Region Norrbotten

Ärenden på regionstyrelsens möte 5 april

Dela
Regionstyrelsen behandlar ett tjugotal punkter på sitt sammanträde 5 april. Här är en sammanfattning av några av de ärenden som tas upp.

Ny rekommendation för assisterad befruktning, dubbeldonation och embryodonation

Eftersom det inte längre finns något krav på att det blivande barnet har en genetisk koppling till minst en förälder är det nu tillåtet att utföra assisterad befruktning med dubbeldonation och embryodonation. Dubbeldonation innebär att donerade ägg och spermier används för att behandla ett förutbestämt par eller en ensamstående kvinna. Embryodonation innebär att ett donerat embryo används.

Rekommendationen avser olikkönade par, samkönade par samt ensamstående kvinnor och uppdateras löpande för att anpassas till aktuell lagstiftning.

Bättre informations- och cybersäkerhet

Regionens revisorer PwC har genomfört en granskning av Region Norrbottens informations- och cybersäkerhet. Nu föreslås att regiondirektören ska få i uppdrag att säkerställa ett ändamålsenligt arbete kring informations- och cybersäkerhet samt att det sker en internkontroll enligt de förslag som revisorerna tagit fram.

Granskning av regionens arbete med att beakta barnkonventionen

PwC har genomfört en granskning av Region Norrbottens arbete med barnkonventionen för att bedöma om ledning, styrning och uppföljning är ändamålsenlig utifrån ett barnrättsperspektiv. Revisorernas bedömning är att regionens inte arbetar helt ändamålsenligt. Det behöver bli tydligare hur barnkonventionen ska vara en del av regionens arbete. Regiondirektören föreslås få i uppdrag att se över hur barnkonventionen kan bli en del av styrning, ledning och uppföljning även i framtiden.

Granskning av arbetet med psykisk ohälsa hos äldre

PwC har genomfört en granskning av arbetet med psykisk ohälsa hos äldre. Revisorernas bedömning är att regionstyrelsen inte helt har säkerställt en ändamålsenlig verksamhet för äldre som lider av psykisk ohälsa samt att regionstyrelsens interna kontroll för området inte är helt tillräcklig.

Gruppen äldre och deras särskilda behov vad gäller psykisk ohälsa behöver fångas upp på ett bättre sätt. Roll- och ansvarsfördelning med patienternas hemkommun behöver bli tydligare. Det är angeläget att fler patienter oavsett, kön, ålder och geografisk hemvist tillfrågas om sitt mående i mötet med vården för att rätt bedömningar och vårdinsatser ska kunna sättas in. Mäns ökade risk för självmord behöver särskilt uppmärksammas i det sammanhanget.

Årsrapporter och bokslut

Patientnämnden och Regionala utvecklingsnämndens årsrapporter samt forskningsbokslut för förra året ska behandlas av regionstyrelsen.

Kompetensförsörjning

Den här punkten presenterades vid en pressträff  29 mars.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Region Norrbotten
Region Norrbottenhttps://www.norrbotten.se/

Region Norrbotten arbetar för dem som bor och verkar i Norrbottens län. Vi styrs av invånarna genom allmänna politiska val. Region Norrbotten är länets näst största arbetsgivare. Vi har cirka 6 500 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.

Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kultur. På så sätt skapar vi förutsättningar för en god livsmiljö här i Norrbotten.

Följ Region Norrbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Norrbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum