Stockholms stad

App visar luftkvaliteten i Stockholm

Dela
Luftkvaliteten i Stockholm blir allt bättre. Trots det får många problem när pollen- och partikelsäsongen sätter igång på allvar. För att hjälpa stockholmarna i sin vardag har Miljöförvaltningen utvecklat appen ”Luft Stockholm” som visar luftkvaliteten. En ny funktion är att det går att exportera data och koppla ihop med annan information.

Prognoserna i appen visar luftkvaliteten i staden. De kan användas av alla men är utvecklade med fokus på astmatiker – som är extra känsliga för luftföroreningar och förhöjda pollenhalter. I appen kan användaren få prognoser för valfri gata i staden. Appen väger samman både pollen och luftföroreningar till ett vetenskapligt baserat riskindex, men användaren kan även välja prognoser för enskilda ämnen. Det går också att jämföra nivån på olika platser för att på så sätt planera sin vistelse, cykeltur eller promenad.

Appen ”Luft Stockholm” visar hur halterna förändrats de senaste dagarna och veckorna. I en personlig hälsodagbok kan användaren jämföra sitt hälsotillstånd med riskindex för olika luftföroreningar och björkpollen för att på så sätt bättre förstå vad som kan orsaka eventuella besvär. En ny funktion är att hälsotillståndet och luftkvalitetsdata går att exportera till en annan enhet så att användaren kan koppla ihop detta med annan information.

– Stockholms stad arbetar intensivt för att vi ska uppnå miljökvalitetsnormerna och på sikt de nationella målen för frisk luft i hela staden. Så förutom att appen ska underlätta vardagen för dem som besväras av pollen och luftföroreningar vill vi förstås även ytterligare sätta fokus på frågan om god luftkvalitet, säger Magnuz Engardt, miljöutredare på miljöförvaltningen.

Appen Luft Stockholm har utvecklats av Miljöförvaltningen i Stockholms stad i samarbete med Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet och Palynologiska laboratoriet på Naturhistoriska riksmuseet. Även Astma- och allergiförbundet har stöttat vid framtagandet.

Appen Luft Stockholm är kostnadsfri och kan laddas ner i App Store eller Google Play.

Nyckelord

Kontakter

MiljöförvaltningenLovisa Wihk, presskontaktKommunikationsavdelningen

Den yttre och inre miljön i Stockholms stad, livsmedelshantering, inomhusmiljö, miljöfarliga verksamheter, till exempel industrier, kemikalieanvändning, luftövervakning, bullerfrågor bevakning av miljöaspekter i stadens planer för byggande och trafikleder.

Tel:08-508 28 979lovisa.wihk@stockholm.se

Bilder

Länkar

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum