktig aspekt att vara uppmärksam på när kvinnor söker hjälp för alkoholproblematik, säger Fides Schückher, överläkare på Beroendecentrum och tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Olika bakomliggande faktorer till alkoholproblematik

Bidragande orsaker till varför kvinnor dricker för mycket alkohol kan finnas i barndomstrauman, föräldrars missbruksproblem och personlighetsegenskaper.

– Vi såg även faktorer som depression och ångest. I studien ville vi titta på de olika faktorerna och se när debutåldern inföll för alkoholbrukssyndrom och hur bra behandlingen för missbruket fungerade. Vi tittade även på vilka faktorer som skulle kunna förutsäga nykterhet ett år efter avslutad behandling, berättar hon.

De kvinnor vars mamma hade alkohol- eller drogproblem hade en tio år lägre debutålder för alkoholmissbruket. Även att ha varit utsatt för emotionella övergrepp i barndomen visade en tidigare debut av alkoholmissbruk. 

– Patienter med en tidig debut av hög alkoholkonsumtion kan ha nytta av ett utökat stöd kring psykisk hälsa och personlighetsrelaterade problem. Kvinnor med sen debut som har mer kontrollerande drag kan ha nytta av mer stöd i att anpassa sig till förändringar som kommer med stigande ålder, säger hon.

Det är viktigt att identifiera om det finns barndomstrauma när kvinnor får behandling för alkoholmissbruk. I studien svarade de sämre på behandling och hade svårare att hålla sig nyktra.

– Kvinnor med barndomstrauma bör erbjudas ytterligare stöd i form av psykoterapeutiska metoder med bland annat inriktning på emotionell reglering. Den här gruppen av kvinnor kan även vara i behov av en längre tids behandling jämfört med de kvinnor som inte har barndomstrauman, avslutar Fides Schückher.

Många kvinnor i behandling för alkoholmissbruk har egna barn. Forskningsresultatet visar vikten av att i behandlingen stödja kvinnorna i sin föräldraroll. Under behandlingen bör fokus ligga på förändring av kvinnans eget mål till nykterhet, framförallt om hon haft upprepade återfall i riskdrickande.

Faktaruta

Beroendecentrums Kajsamottagning finns inom hälso- och sjukvården i Region Örebro län. Kajsamottagningen är unik i landet och det finns få liknande verksamheter. På mottagningen arbetar läkare, två kuratorer och en sjuksköterska. I studien ingick 75 kvinnor som varit inskrivna där.

Farorna med att konsumera för mycket alkohol är många. Hos kvinnor ökar bland annat risken för bröstcancer, benskörhet, hjärtbesvär och leverskador.

Vid frågor kontakta

Fides Schückher
Överläkare
Beroendecentrum Kajsamottagningen
Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län
E-post: fides.schuckher@regionorebrolan.se
Telefon: 070 - 621 19 56

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Elin Abelson.
Foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild
Forskaren Fides Schückher. Foto: Elin Abelson.
Forskaren Fides Schückher. Foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

En miljon kronor till forskning om rehabilitering efter covid-1922.12.2020 13:15:00 CETPressmeddelande

Covid-19-pandemin har drabbat miljontals människor världen över. De som drabbas av viruset får väldigt olika grad av påverkan på kroppen både under sjukdomsförloppet och efteråt. Därför är det viktigt med patientanpassade behandlingsmetoder. Forskaren Yvonne Freund-Levi har fått drygt en miljon kronor från Afa Försäkring för att studera behovet av rehabilitering efter covid-19.

Unik studie om läkemedel mot covid-19 pågår på Universitetssjukhuset Örebro16.12.2020 09:10:00 CETPressmeddelande

Just nu pågår flera forskningsprojekt om covid-19 inom Region Örebro län, men det pågår bara ett fåtal behandlingsstudier i Sverige. Forskare från Universitetssjukhuset Örebro deltar i en unik studie tillsammans med forskare från Danmark. ”Vi provar ett nytt läkemedel som kan komma att förbättra prognosen för patienter med covid-19”, säger Sara Cajander, överläkare på infektionskliniken.

Exponering av kobolt är lika farligt via huden som vid inandning16.11.2020 09:50:00 CETPressmeddelande

Forskning visar att exponering av metallen kobolt inom hårdmetallindustrin kan ge olika negativa hälsoeffekter. Upptaget av kobolt sker främst via inandning men även genom huden. ”Våra resultat tyder på att hudexponering för kobolt i hårdmetallindustrin kan påverka det totala upptaget av kobolt i samma storleksordning som luftexponeringen”, säger Maria Klasson, yrkeshygieniker.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum