Universitetssjukhuset Örebro

Betablockare kan förbättra överlevnaden hos vissa cancerpatienter

Dela

Låg stresstolerans är kopplat till sämre överlevnad bland män som drabbats av cancer, framförallt av vissa cancerformer. Det visar nya studier från Universitetssjukhuset Örebro. ”Det finns en del data som tyder på att hormoner som utsöndras mer när vi utsätts för stress, skulle kunna påverka cancerförloppet”, säger forskaren Ruzan Udumyan.

Forskaren Ruzan Udumyan. Foto: Elin Abelson
Forskaren Ruzan Udumyan. Foto: Elin Abelson

Forskningsresultatet ger en fingervisning om en möjlig mekanism som skulle kunna påverka förloppet av bukspottkörtelcancer.

– Våra studier bidrar med några pusselbitar i frågan om hur stressrespons och stresshormoner kan påverka överlevnaden hos cancerpatienter, säger Ruzan Udumyan, epidemiolog vid Klinisk epidemiologi och biostatistik på Universitetssjukhuset Örebro och tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Positiva resultat för patienter med cancer i bukspottkörteln

Forskarna använde sig av information om stresstolerans som samlats in i samband med mönstring och kunde via länkningar till andra datakällor studera överlevnaden hos cirka 9000 män som senare under livet drabbades av cancer. Tidigare forskning pekar ut olika möjliga förklaringar till sämre överlevnad hos personer med lägre stresstolerans. De löper till exempel högre risk att bli rökare och att dricka mer alkohol, vilket kan medföra sämre hälsa och överlevnad. En annan möjlig förklaring är att tumörsjukdomens förlopp skulle kunna påverkas av stresshormoner som frisätts vid stress.

Med hjälp av data från de svenska hälso- och sjukvårdsregistren undersökte forskarna därför också om cancerpatienter, som behandlas med läkemedel som kan dämpa kroppens stressreaktion, har en förbättrad överlevnad. Resultaten visar att det finns ett samband mellan användning av så kallade betablockare som ofta används för att behandla högt blodtryck och förbättrad överlevnad hos vissa cancerpatienter.

– Våra data indikerar att det finns att samband mellan användning av betablockare och en förbättrad överlevnad hos patienter med cancer i bukspottkörteln. Tydligast sågs kopplingen hos patienter som är i en tidig fas av sjukdomen. Resultaten ligger i linje med fynd från tidigare prekliniska studier och vår studie är en av de hittills största som gjorts på patienter. Innan några säkra slutsatser kan dras behövs dock fler och randomiserade studier på området, avslutar Ruzan Udumyan.

Vid frågor kontakta
Ruzan Udumyan
Epidemiolog
Klinisk epidemiologi och biostatistik
Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län
Mail: ruzan.udumyan@regionorebrolan.se
Telefon: 019 – 602 62 22

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Forskaren Ruzan Udumyan. Foto: Elin Abelson
Forskaren Ruzan Udumyan. Foto: Elin Abelson
Ladda ned bild

Länkar

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Minskade ångest- och depressionssymtom ett år efter knäoperation18.9.2020 09:10:00 CESTPressmeddelande

Patienter som genomgått en knäoperation påverkas positivt även i sitt psykiska mående. Det är resultatet av Aamir Mahdis forskning på ortopediska kliniken. ”Vi såg att ångest- och depressionssymtom hade minskat hos de här patienterna ett år efter operation. Det skulle kunna spegla minskning av smärta och förbättring av funktionen”, säger överläkaren Aamir Mahdi på Universitetssjukhuset Örebro.

Nya metoder i kampen mot livmoderhalscancer15.9.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

I Sverige vaccineras flickor mot vissa typer av HPV (humant papillomvirus). Kvinnor över 23 år erbjuds undersökning, så kallad screening, för att upptäcka förstadier till livmoderhalscancer (cervixcancer). ”Genom forskningen hoppas vi kunna bidra till den samlade kunskapen för att få till bättre laborativa metoder som kan hjälpa till vid förbyggande och behandling av livmoderhalscancer”, säger forskaren Malin Kaliff på Universitetssjukhuset Örebro.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum