Skogsstyrelsen

Alltfler skogsägare sköter skogen digitalt

Dela

2016 ökade användningen av Skogsstyrelsens digitala tjänster med 20 procent. 2017 fortsätter myndigheten att utveckla tjänster som ska underlätta för skogsägarna att planera sitt skogsbruk och sköta sin skog.

Sedan starten av e-tjänsten Mina sidor har mer än 90 000 skogsägare loggat in någon gång och mer än 80 000 har laddat ner sitt Gröna kuvert, som är en sammanställning av information om den egna skogen.

– Med digitala stöd och kartor kan skogsägare ta rätt beslut och ta hand om sin skog på bästa sätt. Bland annat har vi kartprogram som kan användas direkt i mobilen. Det underlättar när man är ute i fält och ska planera inför en avverkning, röjning eller gallring, säger Ulf Rydja, rådgivningsspecialist, Skogsstyrelsen. 

Skogsstyrelsen har, liksom andra myndigheter, i uppdrag från regeringen att utveckla sina digitala tjänster. Under 2017 kommer bland annat nya funktioner i myndighetens karttjänster. Stort fokus ligger på att underlätta för skogsägaren att hitta rätt information genom olika tjänster för självservice.

Skogsstyrelsen arrangerar de kommande månaderna träffar runt om i landet för skogsägare. Den gemensamma nämnaren är att presentera de olika digitala tjänster som finns tillgängliga och som kan göra det enklare att planera sitt skogsbruk. 

– Våra digitala tjänster kan ge skogsägaren mer kunskap om vilken typ av skog denna har, bland annat med hjälp av olika kartor som visar virkesvolym, markfuktighet och trädhöjd, säger Ulf Rydja.

I Mina sidor går det enkelt att göra planeringar eller att registrera försök i ett visst område. Skogsägare kan boka rådgivning via Mina sidor och där få hjälp att tolka kartorna och få tips om hur de kan användas i skogsbruksplaneringen. 

Läs mer om Skogsstyrelsens e-tjänster.

Aktuella träffar finns på Skogsstyrelsens webbplats.

Mer information:
Ulf Rydja, rådgivningsspecialist, Skogsstyrelsen, 0611–837 43
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum