Vänsterpartiet Skåne

Budget 2021: V vill stärka välfärden i tider av oro och kris

Dela

I år hålls ett annorlunda budgetfullmäktige i Region Skåne. På grund utav Covid-19 är dagordningen begränsad, antalet deltagare minskat och debatten kortad. Det är också ett annorlunda läge i regionen i stort, där sjukvården av naturliga skäl i mycket står i centrum. För Vänsterpartiet är det glasklart att politikens ansvar är att stärka välfärden i alla delar för att vara bättre rustad för en framtid både i krisläge och på andra sidan pandemin när vi når dit.

- Många av de problem som har behövt lösas under våren har berott på en politik som har resulterat i en allt svagare välfärd. Det är sprickor i välfärdsbygget som har varit kända under lång tid, men som inte har åtgärdats. Det löser vi inte idag, men det är en viktig insikt att bära – att vi som samhälle hade kunnat göra annorlunda för länge sen, säger Agneta Lenander, representant för Vänsterpartiet i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Den mest brådskande åtgärden vi har framför oss är att stärka personalens arbetsmiljö, fortsätter hon. Vi i Vänsterpartiet vill införa 30 timmars arbetsvecka för sjukvårdspersonalen, bryta just-in-time-tänket när det gäller personal och faktiskt se till att vi höjer grundbemanningen. I vår budget har vi förslag på en förstärkt sammanhållen offentlig vård för att ge en garant för att vård ska ges efter behov. Upphandlingar och vårdval behöver ses över och tas tillbaka i offentlig regi. Den sammanhållna vården efter medicinska behov är alltför viktig för att privata riskkapitalbolag ska hantera det, säger Agneta Lenander.

Vänsterpartiet har tidigare lyft problem kring hur den ojämlikhet som finns i samhället också påverkar hur människor drabbas av pandemin. Beroende på hur du bor, vad du arbetar med och hur flexibel du har möjlighet att vara i din vardag har du haft olika möjligheter att undvika risker när viruset nådde samhällsspridning. Ekonomiska bakslag och en osäker arbetsmarknad har förvärrat situationen för många individer och familjer. Det är tydliga tecken på klassamhällets verkningar och ett politiskt misslyckande i att skapa trygga grundförutsättningar för alla, menar Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Skåne.

- Vi i Vänsterpartiet vill bygga jämlikhet, säger hon. För att lyckas med det krävs satsningar på en bra arbetsmarknad, en jämlik sjukvård, en välfärd som hänger ihop. Vi satsar på att ge kollektivtrafiken förutsättningar även framöver. Nedskärningarna måste upphöra, biljettpriserna sluta höjas, servicen måste förbättras och kundcentren vara kvar. Vi vill satsa på kulturen, den behöver ha faktiska förutsättningar att repa sig efter en väldigt hård period. I vårt budgetförslag ingår satsningar på miljön och den regionala utvecklingen, på folkhögskolorna, och på att vi i regionen ska anta en koldioxidbudget. Klimathotet måste mötas med samma beslutsamhet som pandemin, avslutar Sara Svensson.

Läs hela Vänsterpartiets förslag till regional budget för 2021 här.

Nyckelord

Kontakter

Agneta LenanderLedamot i Regionfullmäktige (V), sjuksköterska, representant i HSN

072 - 4494870

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V vill få stopp på onödiga runtflyttningar i vården13.11.2020 13:06:33 CETPressmeddelande

Vårdplatsbristen i Skåne har skapat ett system där det inte är ovanligt att patienter flyttas mellan avdelningar. När flyttar sker av medicinska skäl, att man är färdigbehandlad eller behöver expertis från en annan avdelning, är detta naturligtvis helt rätt. Det är dock problematiskt med de mycket vanliga flyttar som sker för att platsen behövs av en annan patient, inte för att man själv är färdigbehandlad. Det leder till slitsamma förflyttningar och drabbar ofta multisjuka patienter som mått mycket bättre av att få stanna i lugn och ro på samma avdelning, menar Vänsterpartiet:

V vill inte riskera kunskapscentrens arbete i Skåne13.11.2020 12:40:01 CETPressmeddelande

Under dagens möte med Hälso- och sjukvårdsnämnden förslogs en översyn av de regionala kunskapscentren för att anpassa organisationen enligt ny regional standard och till viss del ersätta nuvarande strukturer med en central koordinator på regionen. Vänsterpartiet anser inte att man gått rätt till väga och att man riskerar att försöka laga något som inte är trasigt – med hög risk för försämring.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum