Almega

Almega kommenterar budgetomröstningen i riksdagen

Dela

Almega, som är en arbetsgivarorganisation som representerar 11.000 medlemsföretag inom tjänstesektorn, kommenterar dagens budgetomröstning i Riksdagen.

- Det är mycket positivt att satsningar på Rut-avdraget återfinns i Moderaternas och Kristdemokraternas budget. Reformen från 2007 har gett över 30 000 nya jobbtillfällen. Att rut-branschen är särskilt väl lämpad att ta hand om personer med svag koppling till arbetsmarknaden vet vi sedan länge. Hela 75 procent av de som får ett jobb i branschen var tidigare arbetslösa, och när medarbetare slutar går 43 procent till ett nytt jobb i en ny bransch och 24 procent till studier, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega.

Rut-avdraget är ett effektivt sätt att slussa in människor på arbetsmarknaden, det visade en undersökning från Demoskop tidigare i år. Därför är det mycket positivt att Moderaterna och Kristdemokraterna i sin budget fullföljer det Alliansgemensamma löftet att vidga rut-avdraget för att skapa fler jobb med lägre språk- och utbildningströsklar. Löftet innebär en tredubbling av avdraget jämfört med idag och vi välkomnar också förslaget om en utredning hur RUT-tjänsterna kan utvecklas i framtiden.

Att sysselsättningen i rut-branschen påverkas positivt med en expansiv rut-politik framgick när den rödgröna regeringen och Alliansen i samband med migrationsöverenskommelsen adderade nya tjänster i rut-avdraget.

- Trots att man lade in it- och flytt-tjänster var det framförallt de traditionella rut-tjänsterna som växte och innebar att sysselsättningsökningen nådde rekordnivåer. Det positiva signalvärdet om att rut-avdraget bidrar till bättre integration fick sannolikt konsumenter att göra mer rut-avdrag. Detta är instegsjobb i ordets rätta bemärkelse, avslutar Andreas Åström.

Nyckelord

Kontakter

Almegas pressjour

Är du journalist och vill komma i kontakt med någon inom Almega - ring gärna vår pressjour på tel: 08-7627040

08-7627040

Bilder

Om

Almega
Almega
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

+4687626900https://www.almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 550 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv och förhandlar allra flest kollektivavtal i Sverige. Mer information finns på www.almega.se (http://www.almega.se)

Följ Almega

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Almega

Osund offentlig konkurrens hämmar tjänstesektorn28.2.2019 08:26:16 CETPressmeddelande

Många företag, inte minst inom tjänstesektorn, drabbas av osund konkurrens när kommuner, landsting och stat säljer varor och tjänster på den öppna marknaden. För att undersöka saken närmare har Almega genomfört en undersökning bland 323 medlemsföretag i olika branscher inom tjänstesektorn. Resultatet visar att två av tre (66,7 %) av de tjänsteföretag som medverkat i undersökningen upplever eller har upplevt osund konkurrens från det offentliga. Nära 85 procent av de tjänsteföretag som upplever osund konkurrens menar att deras intäkter har minskat på grund av den offentliga aktörens agerande.

Arbetsmarknadsutredningen en viktig pusselbit för reformeringen av Arbetsförmedlingen29.1.2019 22:00:02 CETPressmeddelande

Arbetsmarknadsutredningen är ett viktigt bidrag till arbetet med att reformera Arbetsförmedlingen. Reformen är nödvändig och Almega välkomnar därför att den överenskommelsen som slutits mellan regeringen, Liberalerna och Centerpartiet, och som ligger till grund för regeringsbildningen, även omfattar en reformering av Arbetsförmedlingen. En samsyn i Sveriges riksdag om vikten av förändring ökar förutsättningarna för att en renodlad myndighetsroll för Arbetsförmedlingen, medan privata aktörer ansvarar för att förmedla jobb och utbilda arbetssökande, blir verklighet.

Stora delar av Arbetsförmedlingen kan konkurrensutsättas22.1.2019 06:00:00 CETPressmeddelande

En Arbetsförmedling som trots ökade resurser, tillgång till arbetslösa som söker arbetstillfällen och företag som just nu skriker efter arbetskraft, inte lyckas förbättra utan tvärtom försämrar jobbchansen för de som är arbetslösa måste reformeras i grunden. I Almegas rapport ”Reformerad Arbetsförmedling – Almegas slutbetänkande för stärkt kompetensförsörjning” beskrivs hur Arbetsförmedlingen måste reformeras för att både myndigheten och den förda politiken ska leverera goda resultat, ha hög kostnadseffektivitet och kunna hjälpa såväl arbetslösa som arbetsgivare med de utmaningar de står inför.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum