Statens Institutionsstyrelse

Avdelning stängs på SiS ungdomshem Nereby

Dela

Avdelningen Hällen på SiS ungdomshem Nereby i Kungälv stängs efter beslut av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Avdelningen är en låsbar akut- och utredningsavdelning. IVO:s beslut har fattats utifrån brister som uppmärksammats vid tillsyns- och inspektionsbesök. - Vi agerar omedelbart enligt IVO:s beslut, säger Malin Östling, verksamhetsdirektör för SiS ungdomsvård söder.

IVO har vid intervjuer med placerade ungdomar fått uppgifter om dåligt bemötande och kränkande tillmälen från personal. Det har även rapporterats om oförsvarligt våld. Något som SiS ser ytterst allvarligt på.

–  Som placerad hos SiS ska man känna sig trygg. Man ska bemötas på ett respektfullt sätt, säger Malin Östling, verksamhetsdirektör i SiS ungdomsvård söder.

Ledningen vid institutionen har tidigare fått uppgifter om vissa missförhållanden på avdelningen. Detta har bland annat lett till en anmälan enligt Lex Sarah. En händelse har även polisanmälts och arbetsrättsliga åtgärder har vidtagits.

SiS personal kan med lagstöd agera fysiskt för att använda för att förhindra avvikning, vid bråk och slagsmål mellan ungdomar och då en ungdom ska föras till avskiljning. Detta har enligt IVO använts vid tillfällen då det inte har behövts.

–  Det är vanligt att ungdomar på våra låsta ungdomshem är utagerande men de flesta situationer kan hanteras utan våld. Det handlar om att vara professionell och uthållig, säger Malin Östling.

SiS behöver nu genomföra en rad åtgärder skyndsamt, men det måste förstås ske med stor omsorg av de placerade ungdomarna. De sju ungdomar som idag finns på avdelningen flyttas till andra avdelningar eller andra ungdomshem i samverkan med socialtjänst.

Kontakter

Om

Statens Institutionsstyrelse
Statens Institutionsstyrelse
Svetsarvägen 10
171 22 Solna

010-453 40 00https://www.stat-inst.se

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. Vi behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

Myndigheten har 21 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser och elva LVM-hem med knappt 400 platser för vård av vuxna missbrukare. Institutionerna är placerade över hela landet. Huvudkontoret ligger i Solna.

Chef för myndigheten är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark. SiS hör till Socialdepartementets verksamhetsområde.

Följ Statens Institutionsstyrelse

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Statens Institutionsstyrelse

SiS går upp i stabsläge på grund av platsbristen21.6.2022 10:31:20 CEST | Pressmeddelande

Statens institutionsstyrelse, SiS, kan idag inte leva upp till kravet att omedelbart anvisa plats utifrån barnens och ungdomarnas behov och socialtjänstens efterfrågan. SiS har på flera ungdomshem tvingats reducera antalet platser på grund av personalbrist och svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Därför upprättas nu en nationell stabsorganisation i syfte att stödja och förbättra den rådande platssituationen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum