Svenska institutet för standarder, SIS

Brinner det? Ta hissen!

Dela

Hissen har aldrig haft en viktig roll i fastigheters utrymningsstrategi. Tvärtom stängs den ofta av i händelse av brand. Allt detta förändras med en ny standard från SIS.

Rekommendationen att hissen inte ska användas vid brand ingick i en rad standarder från 1970- och 1980-talet. Det är en rimlig rekommendation, för alla hissar är verkligen inte säkra vid brand. Därför är dagens fastigheter byggda enligt den logiken. Hissen stängs av i händelse av brand och de som befinner sig i fastigheten hänvisas till utrymningstrappor eller utrymningsplatser. Men en helt ny standard förändrar premisserna. Standarden SS 763510, om hissar för utrymning, öppnar för fastigheter utan utrymningstrappor och utrymningsplatser. Det kan innebära en betydande besparing både av yta och kostnader. Och hissen blir viktigare.

- Standarden möjliggör nya innovativa lösningar för utrymning i både befintliga och nybyggda fastigheter. Den gör det lättare för alla som befinner sig i en byggnad att utrymma den, samtidigt som det finns stora besparingar att hämta. Det är något som få företag blundar för, säger Axel Mossberg, forskningschef och senior brandskyddskonsult, som varit ordförande för arbetet med den nya standarden.

Bakgrunden

Teknikutvecklingen har skapat utrymme för nya möjligheter och de som skriver utrymningsreglerna har försökt att hänga med så gott det går. 2011 tillkom begreppet ”utrymningshiss” i BBR 19 från Boverket. Detta öppnade i teorin för att bygga hissar för just utrymning men i praktiken slog det aldrig igenom riktigt. Inte heller de föreskrifter som kom från Arbetsmiljöverket 2020 hjälpte riktigt. 

– Jag hoppas, och tror, att den nya standarden, tillsammans med de riktlinjer och regler som redan utfärdats av Boverket och Arbetsmiljöverket, kommer att leda till en rejäl förändring, säger Axel Mossberg.

Fördelarna med hissutrymning

Den rådande utrymningsstrategin har inneburit att personer med rörelsenedsättning själva kan ta sig in i en byggnad men ofta saknar möjlighet att ta sig ut i händelse av brand. De måste vänta på undsättning. Hissutrymning, däremot, innebär att alla som kan ta sig in själva även kan ta sig ut. Utöver detta är hissutrymning kostnadseffektivt eftersom hissarna ändå redan finns där och används i mycket hög grad. Jämför detta med utrymningstrapphus och utrymningsplatser som står tomma och som regel bara används i händelse av brand.

Så funkar det

Grundtanken med SS 763510 är att utrymningshissen skyddas från brand genom att den innesluts i en så kallad brandcell. Skyddet av denna hisszon avgör hur länge hissen kommer att kunna vara i drift vid en eventuell brand. Om säkerheten och kapaciteten för hissen är lika hög som för en utrymningstrappa behöver fastigheten i vissa fall inte ha en utrymningstrappa alls.

Nyckelord

Kontakter

Axel Mossberg, forskningschef och senior brandskyddskonsult, Bengt Dahlgren Brand & Risk
073-706 57 27
axel.mossberg@bengtdahlgren.se

Bilder

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

SIS är en del av ISO och CEN som är nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer ta initiativ till standardisering som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling. SIS samverkar med alla delar av det svenska samhället, som till exempel industri, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer.

SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder. Vi verkar för ökat svenskt inflytande i internationella samarbeten och för att standardisering sprids och tillämpas i Sverige. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder. SIS är utsedd av regeringen som svenskt standardiseringsorgan inom ansvarsområdena för ISO och CEN.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum