Region Uppsala

Alla i Uppsala län erbjuds tester för pågående covid-19-infektion

Dela

Från onsdagen den 17 juni erbjuder Region Uppsala alla i Uppsala län som har symtom på en pågående infektion att testa sig för att se om det rör sig om covid-19.

Emilie Orring (M), ordförande regionstyrelsen
Emilie Orring (M), ordförande regionstyrelsen

- Uppsala län hör till de hårdast drabbade områdena i Sverige. Nu måste vi tillsammans med invånarna göra allt vi kan för att trycka tillbaka smittan, säger Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen.

I slutet av förra veckan blev avtalet mellan staten och regionerna om utökad provtagning klart och genom ett ordförandebeslut tillsattes en testningsansvarig med uppdraget att genomföra detta i Uppsala län.

Inom loppet av några dagar har Region Uppsala byggt upp en struktur för att alla som behöver ska kunna boka tid för provtagning för pågående infektion, så kallad PCR-provtagning.

Mikael Köhler, tf hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala beskriver det som ett nödvändigt steg.

- De som bor i Uppsala län har hjälpt till på ett bra sätt under hela våren. De har tvättat händerna noga och ofta, hållit avståndet och tänkt särskilt på de äldre. På valborg låg Uppsala helt öde. Men tyvärr har det inte räckt, och på senare tid har man också börjat slappna av och strunta i förhållningsreglerna. Nu utökar vi provtagningen och smittspårningen. Så länge det inte finns något vaccin är det våra bästa vapen mot den här sjukdomen.

Smittskyddsläkare Johan Nöjd framhåller att provtagningen ger en ökad tydlighet jämfört med allmänna riktlinjer till alla som har symtom.

- Om du är helt säker på att du har covid-19 är det lättare att veta hur du ska bete dig, att isolera dig själv så länge du är smittförande och att varna familj och vänner som du har varit i närheten av, så att de också går och testar sig så fort de får minsta symtom.

Till att börja med kommer Region Uppsala inte att ha tillgång till utökade smittspårningsresurser i form av särskilda smittspårare.

- Vi hoppas att patienterna själva ska hjälpa till med smittspårningen, inte bara för att de är skyldiga enligt lag, utan för att de också vill bidra till att stoppa smittan. Ingen vill väl att nära och kära ska gå runt med infektionen utan att veta om det. Om var och en gör sin egen smittspårning kommer det att göra en stor skillnad, säger Johan Nöjd.

Provtagningen för pågående covid-19 (PCR) är avgiftsfri och utförs vid särskilda provtagningsstationer. Stationerna finns vid Kungsgärdets vårdcentral i Uppsala, Husläkarcentrum i Enköping samt vid Östhammars och Tierps vårdcentrum. Man bokar själv tid genom att logga in med e-legitimation på 1177.se.

- Vi har ett begränsat antal tider per dag. Om det visar sig att de inte räcker till, kommer vi att utöka för att möta behoven, säger Fredrik Settergren, som är provtagningsansvarig vid Nära vård och hälsa.

I framtiden kan fler vårdcentraler, både hos Region Uppsala och hos privata vårdgivare börja erbjuda provtagning. Informationen på 1177.se kommer att kompletteras efterhand som provtagningen utökas.

De länsinvånare som av olika skäl inte kan använda e-tjänsterna på 1177.se ombes att kontakta sin vårdcentral på vanligt sätt för vidare hjälp.

Antikroppstestning

Region Uppsala kommer också i en nära framtid att erbjuda allmänheten så kallad antikroppstestning mot en egenavgift som väntas bli 200 kronor. Det är ett annat slags test, som görs när man har varit frisk i minst två veckor. Testet visar om man bär på antikroppar mot covid-19, som är ett bevis på att man har haft infektionen.

- Vi arbetar intensivt för att organisera även antikroppsprovtagningen och kommer att informera om formerna för detta så snart det är klart. Målet är att komma igång i nästa vecka, säger tf hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler.

Nyckelord

Bilder

Emilie Orring (M), ordförande regionstyrelsen
Emilie Orring (M), ordförande regionstyrelsen
Ladda ned bild

Länkar

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 28 november28.11.2022 15:52:55 CET | Nyheter

Utredning av ny sjukhusbyggnad på annan plats överlåts till regionstyrelsen Vid sjukhusstyrelsens sammanträde presenterades en fördjupad förstudie av centralblocket på Akademiska sjukhuset. Förstudien har tagit fram ett tänkbart scenario, som innebär att centralblocket renoveras och anpassas, men att det också skapas nybyggnader för vissa verksamheter, ett projekt som förväntas ta flera decennier. Som ett alternativ presenteras också ett förslag om att bygga ytterligare ett sjukhus. Sjukhusstyrelsen ansåg att frågan om ny sjukhusbyggnad behöver utredas vidare, där man tar hänsyn till fler perspektiv, bland annat behovet av högspecialiserad sjukvård och det pågående omställningsarbetet för framtidens hälso- och sjukvård. Det behövs också samråd med fler förvaltningar inom Region Uppsala och med länets kommuner. Sjukhusstyrelsen beslutade att överlåta ärendet till regionstyrelsen för fortsatt beredning. Oförändrad prognos för Akademiska efter oktober Akademiska sjukhusets årsprognos är o

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 24 november24.11.2022 16:47:58 CET | Nyheter

Delårsrapport januari-augusti godkänd Regionfullmäktige godkände delårsrapporten för perioden januari – augusti 2022. Region Uppsalas resultat för 2022 beräknas bli 424 miljoner kronor, vilket är 219 miljoner kronor bättre än budget. Det positiva resultatet beror på högre skatteintäkter, generella och riktade statsbidrag och ersättning för vaccinering. Intäkterna för trafik, riks- och regionvård och tandvård är lägre än budgeterat, vilket hänger samman med effekter av pandemin och svårigheter med kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Reviderad regionplan och budget 2023-2025 fastställd Den reviderade regionplanen och budgeten för 2023-2025 fastställdes av regionfullmäktige. Budgeten har tidigare fastställts vid fullmäktiges sammanträde i juni, men eftersom det har hållits val ska den faställas på nytt. Några revideringar i budgeten har gjorts sedan junisammanträdet. Bland annat har de beräknade skatteintäkterna och pensionskostnaderna justerats. En anslagsram på 37 miljone

Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 22 november 202222.11.2022 14:19:15 CET | Pressmeddelande

Det nya produktionsköket vid Akademiska sjukhuset föreslås pausas Vid sitt möte beslutade fastighets- och servicenämnden att föreslå att arbetet med det nya produktionsköket pausas i sex månader, därefter tas ett nytt ställningstagande. En prognos för ärendet ska lämnas till nämnden senast i juni 2023. Beslutet går nu vidare till både regionstyrelsen och regionfullmäktige. Bakgrunden är att regionfullmäktige 2018 fattade beslut om genomförandet av projektet Nytt produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset. En första upphandling genomfördes i december 2021 och utfallet blev endast ett inkommet anbud, detta överskred dessutom väsentligen projektets budget. Därför avbröts upphandlingen med hänvisning till oacceptabelt anbud. Vid ett upphandlingsförfarande i maj 2022 hade materialprisindex införts, för att öppna för fler och lägre anbud. Men även denna gång inkom endast ett anbud, som låg ännu högre än det tidigare. Därför avbröts även denna upphandling med hänvisning till oacce

Uppsnabbat från vårdstyrelsen den 21 november21.11.2022 16:27:03 CET | Nyheter

Vinnarna av Hälsofrämjandepriset 2022 utsedda Vinnarna av Hälsofrämjandepriset 2022 har utsetts. Priset delas ut för att uppmärksamma hälsofrämjande insatser inom hälso- och sjukvården. För 2022 års pris fördelas prissumman på sammanlagt 100 000 kronor mellan följande verksamheter: Familjeläkarna Luthagen, Uppsala för ett systematiskt arbete med stöd till goda levnadsvanor genom ett strukturerat och hälsofrämjande arbetssätt förankrat i ordinarie verksamhet - 60 000 kronor. Närvårdsenheten Tierp-Älvkarleby, Nära vård och hälsa för utveckling av ett personcentrerat arbete med hälsofrämjande perspektiv och stöd för goda levnadsvanor - 40 000 kronor. Oförändrad prognos för vårdstyrelsen i oktober Den ekonomiska prognosen för förvaltningarna Nära vård och hälsa och Folktandvården var oförändrad i oktober jämfört med föregående månad. Nära vård och hälsa lämnar en prognos på +/- 0 kronor, vilket är 15 miljoner kronor bättre än årsbudget. Folktandvården lämnar en prognos på plus 11 miljoner

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum