Norrköpings kommun

Åtgärder efter lex Sarah-utredning om allvarliga missförhållanden i bostad med särskild service

Dela

I slutet av september 2018 gjorde vård- och omsorgskontoret en lex Sarah-anmälan, efter allvarliga missförhållanden rapporterats i en bostad med särskild service. Nu är utredningen färdig och skickas därmed till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Missförhållandena har pågått under längre tid och handlar om brister i bemötande, att enskilda inte har fått det stöd de behöver samt olika grader av fysiska och psykiska övergrepp.

Utredningen visar att det bland annat finns brister i medarbetarnas kompetens när det gäller arbetssätt och metoder anpassade för de som bor på enheten. Utredningen visar också på brister i styrning och ledning på grund av frånvaro och otydligt uppdrag, samt brister i dokumentation och avvikelserapportering. Det har även framkommit att samverkan inom enheten, och mellan enheten och andra professioner, inte har fungerat på bästa möjliga sätt.

Missförhållandena bedöms som allvarligt enligt lex Sarah då bristerna funnits under en längre tid, samt att det inneburit allvarliga konsekvenser för personerna som bor på enheten.


Vård- och omsorgskontoret vidtar flera åtgärder, bland annat:

  • Flera medarbetare har arbetsbefriats och erfarna medarbetare från andra enheter har ersatt dem, för att skapa trygghet och stabilitet för personerna som bor på enheten
  • Tillsammans med andra berörda professioner ska arbetssätt och metoder, anpassade för de som bor på enheten, tas fram
  • Förutsättningar för styrning och ledning ska skapas, genom att ta fram en tydlig rollbeskrivning vid delat ledarskap
  • Flera olika aktiviteter ska genomföras, för att utveckla ett systematiskt värdegrundsarbete på enheten
  • Samverkan ska utvecklas inom personalgruppen, samt mellan personalgruppen och andra professioner, bland annat genom strukturerade arbetsplatsträffar och konferenser

Kontaktpersoner:
Iris Pettersson (utredningen)
Titel: verksamhetschef
Telefon: 011-15 39 61

Helen Franzén (bedömning av missförhållandet)
Titel: Socialt ansvarig samordnare
Telefon: 011-15 61 72

__________________________________________________________________
Avsändare: Maria Björk Hummelgren, presskommunikatör
Telefon: 072-598 66 75

Nyckelord

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum