Majblommans Riksförbund

Barns rättigheter måste få större plats på agendan Majblommans kommunrapport

Dela

Varje år ger Majblomman ut en rapport som uppmärksammar hur svenska kommuner tar till vara barns rättigheter. Bakom vår kommunrapport ligger en rikstäckande enkät om barns villkor i skolan och på fritiden.

2017 kan vi med hjälp av kommunrapporten konstatera:

  • att 23 procent av kommunerna saknar riktlinjer för medhavd matsäck, vilket i praktiken betyder att skolbarn själva bekostar sin lunch på studieresor och utflykter. I många fall handlar det om otillåtna avgifter enligt skollagen.

Bland de kommuner som har riktlinjer för matsäck kan nämnas Alvesta, Ekerö, Habo, Kalmar, Mariestad, Sollefteå, Tibro, Västerås och Örebro. Siffror för samtliga medverkande kommuner i enkäten bifogas.

  • att en majoritet om 59 procent av kommunerna inte erbjuder barn kostnadsfri kollektivtrafik, varken på skol- eller fritid. Endast 7 procent kostar på sina allra yngsta medborgare denna möjlighet, som är extra värdefull för barn i ekonomisk utsatthet.

De kommuner som svarat att de erbjuder alla barn kostnadsfri kollektivtrafik är Bräcke, Göteborg (två stadsdelar har svarat på frågan), Härjedalen, Krokom, Leksand, Linköping, Pajala, Ragunda, Svalöv, Östersund och Övertorneå.

  • att en minoritet på 15 procent svarar att barn har full tillgång till barnomsorg och fritids, också på sommarlovet. Detta är en stor trygghet för barn som lever under tuffa villkor. De kommuner som minskar tillgängligheten till omsorg när skolan stänger försvårar livet för många barn.

Bland de kommuner som öppethåller fritids och förskola som vanligt på sommarlovet kan nämnas Eksjö, Oskarshamn, Sollefteå, Stockholm (tre stadsdelar har svarat), Tingsryd och Övertorneå. Dessa kommuner uppger även att förskola och fritids hålls öppet som vanligt även på jullovet.

Majblommans kommunrapport tar också upp vikten av att få med barnets perspektiv i det dagliga kommunala arbetet på högsta politiska nivå. 2017 kan vi konstatera att endast 2 procent av kommunerna har en diskussion i fullmäktige angående utsatta barns villkor på skolloven. 16 procent tar upp frågan i kommunstyrelsen och 68 procent gör det i respektive förvaltning.

En ny fråga i vår kommunenkät gäller huruvida kommunerna har en barnombudsman anställd, alltså en tjänsteman som bevakar hur Barnkonventionen respekteras och fungerar rådgivande på olika plan för barn i kommunen. 15 procent av de svarande uppger att man har en kommunal barnombudsman. En sådan kommun är Botkyrka, som i 2017 mottar utmärkelsen Årets MajKommun, tack vare ett mångårigt, systematiskt och framgångsrikt arbete för inkludering av alla barn i en av Sveriges mest segregerade kommuner. Botkyrka har ett utmärkt system för att få bort alla kostnader i skolan, och hör till de kommuner som satsar på skolloven genom exempelvis öppna fritidshem och kostnadsfria aktiviteter.

-Att se till att barns lagstadgade rättigheter tillgodoses är grundläggande, och en barnombudsman är ett utomordentligt instrument för att gå i målsäger Majblommans generalsekreterare Lena Holm.

Till kommunrapporten hör en bilaga med listor och diagram över kommunernas enkätsvar samt en bilaga med Majblommans länsstatistik över våra bidrag till enskilda barn. En lista över toppkommuner bifogas också.

För mer information, välkommen att kontakta:

Lena Holm, generalsekreterare: 0706 – 99 45 61

Liv Landell Major, pressekreterare: 0708 – 742 713

______________________________________________________
Majblomman är alla barns blomma. Sedan 1907 arbetar Majblomman för att förbättra barns villkor i Sverige. Insamlingen bygger på att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation med 650 lokalföreningar. Varje förening är en del i barnets nätverk med familj, skola, fritid, hälso- och sjukvård samt socialtjänst på orten. Vår vision är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden. Under hela året ger vi bidrag till enskilda barn, skolaktiviteter och forskning om barn. Vi tar varje år fram ett kostnadsfritt studiematerial till alla grundskolor årskurs 4 och 5 som inspirerar lärare att arbeta för att motverka barnfattigdom i Sverige.

Dokument

Om

Majblommans Riksförbund
Majblommans RiksförbundMajblomman - Alla barns blomma

Sedan 1907 arbetar Majblomman för att förbättra barns villkor i Sverige. Insamlingen bygger på att barn hjälper barn genom att sälja majblommor. Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation med 650 lokalföreningar. Vår vision är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i skolan och på fritiden.

Följ Majblommans Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Majblommans Riksförbund

​Ny generalsekreterare för Majblommans Riksförbund18.12.2017 09:00Pressmeddelande

Tove Lindahl Greve blir ny generalsekreterare för Majblommans Riksförbund. Foto: Lisa Barryd Tove Lindahl Greve har utsetts till ny generalsekreterare för Majblommans riksförbund. Tove kommer senast från tjänsten som verksamhetschef för organisationen Ung Cancer. Hon har tidigare varit anställd på Rikspolisstyrelsen och Migrationsverket samt engagerad i Barncancerfondens nationella och lokala styrelser. Tove kommer att rapportera till Majblommans riksförbunds styrelse. - Majblomman är Sveriges äldsta barnrättsorganisation och har sedan 1907 varit ett stöd till barn som lever i utsatthet. Arbetet som generalsekreterare innebär både ansvar för att driva riksförbundets kansli och skapa goda förutsättningar för de över 600 lokalföreningar ute i landet som Majblomman består av. Tove har gedigen erfarenhet från både ideell och offentlig verksamhet vilket är avgörande för att förstå Majblommans uppdrag och roll. Hon har även visat resultat inom verksamhetsutveckling och kommer att bidra till

Botkyrka bäst på barns rättigheter enligt Majblomman27.10.2017 07:00Pressmeddelande

Foto Lisa Barryd 2017 går utmärkelsen Årets MajKommun till Botkyrka, som sedan länge arbetar medvetet och energiskt på bred front för att inkludera alla barn i gemenskapen i skolan såväl som på fritiden. Kommunen har fattat beslut om att betrakta barnkonventionen som ”botkyrkalag”, och enkommunal barnombudsman finns på plats sedan många år. BO är en viktig kraft i kommunens arbete med att införliva barnkonventionen i hela organisationens dagliga arbete. Botkyrka har nolltolerans mot kostnader i skolan och använder sig sedan drygt tre år tillbaka av en konkret modell för att få alla skolor att leva upp till detta. Enligt beslut i utbildningsnämnden får varje skola ett öronmärkt, generöst bidrag att använda till sådant som annars tenderar att åläggas eleverna. Typiska exempel är krav på utflyktsmat hemifrån, skolreseavgifter eller daglig fruktstund. Om det visar sig att en skola trots det kommunala stödet har tagit ut elevkostnader riskerar skolan att bidraget att dras in. Upplägget kräv

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum