Navet AB

Bra fart på byggandet i hela Norden

Dela

Enligt NAVET Analytics senaste konjunkturrapport för byggandet i våra nordiska grannländer, kan man konstatera att takten i de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under tredje kvartalet i år visade starka siffror.

Husbyggnad Norden
Husbyggnad Norden

Enligt NAVET Analytics senaste konjunkturrapport för byggandet i våra nordiska grannländer, kan man konstatera att takten i de påbörjade husbyggnadsinvesteringarna under tredje kvartalet i år visade starka siffror.

Årstakten i Finland var 22 procent, följt av Danmark med 10 procent. I Norge däremot var årstakten oförändrad jämfört med 2020. Totalt för de tre länderna låg årstakten på 9 procent som helhet när man summerar husbyggandet. NAVET Analytics prognos är också positiv och indikerar en ökning med runt 5 procent med Finland som draglok. I Danmark och Finland visar bostäder en positiv utveckling medan lokalbyggandet (bortsett från industrilokaler i Finland) visar en negativ utveckling för 2021. I Norge är situationen den omvända, här går lokalbyggandet starkast medan bostadsbyggandet visar en negativ utveckling 2021, säger Jens Linderoth, analysansvarig på NAVET Analytics.

Nyckelord

Bilder

Husbyggnad Norden
Husbyggnad Norden
Ladda ned bild

Länkar

Om

Navet AB
Navet AB
Järnvägsgatan 11
252 24 Helsingborg

042-16 90 30https://www.navet.se/

Navets affärskonsulter samskapar värden med sina kunder och utvecklar människor, företag och moderna affärssystem för bättre affärer.

Vi skapar strategiska insikter för unik kunskap och konkurrensfördelar, vi genomför förändringar och transaktioner för högre värdering och med djup verksamhets- och affärssystemkunskap hjälper vi våra kunder att nå sina mål.