Linköpings kommun

Åtgärder för att fånga upp fler unga

Dela

Linköping har drabbats av flera allvarliga incidenter kopplade till den organiserade brottsligheten, där bland annat Skäggetorp har varit särskilt utsatt. Flera trygghetsskapande insatser har genomförts men behovet är fortsatt stort, särskilt med fokus på tidiga insatser. Därför kommer delar av socialtjänsten att flytta ut till Skäggetorp i syfte att skapa ett tryggare Linköping.

I Skäggetorp finns det många människor som lever i utanförskap och som behöver olika former av stöd från samhället och hjälp för att integreras. Samtidigt finns det också en bristande tilltro till myndigheter och kommunen, och det stöd och skydd som kan erbjudas. Det är därför viktigt att kommunen är en synlig aktör i området samt att det finns en upparbetad samverkan mellan alla de aktörer som arbetar ute i områdena, både mellan kommunala verksamheter men även mellan kommunen och andra aktörer. De invånare som behöver hjälp, stöd och information ska enkelt veta vart de kan vända sig, och vid behov slussas rätt. 

– Vi måste förändra den utveckling som sker i Linköping just nu. Inga fler barn och unga ska dras in i kriminella miljöer. Det vi nu gör kan ses drastisk, men vi gör vad vi måste för att ge fler barn en ljus framtid, säger Annika Krutzén (M), kommunalråd och ordförande i social- och omsorgsnämnden. 

Genom att etablera socialtjänsten närmare invånarna i Skäggetorp kan samverkan med bland andra skola, polis och föreningsliv utökas. Socialtjänstens olika delar inom Individ & Familjeomsorgen, myndighet och utförare kommer på så sätt kunna arbeta närmare kommuninvånarna i området med förebyggande, åtgärdande och stödjande insatser. Detta för att nå grupper som är svåra att nå på grund av segregering.

Satsningen är en del i kommunens arbete med att minska kriminalitet bland unga, skapa förutsättningar för att möta medborgare på nya sätt samt möjliggöra tidigare insatser och förbättrade livsvillkor. 

Kontakter

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Ågatan 40
582 22 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

Nytt stöd till servicenoder på landsbygden18.10.2022 15:39:42 CEST | Pressmeddelande

Kriget i Ukraina och efterföljande energikris har lett till en extraordinär situation med skenande varu-, bränsle- och elpriser. Det påverkar såväl privatpersoner som många branscher, och på landsbygden finns därtill en risk för att Linköpingsbornas tillgång till dagligvaruförsörjning i de identifierade servicenoderna försämras. Därför har kommunstyrelsen idag fattat beslut om ett extrastöd om totalt 500 000 kronor under 2022 till utpekade servicenoder i kommunens “Serviceplan för landsbygden”.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum