Kompetensföretagen

Allt fler konsulter i arbetaryrken

Dela

Nästan hälften av alla inhyrda konsulter arbetar inom industri eller lager och logistik. Det visar ny statistik från Kompetensföretagens konsultundersökning, utförd under våren 2019.

– Våra medlemmar fortsätter att växa inom mansdominerade arbetaryrken. Att vara konsult är snart lika vanligt i arbetaryrken som i tjänstemannayrken. Att branschen även växer inom arbetaryrken är ett tecken på att det har blivit svårare att hitta kompetens. Kompetensförsörjning är ju våra medlemmars spetskompetens, konstaterar Patrik Eidfelt, förbundsdirektör på branschorganisationen Kompetensföretagen, som tagit fram statistiken.

Allt fler konsulter i arbetaryrken

Flest konsulter i kompetensbranschen – hela 37 procent – arbetar idag inom industri och tillverkning. Därefter kommer lager och logistik (19 procent) och sedan administration och service (7 procent). Andra yrkesområden såsom IT, hotell och restaurang och kundtjänst och försäljning står var och ett för mellan 3-5 procent av konsulternas sysselsättning.

Kompetensbranschen utgjordes länge nästan uteslutande av kvinnliga kontorister. Under de senaste 20 åren har tillväxten inom industri och handel förändrat branschens sammansättning. I dagsläget är konsulter ungefär till lika stor andel arbetare som tjänstemän, och män som kvinnor.

Att kompetensbranschens expanderat inom basnäringar visar sig också geografiskt. Under de senaste åren har tillväxttakten varit högst i norra och västra Sverige, medan utvecklingen i Stockholm varit mer måttlig.

– Kompetensförsörjning kan vara svårt i landsorten och framför allt i högkonjunktur. Det är tydligt att kompetensbranschen bidrar till att den svenska industrin och handeln kan leverera över hela landet, säger Patrik Eidfelt.

Om konsultundersökningen 2019
Konsultundersökningen genomförs på regelbunden basis av branschorganisationen Kompetensföretagen. Årets upplaga av undersökningen har genomförts av Inizio i form av en webbenkät som har skickats till anställda konsulter på de medverkande medlemsföretagen inom Kompetensföretagen. Totalt skickades undersökningslänken till 21 376 personer i 27 olika företag. Av dessa besvarade 2664 personer enkäten (12,5 % svarsgrad).

............................................................ 

För mer information:
Carina Kit, Kommunikationschef
Tel: 076 525 88 17

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Kompetensföretagen
Kompetensföretagen
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

https://www.kompetensforetagen.se

Under 2018 satte våra medlemmar drygt 260 000, varav 70 000 utrikes födda, personer i sysselsättning via personaluthyrning, omställning och direkta rekryteringar.

Kompetensföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med nästan 700 medlemsföretag. Vi ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Kompetensbranschen erbjuder kunder och medarbetare stor flexibilitet och trygghet. Grunden för verksamheten är att kunderna får tillgång till rätt kompetens vid rätt tillfälle för att kunna verka effektivt. Medarbetarna får möjlighet att utvecklas på en föränderlig arbetsmarknad med den trygghet som erfarenhet och kompetens från många olika arbetsplatser ger.

I vår bransch bedöms människor enbart efter kunskaper och kompetens.  www.kompetensforetagen.se

Följ Kompetensföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kompetensföretagen

Bra att korttidsarbete omfattar hela tjänstesektorn3.4.2020 12:04:32 CESTPressmeddelande

Riksdagen har nu fattat beslut om att införa ett nytt system med korttidsarbete. I de ursprungliga skrivningarna av lagen omfattades inte hela tjänstesektorn. I beslutet som klubbas av riksdagen är detta ändrat och såväl konsulter, bemanningsföretag, vård- och omsorgsföretag, utbildningsföretag, upphandlad trafik och statliga bolag omfattas nu av systemet. Almega och de förbunden har varit pådrivande bakom detta och välkomnar beslutet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum