Skara stift

Biskop Åke Bonnier samtalar om den kristna trons innersta kärna i ny bok

Dela

Varför vill du bli biskop i Skara stift? Det var frågan Åke Bonnier fick inför biskopsvalet 2012. Egentligen svarade han aldrig på frågan utan han berättade istället vad han ville göra ifall han blev vald. Det berättar han mer om i denna bok. Författaren delar där tankar och perspektiv på vad det innebär att vara kyrka i vårt land och i vår tid.

Omslag Lita, lyssna, leva Fotograf/Källa: Omslag: Ulrica Robsarve, Foto: Greger Hatt
Omslag Lita, lyssna, leva Fotograf/Källa: Omslag: Ulrica Robsarve, Foto: Greger Hatt

”Den 31 oktober 2017, på dagen 500 år efter att Martin Luthers 95 teser offentliggjordes, spikades 4 teser upp i Skara domkyrka; teser som är tänkta att vara en fortsättning på och en fördjupning av de tidigare påståendena om att vi behöver komma ut som kyrka, stå upp som kyrka och gå ut som kyrka. De fyra teserna som spikades upp lyder: ”Gud är inte religiös, Gud är generös, Lita till Fadern! Lyssna till Jesus! Leva med Anden!”

                                                                                                                                   Ur boken

Kring ovan teser kretsar boken Lita, lyssna, leva – samtalstankar längs vägen.

-Jag skulle önska att den här boken fick bli just en samtalsbok, som ger nya perspektiv till fördjupning i den relation som bär när allt annat sviker och bedrar, säger biskop Åke om boken.

Vad innebär det att vandra i Jesu fotspår och våga lita till, lyssna till och leva Guds tilltal i våra egna liv – också i sammanhang där vi inte trodde Gud var? Vad händer när vi välkomnar osäkerheten och vågar släppa kontrollen om det färdigformulerade och begränsande?

Åke Bonniers herdabrev Resan (Verbum 2014) avslutades med en önskan om att läsaren skulle fortsätta sin resa, både enskilt och i kyrkans gemenskap. Den här boken är skriven längs vägen, där författaren delar olika tankar och perspektiv på vad det innebär att vara kyrka i vårt land och vår tid.

Åke Bonnier är präst i Svenska kyrkan och biskop i Skara stift sedan 2012 och e.o. hovpredikant. Av påven Benediktus XVI har han utnämnts till kommendör av Gregorius den stores orden (hedersutnämning för ekumeniska insatser).

”Livet är inte statiskt. Ljuset bryter in. I det ljuset anar jag också min djupaste kallelse i kärlekens relation till Gud, mina medmänniskor också dem jag ogillar, till mig själv och till skapelsen i dess heliga helhet.”

Bilder

Omslag Lita, lyssna, leva Fotograf/Källa: Omslag: Ulrica Robsarve, Foto: Greger Hatt
Omslag Lita, lyssna, leva Fotograf/Källa: Omslag: Ulrica Robsarve, Foto: Greger Hatt
Ladda ned bild

Om

Skara stift
Skara stift
Skoltorget 1
532 31 Skara

+46(511)26200https://www.svenskakyrkan.se/skarastift

Skara stift är det äldsta av Svenska kyrkans stift och bildades år 1014. Stiftet består av 109 församlingar samlade i 42 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.
Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingarna och stärka deras förmåga att fullgöra den grundläggande uppgiften: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av folkvalda. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar. Stiftskansliet finns i Skara. Domkyrka är Skara domkyrka och biskop sedan 2012 är Åke Bonnier.

Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Skara stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skara stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum