Bokslutskommuniké 2020 och Terranets höjdpunkter under året, bolaget beskriver nya milstolpar för året framåt 2021

Dela

Lund, Sverige, 26 februari 2021 - Terranet AB (Terranet / företaget), (Nasdaq: TERRNT-B.ST), utvecklare av avancerat förarstöd och banbrytande 3D-sensorstekniken VoxelFlow™, presenterade idag sin Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2020.

Terranets höjdpunkter under 2020 och de senaste veckorna:

 • Göran Jansson, ingenjör från KTH Royal Institute of Technology och styrelseledamot vid International Bateson Institute, utnämndes till Terranets styrelseordförande.
 • Terranet fick en inköpsorder på 31 000 EUR från Mercedes-Benz efter fortsättningen av ett Memorandum of Understanding (MoU) undertecknat av både Terranet och Mercedes-Benz för prototyp demonstration, produktutveckling och industrialisering av avancerade förarstöd (ADAS och antikollisions lösningar).
 • Mangold Fondkommission publicerade en ny analys av Terranet och satte en köprekommendation och ett 12-månaders riktpris på 2,50 SEK.
 • Terranet skapade ett partnerskap med det ledande svensk-finska konsult- och ingenjörsföretaget AFRY (tidigare ÅF). Det undertecknade LOI-cementet Terranets och AFRYs långvariga partnerskap med det specifika mandatet att främja avancerade tekniska tjänster inom 3D-rörelse uppfattning, avancerade förarassistanssystem (ADAS) och autonom körning.
 • Johan Wångblad började på Terranet som CFO efter att ha tillbringat mer än två decennier på Volvo Car Group, på positioner inom forskning och utveckling samt ledande finans- och redovisningsposter.
 • Den 25 februari 2021 presenterade Terranet framgångsrikt VoxelFlow™ tillsammans med Mercedes-Benz vid Startup Autobahn, ett årligt tekniskt evenemang som drivs av Plug & Play, Mercedes-Benz, Porsche och Bosch, en mötesplats mellan innovativa teknikföretag och branschledande företag.

Resultat från räkenskapsåret 1 januari 2020 - 31 december 2020

 • Intäkterna uppgick till 847 tkr (824) Rörelseresultatet uppgick till -31 662 tkr (-42 194) 
 • Årets resultat uppgick till -34 893 tkr (-46 676) 
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -30 387 tkr (-35 171) 
 • Utspädda och outspädda resultat per aktie uppgick till -0,27 tkr (-1,67) 
 • Företrädesemissionen och kvittningsemissionen registrerades i juli. 
 • Företrädesemissionen tillför bolaget 35,1 MSEK i likvida medel efter emissionskostnad. 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Terranet arbetar för att uppnå följande milstolpar med VoxelFlow under räkenskapsåret 2021:

 • Utveckla VoxelFlow™ till att processa över en miljon voxlar per sekund i slutet av 2021, en betydande ökning från nuvarande 250 000 voxlar per sekund.
 • Visa upp VoxelFlow™ i ett demo-fordon under det andra halvåret.

Kommentar från VD:

Startup Autobahn eventet i Mercedes-Benz regi den 25 februari blev en stor succé för Terranet. Inför vår kund och andra strategiska partners demonstrerades den första prototypen. Detta är det första, största och enskilt viktigaste framsteget i utvecklingen av VoxelFlow™.

Vi lägger ett händelserikt framgångsrikt år bakom oss där utvecklingen primärt fokuserats på vår unika patenterade teknologi, VoxelFlow™. Det visade intresset och Mercedes-Benz fortsatta engagemang understryker hur viktig denna lösning kommer vara för att uppnå visionen att Terranet ska bidra till att minska antalet dödsolyckor i trafiken. Det är bolagets strategiska ambition att den lyckade demon vid Startup Autobahn på sikt ska resultera i att VoxelFlow™ kommer att introduceras vid något av den samarbetande koncernens modellprogram.

VoxelFlow™ är en unik och patenterad algoritm och mjukvaruteknologi inom bl.a. avancerat förarstöd (ADAS) avsett för objektidentifikation och kollisionsvarning. Teknologin bygger på lasertriangulering och en särskild sensorkamera med realtidsupplösning. Med belysning av blå laser skapas ett tredimensionellt punktmoln. Det gör det möjligt att tillsammans med sensorer integrerade i vindruta och strålkastare med extrem precision beräkna en fotgängares position, rörelsemönster och färdriktning i förhållande till ett fordon. Den data som genereras med hjälp av VoxelFlow används av bilens automatiserade styr- och bromssystem för att undvika kollisioner med fotgängare.

VoxelFlow™ är ett paradigmskifte inom bildanalys - en redundans teknik som samtidigt kraftigt utmanar de befintliga radar- och LIDAR-tekniken. Utvecklingen av Voxelflow™ sker i nära samarbete med olika industripartners och akademiska institutioner. VoxelFlow™ har under året utvecklats från att processa ett hundratal voxlar per sekund till att behandla närmare 250 kilovoxel per sekund. Mot slutet av 2021 är målsättningen att VoxelFlow™ ska kunna processa över en megavoxel per sekund. Vi ser flertalet tillämpningsområden för VoxelFlow™ utöver ADAS, exempelvis infotainmentsystem i bilar.

Pandemin har försatt ett par andra affärsmöjligheter i vänteläge, däribland projektet med Walt Disney Imagineering. Vi gör på goda grunder bedömningen att vi kommer att återuppta detta projekt i sin helhet. Ett fördjupat samarbete med Afry förstärker Terranets position att kunna ta sig an bredare uppdrag för att expandera serviceaffären.

Terranet har fått en ny ledningsgrupp med Michaela Berglund (CMO), Johan Wångblad (CFO), Simon Morris (VP Sales) samt ny styrelseordförande, Göran Janson. Bolaget fick också under 2020 nya större långsiktiga ägare. Verksamheten skalas nu på flera nivåer. Det innebär framförallt rekrytering av toppkrafter för att säkerställa att den fastställda utvecklingsplanen uppnås.

Vi är glada för det förtroende vi erhöll från investerare under året. Genom den emission som gjordes under våren med efterföljande inlösen av teckningsoptioner i höstas tillfördes bolaget under 2020 ca 70 MSEK vilket möjliggör nödvändig uppskalning av verksamheten.

Vi har stora förhoppningar om att sluta ytterligare avtal med några av branschens ledande aktörer. Tack till samtliga samarbetspartners, delägare och medarbetare för ännu ett viktigt år för Terranet.

Pär-Olof Johannesson, CEO

Till Bokslutskommuniké: http://bit.ly/3krV31C

Se video om VoxelFlow här: https://bit.ly/2ZUWah7

Om Terranet 
Terranet utvecklar programvara för radiobaserade lösningar och tredimensionell bildanalys för avancerade förarstöd och autonoma fordon (ADAS och AV). I linje med Sveriges historia när det gäller att föra innovativa säkerhetsåtgärder till bilindustrin, är Terranet banbrytande genom sin säkerhetsteknik VoxelFlow™ för ADAS- och AV-industrier med sitt huvudkontor i Lund, Sverige och dess kontor i Kiev, Ukraina och iStuttgart, Tyskland. Terranet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (Nasdaq: TERRNT-B.ST). https://terranet.se/sv/

Pär-Olof Johannesson, CEO

parolof.johannesson@terranet.se

+46 70 332 32 62  

Michaela Berglund, CMO

michaela.berglund@terranet.se

Media contact:

Sam Aurilla

terranet@fischtankpr.com FischTank PR
Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Korrigering till kallelse till Nexstim Abp:s bolagsstämma20.4.2021 20:00:00 CEST | Pressmeddelande

Företagsmeddelande,Helsingfors, 20.4.2021 kl.21.00 (EEST) Korrigering till kallelse till Nexstim Abp:s bolagsstämma Aktieägarna i bolaget har med en stämmokallelse av 15 april 2021 kallats till Nexstim Abp:s (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) bolagsstämma som hålls 11 maj 2021 klockan 12.00 (EEST). Stämmokallelsen innehåller ett skrivfel enligt vilket den överföring av aktier till de mottagande aktieägarna som krävs för den slutliga ändringen av antalet aktier (efter minskningen) utförs och antecknas på värdeandelskontona troligen senast 17 maj i Sverige och 19 maj i Finland. Oaktat det ovannämnda utförs och antecknas överföringen på värdeandelskontona troligen senast 17 maj i Finland och 19 maj i Sverige. Punkt A.15. i kallelsen till extra bolagsstämman har således ändrats som följer (ändringarna i fet stil): Den överföring av aktier till de mottagande aktieägarna som krävs för den slutliga ändringen av antalet aktier (efter minskningen) utförs och antecknas på värdean

MSAB publicerar årsredovisning för 202020.4.2021 20:00:00 CEST | Pressmeddelande

MSABs årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.msab.com/investerare/finansiella-rapporter/, samt bilagt detta pressmeddelande. Tryckt version kommer att finnas tillgänglig inom kort och kan beställas hos bolaget per telefon + 46 (0) 8 739 02 70 eller per e-post info@msab.com. I moderbolagets resultaträkning har en utdelning erhållits från ett av bolagets utländska dotterbolag om 5.5 MSEK, vilket ej var inkluderat i bolagets bokslutskommuniké. Frågor ställs till: Verkställande direktör Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2021 klockan 20:00 CEST. Om MSAB MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mju

dLab uppdaterar Tilläggsdokumentet20.4.2021 17:00:00 CEST | Pressmeddelande

Med anledning av pågående registrering av den Övertilldelning som beslutades och genomfördes den 31 mars 2021, har dLab uppdaterat Tilläggsdokumentet inför stundande notering på Nasdaq First North Growth Market. Detta dokument med namn Uppdaterat tilläggsdokument finns på hemsidan www.dlaboratory.com. Certified Adviser G&W Fondkommission är utsedd till Bolagets Certified Adviser avseende noteringen på Nasdaq First North Growth Market, e-post: ca@gwkapital.se, Tel.: 08-503 000 50 För ytterligare information om dLab, vänligen kontakta: Erik Severin VD, Dlaboratory Sweden AB E-post: erik.severin@dlaboratory.com Mobil: +46 73 412 65 24 Om dLab Dlaboratory Sweden AB (publ) är ett svenskt cleantech-bolag som erbjuder en IT-baserad plattform för insamling, analys och presentation av tillståndsinformation för att driva och utveckla framtidens elnät. Bolagets lösningar möjliggör proaktivt underhållsarbete och ökad leveranssäkerhet med färre strömavbrott. Verksamheten har bedrivits kommersiellt

Årsredovisning 2020 är nu publicerad20.4.2021 15:00:00 CEST | Pressmeddelande

2021-04-20 PRESSRELEASE Årsredovisning 2020är nu publicerad Arcoma publicerar idag sin årsredovisning för verksamhetsåret 2020 på bolagets hemsida www.arcoma.se/about-us/investors. Om Arcoma Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank (tel: 08-4638300, e-mail: certifiedadviser@penser.se) För mer information om bolaget besök www.arcoma.se För ytterligare information, vänligen kontakta: Arcomas VD Sanna Rydbe

Acarix publicerar årsredovisningen för 202020.4.2021 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande Malmö, 20 april 2021 Acarix publicerar årsredovisningen för 2020 Idag, tisdagen den 20 april, publicerar Acarix sin årsredovisning för verksamhetsåret 2020 på bolagets hemsida www.acarix.com. Årsredovisningen finns även bifogad i pressreleasen. För mer information, vänligen kontakta: Per Persson, vd, e-mail: per.persson@acarix.com, telefon: +46 73 600 59 90 Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som anges av företagets nyhetsdistributör, GlobeNewswire. Om Acarix Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: ACARIX). Acarix CADScor®System använder en avancerad sensor som placeras på huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och turbulent flöde. Det har utformats för att vara ett allt-i-ett-system i den meningen att signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik s k CAD-score på skärmen. Presentation av mätresul

Fingerprint Cards AB: inbjudan till presentation av resultatet för första kvartalet 202120.4.2021 11:30:00 CEST | Pressmeddelande

FingerprintCardsAB (Fingerprints™)bjuder in till telefonkonferens och en webbsänd presentation av resultatet för första kvartalet 2021, den 21april 2021 klockan 09:00. Fingerprints vd Christian Fredrikson presenterar rapporten tillsammans med CFO Per Sundqvist i en kombinerad webbsändning och telefonkonferens. Presentationen sker på engelska. Tid: onsdagen den 21 april 2021, klockan 09:00 CEST. Plats: kombinerad webbsändning och telefonkonferens. Rapporten finns på https://www.fingerprints.com/ Webbsändningen och presentationsmaterialet finns på https://edge.media-server.com/mmc/p/5dpwm66j där man även har möjlighet att ställa frågor. För media och analytiker: Telekonferensen nås via +44 (0) 2071 928000 (internationella deltagare) eller 08-506 921 80 (svenska deltagare). V.g. uppge konferens-ID 9862978. Om Fingerprints Fingerprint Cards AB (Fingerprints) - det ledande globala biometribolaget med svenska rötter. Vi tror på en säker och sammanbunden värld, där du är nyckeln till allt. Vå

dLab noteras på Nasdaq First North Growth Market20.4.2021 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Dlaboratory Sweden AB (publ) har ansökt om och erhållit godkännande för upptagande av handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel är onsdagen den 21 april 2021, vilken inleds med en virtuell noteringsceremoni. dLabs aktie kommer att handlas under kortnamnet ”DLAB" med ISIN-kod SE0015658380. Teckningsoptionen av serie TO1 kommer att handlas under kortnamnet ”DLAB TO1" med ISIN-kod SE0015658596. Bolagets aktieägare och optionsinnehavare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen. Med anledning av noteringen på Nasdaq First North Growth Market har dLab tagit fram ett tilläggsdokument att läsas tillsammans med det EU-tillväxtprospekt som upprättades i samband med den nyss genomförda spridningsemissionen. Båda finns nu tillgängliga på dLabs hemsida, www.dlaboratory.com. Intresserade är välkomna att delta på den virtuella noteringsceremonin, med traditionsenlig klockringning, onsdagen den 21 april klockan 08:40-09:00 CET via följande länk: https://nasdaq

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum