Vänsterpartiet Skåne

Budget 2021: V vill stärka välfärden i tider av oro och kris

Dela

I år hålls ett annorlunda budgetfullmäktige i Region Skåne. På grund utav Covid-19 är dagordningen begränsad, antalet deltagare minskat och debatten kortad. Det är också ett annorlunda läge i regionen i stort, där sjukvården av naturliga skäl i mycket står i centrum. För Vänsterpartiet är det glasklart att politikens ansvar är att stärka välfärden i alla delar för att vara bättre rustad för en framtid både i krisläge och på andra sidan pandemin när vi når dit.

- Många av de problem som har behövt lösas under våren har berott på en politik som har resulterat i en allt svagare välfärd. Det är sprickor i välfärdsbygget som har varit kända under lång tid, men som inte har åtgärdats. Det löser vi inte idag, men det är en viktig insikt att bära – att vi som samhälle hade kunnat göra annorlunda för länge sen, säger Agneta Lenander, representant för Vänsterpartiet i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Den mest brådskande åtgärden vi har framför oss är att stärka personalens arbetsmiljö, fortsätter hon. Vi i Vänsterpartiet vill införa 30 timmars arbetsvecka för sjukvårdspersonalen, bryta just-in-time-tänket när det gäller personal och faktiskt se till att vi höjer grundbemanningen. I vår budget har vi förslag på en förstärkt sammanhållen offentlig vård för att ge en garant för att vård ska ges efter behov. Upphandlingar och vårdval behöver ses över och tas tillbaka i offentlig regi. Den sammanhållna vården efter medicinska behov är alltför viktig för att privata riskkapitalbolag ska hantera det, säger Agneta Lenander.

Vänsterpartiet har tidigare lyft problem kring hur den ojämlikhet som finns i samhället också påverkar hur människor drabbas av pandemin. Beroende på hur du bor, vad du arbetar med och hur flexibel du har möjlighet att vara i din vardag har du haft olika möjligheter att undvika risker när viruset nådde samhällsspridning. Ekonomiska bakslag och en osäker arbetsmarknad har förvärrat situationen för många individer och familjer. Det är tydliga tecken på klassamhällets verkningar och ett politiskt misslyckande i att skapa trygga grundförutsättningar för alla, menar Sara Svensson, regionråd för Vänsterpartiet i Skåne.

- Vi i Vänsterpartiet vill bygga jämlikhet, säger hon. För att lyckas med det krävs satsningar på en bra arbetsmarknad, en jämlik sjukvård, en välfärd som hänger ihop. Vi satsar på att ge kollektivtrafiken förutsättningar även framöver. Nedskärningarna måste upphöra, biljettpriserna sluta höjas, servicen måste förbättras och kundcentren vara kvar. Vi vill satsa på kulturen, den behöver ha faktiska förutsättningar att repa sig efter en väldigt hård period. I vårt budgetförslag ingår satsningar på miljön och den regionala utvecklingen, på folkhögskolorna, och på att vi i regionen ska anta en koldioxidbudget. Klimathotet måste mötas med samma beslutsamhet som pandemin, avslutar Sara Svensson.

Läs hela Vänsterpartiets förslag till regional budget för 2021 här.

Nyckelord

Kontakter

Agneta LenanderLedamot i Regionfullmäktige (V), sjuksköterska, representant i HSN

Tel:072 - 4494870

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V:s budgetmotion för 2022: Jämlikt Skåne - för en välfärd att lita på21.10.2021 10:06:42 CEST | Pressmeddelande

Under dagens möte med regionstyrelsen presenterar Vänsterpartiet i Region Skåne sitt förslag till budgetmotion inför 2022. Förslaget präglas av satsningar på jämlikhet genom förstärkningar av det gemensamma: ökade resurser till sjukvården för säkerställd vård och förbättrad arbetssituation för personalen, en välutbyggd och tillgänglig kollektivtrafik för hela Skåne, en kultursatsning för ökad långsiktig finansiering och ett tydligt fokus på klimatomställning. Dessutom ingår en regional satsning för skrotad karensdag för regionens drygt 36 000 anställda.

V ställer styret till svars om arbetsmiljön inom den skånska vården28.9.2021 15:22:28 CEST | Pressmeddelande

Under dagens möte med regionfullmäktige ställde Agneta Lenander, sjuksköterska och representant för Vänsterpartiet, styret till svars för situationen inom vården. ”Det kokar i leden och det uttrycks åsikter om en arbetsgivare som tar sin personal för givet, som inte håller det som lovats, en arbetsgivare som kallt räknar med att det är den vårdanställdes samvete som löser vakanser i schemat, även i höst”, säger hon.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum