Norrköpings kommun

Anmälan enligt lex Maria och lex Sarah efter att en person tagit sitt liv

Dela

I februari i år tog en person på ett av Norrköpings kommuns boenden sitt liv. Händelsen har utretts enligt lex Maria och lex Sarah och anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vård- och omsorgskontoret ser allvarligt på det inträffade och har gjort handlingsplaner för att minimera riskerna för att något liknande ska hända igen.

Utredningarna av händelsen pekar på många olika omständigheter som kan ha bidragit till att personens psykiska mående succesivt försämrades och till slut ledde till att personen tog sitt liv. Det handlar bland annat om bristande kvalitet i myndighetens utredning av den enskildes behov. Andra bidragande orsaker som nämns är bristfällig dokumentation, kommunikation och samordning av insatser från inblandade vårdgivare och förvaltningar inom kommunen. Utredningarna visade även på brister i boendets insatser i väntan på att annan vårdgivare skulle kalla till möte.

Vård- och omsorgskontoret har upprättat handlingsplaner för att undvika att något liknande ska hända igen. Några exempel på åtgärder är:

  • Utveckling av intern samverkan inom myndighetsutövningen vid boendebeslut i komplexa ärenden
  • Insatser för ökad teamsamverkan
  • Öka kunskapen om Samordnad Individuell Plan (SIP) som tas fram för att göra det tydligt hur ansvarsfördelningen ser ut mellan inblandade vårdgivare eller huvudmän samt beskriver vem som ska göra vad
  • Utveckling av den sociala dokumentationen så att den blir mer användbar och korrekt
  • Förbättra dokumentationen i patientjournal för att säkerställa en god och säker hälso-och sjukvård
  • Öka kunskapen och kompetensen samt tydliggöra vilket ansvar, förhållnings- och arbetssätt medarbetare ska ha kring samsjuklighet
  • Kompetensutveckling inom psykisk ohälsa och suicidprevention

Vård- och omsorgskontoret har redan börjat arbeta med delar av det som nämns ovan. Längre fram ska effekterna av åtgärderna följas upp och utvärderas

Kontaktpersoner:
Malin Schabbauer Engström (utredningarnas innehåll)
Titel: verksamhetschef myndighetsövningen
Telefon: 011-15 13 63

Iris Pettersson (utredningarnas innehåll)
Titel: verksamhetschef, utförare
Telefon: 011-15 39 61

Helen Franzén (om bedömning av missförhållandet enligt lex Sarah)
Titel: socialt ansvarig samordnare
Telefon: 011-15 61 72

Lena Todnem Svanström (om bedömning av vårdskada enligt lex Maria)
Titel: medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon: 011-15 27 12

_______________________________________________________________________________
Avsändare: Maria Björk Hummelgren, presskommunikatör
Telefon: 072-598 66 75

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum