Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

ALMEDALEN 3 juli kl 08:30 Alla välkomna - utom unga hbtq-personer. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson diskuterar med näringsliv och fackliga organisationer om vad samhället förlorar på att stänga dörren för dessa ungdomar.

Dela

Unga som på olika sätt inte följer heteronormen har sämre levnadsvillkor och mår generellt sett sämre än andra unga. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) visar i ett par nya rapporter att utsatthet och ohälsa kan göra det svårt när unga hbtq-personer ska etablera sig i arbetslivet. Ett annat hinder är att de själva väljer bort vissa yrken och branscher av rädsla för att de kommer att bli diskriminerade och dåligt bemötta.

”Jag är rädd för att behöva komma ut varje gång jag börjar på ett nytt jobb ifall någon frågar, jag är rädd att hamna i en machokultur.” Intervjuperson i MUCF:s rapport Bredda normen.

Unga hbtq-personer riskerar att utsättas för trakasserier och diskriminering i både rekryteringsprocesser och på arbetsplatsen. Hur ska vi komma till rätta med det? Tisdag 3/7 kl 8.30–9.45 diskuterar MUCF unga hbtq-personers utanförskap på arbetsmarknaden tillsammans med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) och representanter från näringsliv, byggcheferna, fackliga organisationer och intresseorganisationer.  

- Psykisk ohälsa påverkar unga hbtq-personers etableringsmöjligheter men också deras välmående på arbetsplatsen. Kunskapen om unga hbtq-personers livsvillkor behöver öka även bland aktörer som arbetar med ungas etablering och i arbetslivet i stort. Därför är vi extra glada att kunna diskutera frågan med en så bred panel på vårt seminarium i Almedalen, säger Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Medverkande: 

Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister, regeringen.

Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF. 

Carina Lindfeldt, ansvarig Arbetsmarknad Svenskt Näringsliv.

Helena Westin, styrelseproffs, rådgivare, kommunikationskonsult.

Kajsa Hessel, ordförande Byggcheferna.

Frank Berglund, förbundsordförande RFSL Ungdom.

Peter Tai Christensen, teamchef politiksektionen, fackförbundet Unionen.

Roh Petas, utvecklingsledare, MUCF.

Marcus Ohlström, utredare, MUCF.

Moderator: Kristina Ljungros.

Tid: Tisdag 3/7 kl 8.30 - 9.45
Plats: Campus, B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, sal B15.

Här kan du ladda ner MUCF:s rapporter Bredda normen och  Fokus 17, del 1 Ungas etablering. Etablering i arbets- och samhällslivet.

Du kan läsa mer om vårt seminarium i Almedalen om unga hbtq-personer och arbetsmarknaden här.

Nyckelord

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Svårt för många unga utrikes födda att klara utbildning och komma in på arbetsmarknaden14.3.2019 09:47:43 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ser allvarligt på de skillnader som fortfarande finns mellan unga utrikes födda och unga inrikes födda när det gäller resultat i skolan och möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden. Det framkommer i myndighetens nya rapport Hitta vägen! Ung idag 2019 – en studie om ungas väg genom skolan till arbetslivet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum