Region Norrbotten

Ärenden på regionstyrelsens möte 10 maj

Dela
Regionstyrelsen behandlar ett tjugotal punkter på sitt sammanträde 10 maj. Här är en sammanfattning av några av de ärenden som tas upp.

Uppföljning av vårdval primärvård, januari-december 2022

Primärvården i Norrbotten drivs i både offentlig och privat regi inom ramen för vårdvalet. I den beställning som Region Norrbotten gör till primärvården finns ett antal målsatta indikatorer som nu följs upp. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår bland annat att regionstyrelsen ska öka insatserna och resurserna för hälsofrämjande insatser och sjukvård samt vidta övriga åtgärder för att förbättra tillgängligheten.

Ändring kring kallelser av nyinflyttade barn och unga inom Folktandvården

Barn och ungdomar mellan 3-23 år som folkbokför sig i Region Norrbotten kallas idag till ett besök inom sex månader. Detta görs oavsett om de nyligen har varit på ett besök hos en tandklinik i sin tidigare hemregion.

Regionen föreslår nu att man istället för att kalla samtliga på nybesök ska följa den tidigare hemregionens riskbedömning. Patienterna bokas därefter in på besök om man behöver genomföra åtgärder som bedömts nödvändiga.

Åtgärder avseende informations- och cybersäkerhet

Regionen vidtar åtgärder för att öka sin informations- och cybersäkerhet. Den här punkten är sekretessbelagd eftersom den rör säkerhetsfrågor.

Ansvarsfrihet för Norra sjukvårdsregionen

Revisorerna för Norra sjukvårdsregionförbundet har granskat den verksamhet som förbundsdirektionen bedrivit under år 2022. Revisorerna tillstyrker att regionförbundets årsredovisning godkänns och att ledamöterna i förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 2022.

Uppdragsberedningens och sjukvårdsberedningens verksamhetsrapporter

Nu förslås att godkänna hur regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden har hanterat uppdragsberedningens verksamhetsrapport. Det föreslås också att regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden ska få i uppdrag att säkra att de uppdrag som fastställts ska genomföras.

För sjukvårdsberedningens verksamhetsrapport föreslås att regionstyrelsens hantering ska godkännas och att styrelsen får i uppdrag att se till att fastställda uppdrag genomförs.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Region Norrbotten
Region Norrbottenhttps://www.norrbotten.se/

Region Norrbotten arbetar för dem som bor och verkar i Norrbottens län. Vi styrs av invånarna genom allmänna politiska val. Region Norrbotten är länets näst största arbetsgivare. Vi har cirka 6 500 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.

Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kultur. På så sätt skapar vi förutsättningar för en god livsmiljö här i Norrbotten.

Följ Region Norrbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Norrbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum