Norrköpings kommun

Brister i utförandet av hemtjänstinsats anmäls enligt lex Sarah

Dela

I juni 2019 uppmärksammades det att hemtjänstinsatsen telefonservice, som innebär att hemtjänsten kontaktar hemtjänsttagaren via telefon för att stämma av så att allt är bra, utförts på ett bristfälligt sätt. Hemtjänsten kontaktade en hemtjänsttagare via telefon men personen svarade inte. Trots att personen inte svarade på samtalen från hemtjänsten vidtogs inga åtgärder. Vård- och omsorgskontoret ser allvarligt på händelsen och anmäler enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Att hemtjänsttagaren inte svarade i telefonen, och att personalen inte följt upp det uteblivna telefonsamtalet, fick till följd att åtgärder inte genomförts vilket ledde till att hemtjänsttagaren behövde sjukhusvård på grund av intorkning.

Utredningen visar att det fanns brister i att följa upprättad rutin för hur man hanterar en situation där hemtjänsttagaren inte svarar i telefon. Det framkom även brister i hur enhetens funktionsbrevlåda hanterades. Dokumentationen kring förändringar av hemtjänsttagarens önskemål gällande utförandet av insatsen saknades. Utredningen pekar även på att det fanns brister i hur personalen har uppfyllt ansvaret i kontaktmannarollen.

Vård- och omsorgskontoret har upprättat en åtgärdsplan som bland annat innehåller:

  • Att all personal på enheten har fått ta del av rutinen hur man agerar när person med insatsen telefonservice inte svarar på samtal.
  • Att en genomgång har gjorts av enhetens samtliga personer med telefonservice.
  • Att en begränsning av antalet medarbetare som läser av funktionsbrevlådan har införts.
  • Ett tydliggörande av kontaktmannens ansvar kommer att ske enskilt med varje medarbetare under hösten.
  • En utbildning i dokumentation kommer att genomföras under hösten.

Kontakt:
Upplysningar om utredningen:
Elisabeth Heigl                                                         
Titel: Områdeschef
Telefon: 011-15 31 62

Upplysningar om bedömning av allvarlighetsgrad:
Gunilla Winderud Grehn
Titel: Socialt ansvarig samordnare
Telefon: 011-15 31 44


_____________________________________
Avsändare: Fanny Miles, presskommunikatör
Telefon: 072-584 55 69

Om

Norrköpings kommun
Norrköpings kommun
Rådhuset
604 81 Norrköping

http://norrkoping.se

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum