Växjö stift

Biskop Fredrik: - I rådande läge anser jag att det är svårt att motivera offentliga gudstjänster.

Dela

- Gudstjänsten är inte inställd, utan omställd - för att kyrkan måste ta sitt ansvar för att undvika smittspridning. Jag har också uppmanat församlingarna att låta kyrkklockorna ringa i tre minuter klockan 17.00 varje dag under april månad, som en påminnelse om möjligheten till bön. I denna orostid är kyrkan närvarande, öppen och tillgänglig. Vi fortsätter fira gudstjänst. På andra sätt än vanligt men likafullt!

Fredrik Modéus har idag skrivit ett brev till stiftets kyrkoherdar med anledning av Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av Covid-19. Svenska kyrkan är med och tar ansvar betonar biskop Fredrik:

-        Gudstjänsten är inte inställd, utan omställd - för att kyrkan måste ta sitt ansvar för att undvika smittspridning. Mina råd är grundade i bön och siktar på omsorgen om medmänniskan.

Biskopen skriver att han i rådande läge anser att det är svårt att motivera offentliga gudstjänster, även då det är färre än 50 som samlas. För en tid behöver Svenska kyrkan ställa om till ett ställföreträdande gudstjänstfirande. Ett sådant kan bestå i att församlingens huvudgudstjänst firas med endast präst eller lekman närvarande i kyrkan, och resterande församling firar gudstjänst på hemmaplan via webbsändning, radio- eller TV-gudstjänst eller med en ordning från den lokala församlingen.

Klockorna ringer till bön

Biskopen betonar att kyrkklockorna ska fortsätta ringa, som en markering av kyrkans närvaro och av att gudstjänst firas, om än på nytt sätt för en tid. Församlingarnas kyrkor står öppna och tillgängliga, för bön och egen andakt. I många av stiftets kyrkor har böner betts i hundratals år. Bönen får inte upphöra nu. Den behövs i denna orostid! Kyrkan finns också tillgänglig för dig som vill ha samtal.

-        Jag har uppmanat församlingarna att låta kyrkklockorna ringa i tre minuter klockan 17.00 varje dag under april månad, som en påminnelse om möjligheten till bön. Det blir ett tillfälle för alla att stanna upp och särskilt tänka på, och be för, sjuka, döende, sörjande, sjukvårdspersonal och beslutsfattare. Klockornas klang blir ett sätt att var för sig, men ändå tillsammans, få möjlighet att samlas i bön.

Kyrkan finns för dig

Många behöver nu extra stöd från församlingen, i form av samtal eller praktisk hjälp att exempelvis handla mat. Svenska kyrkan samverkar med andra goda krafter i samhället för att erbjuda samvaro och gemenskap, fast på andra sätt än normalt. Kyrkan är viktig för många människor, särskilt i denna kristid. Biskopen avslutar:

-        I denna orostid är kyrkan närvarande, öppen och tillgänglig. Vi fortsätter fira gudstjänst. På andra sätt än vanligt men likafullt!

Biskop Fredrik Modéus, Växjö stift 200402

Läs hela brevet: www.svenskakyrkan.se/vaxjostift

Bön

Gud, bevara din värld.

Stöd och bär de svaga.

Ge kraft åt vårdpersonalen,

vishet åt våra beslutsfattare.

Förvandla oro till omsorg,

skänk tröst i sorgen

och hopp inför framtiden.

Genom din son, Jesus Kristus,

Nyckelord

Kontakter

Biskopen svarar gärna på frågor och medverkar i intervju. Kontakta Emilia Lindstrand, tfn 0470-773831, emilia.lindstrand@svenskakyrkan.se

Bilder

Om

Växjö stift
Växjö stift
Östraboliden
352 39 Växjö

+46(470)773800https://www.svenskakyrkan.se/vaxjostift

Växjö stift är en del av Kristi världsvida kyrka och ett av Svenska kyrkans 13 stift. Det omfattar församlingarna inom stiftets område som består av större delen av Småland och hela Öland. Stiftet är ett pastoralt område som leds av en biskop.

Följ Växjö stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Växjö stift

I helgen vigs fyra till tjänst i Växjö stift10.6.2020 10:35:46 CESTPressmeddelande

Till helgen firas präst- och diakonvigning i Växjö domkyrka, då fyra kandidater vigs till tjänst. Som så mycket annat kommer också vigningarna att påverkas av pandemin. Istället för en gemensam vigningsdag kommer kandidaterna att vigas två och två, under lördagen och söndagen. Med folkhälsomyndighetens gällande restriktioner kommer vigningarna att behöva bli mindre välbesökta än vanligt. - Det är en oerhört stor glädje att få ta emot dessa fyra till tjänst i Växjö stift, säger biskop Fredrik Modéus.

Vårdarens bön30.4.2020 09:33:09 CESTPressmeddelande

I den rådande samhällskrisen behövs bönen mer än någonsin. Olika undersökningar visar att många människor i Sverige ber. I själva verket är det fler som ber än som säger sig ha en tro. Det visar att behovet av bön är djupt förankrat i oss människor. Tillsammans med min fru som arbetar i vården har jag som biskop skrivit ”Vårdarens bön” för alla de som arbetar hårt och med risk för egen hälsa på sjukhus runt om i landet.

Vårdarens bön27.4.2020 08:39:03 CESTNyheter

Olika undersökningar visar att många människor i Sverige ber. I själva verket är det fler som ber än som säger sig ha en tro. Det visar att behovet av bön är djupt förankrat i oss människor. I den rådande samhällskrisen behövs bönen mer än någonsin. Tillsammans med min fru, som arbetar i vården, har jag som biskop skrivit ”Vårdarens bön” för alla de som arbetar hårt och med risk för egen hälsa på sjukhus runt om i landet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum