Vänsterpartiet Skåne

Budget 2021: Vi vet inte hur framtiden ser ut, men behovet av samhällsomställning kvarstår

Dela

Idag går regionens budgetfullmäktige in på sin andra och avslutande dag. Debatterna rör i mycket hur regionen ska hantera utmaningarna som ställs av Covid-19 inom sina ansvarsområden. ”Alliansens budget i sin helhet – och i synnerhet inom sektor regional utveckling – är en strutsbudget”, hävdar Vilmer Andersen, representant för Vänsterpartiet inom Regionala Utvecklingsnämnden och närvarande under dagens debatt.

 

- Likt en struts sticker Alliansledningen huvudet i sanden och tror att Coronapandemin slutar vid årsskiftet, att därefter kommer allting vara tillbaka i sitt vanliga läge, samhället har återhämtat sig och vi kan spinna vidare på gamla lösningar, säger Vilmer Andersen. Så ser verkligheten inte ut! Vi vet inte i dag vad det nya normala kommer att vara, men vi vet att arbetslösheten redan har ökat rejält, att kollektivtrafiken går på knäna, att kultursektorn blöder och klyftorna mellan stad och land ökar. Dessutom behöver vi fortfarande genomföra den nödvändiga omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi måste agera, hitta nya lösningar, använda samhällets resurser på ett effektivt och rättvist sätt - inte tro att enkla initiativ eller vänta-och-se-attityder tar oss ut av de olika kriserna vi befinner oss i. Klimathotet och den ökade ojämlikheten kommer slita sönder samhället om vi inte agerar nu!

Regionen som arbetsgivare har ett stort ansvar, både direkt och indirekt, menar Angelica Svensson, även hon representant i Regionala Utvecklingsnämnden:

- Regionen är den största arbetsgivaren i Skåne, hur man hanterar sin personal påverkar oerhört många människor. Idag finns det mycket som vi i Vänsterpartiet vill ändra på, exempelvis inom sjukvården med införande av 30 timmars arbetsvecka. Vi behöver gå över från detaljstyrning och kontrollfunktioner till en tillitsbaserad styrning. Generellt behöver man också lägga mer fokus på jämställda löner och med att värdera mångfaldskompetens. Indirekt ansvarar regionen också för alla de som arbetar under regionens upphandlade avtal där de anställda måste ha rätt till kollektivavtal. Det offentliga ska ställa hårda miljökrav och krav på goda arbetsvillkor vid upphandlingar.

Kollektivtrafiken har varit ett område där debattvågorna gått höga under hela året, inte minst efter att pandemin bröt ut och turer drogs in. Trängsel på bussar och tåg blir till smittorisker och alla har inte möjlighet att stanna hemma eller ta bil. Människor som arbetar för de bolag som sköter driften har drabbats av hot om minskade löner eller uppsägning. Samuel Johansson är Vänsterpartiets representant i Kollektivtrafiknämnden:

- Styret har gjort en tydlig prioritering av ekonomin  och delegerat nedskärningsuppdrag till Skånetrafikens tjänstepersoner. Samtidigt påstår man att man gör så gott man kan i smittspridningsfrågan. För oss i Vänsterpartiet är det tydligt att det krävs en helt annan syn för att utföra uppdraget, för att se till att resenärer kan resa säkert med Skånetrafiken men också för att personalen skall ha en säker arbetsplats och framförallt sitt arbete kvar när extraordinära omständigheter gör att resorna minskar. Det behövs beslut för att upprätthålla trafiken och till och med utöka den för att se till att det är möjligt att hålla avstånd på bussen eller tåget. Vi behöver ha mer trafik i egen regi för att säkerställa villkoren för de anställda även under speciella händelser, avslutar Samuel Johansson.

Kultursektorn är hårt drabbad under den pågående pandemin. Busi Dimitriu är Vänsterpartiets representant i Kulturnämnden:

-  Pandemin har slagit sönder många kulturaktörers arbete, föreningar och verksamheter. Om inte detta bakslag mot den skånska kulturen ska bli oåterkalleligt behöver vi ta ordentliga krafttag. De senaste mandatperioderna har präglats av nedskärningar, repressiva metoder och misstänkliggöranden. När utvecklingsmedlen förra året ”pausades” sattes många kulturarbetare och verksamheter i en omöjlig situation, och de bristfälliga kompensationer som pressades fram var för lite och för sent. Statens kulturråd har redan varnat oss för att inte få behålla det statliga stödet. Det är inte konstigt, ingen vill satsa på någon som inte ens satsar på sig själv! Vi i Vänsterpartiet väljer att i år fokusera på just grundfinansiering och tar kulturrådets rekommendationer som en absolut lägsta nivå. Den antagna ambitiösa kulturplanen behöver finansieras fullt ut. Kulturen är en del av välfärden, inte något vi kan späka, svälta och ändå förvänta oss finnas kvar!

Läs hela Vänsterpartiets förslag till regional budget för 2021 här.

Nyckelord

Kontakter

Angelica SvenssonLedamot i Regionfullmäktige, representant i Regionala Utvecklingsnämnden

Tel:073 - 929 44 39

Vilmer AndersenLedamot i Regionfullmäktige (V), representant i Regionala Utvecklingsnämnden

Tel:070 - 585 22 24

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

V tar initiativ för ökat arbetsgivaransvar för våldsutsatta29.4.2021 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

Förekomst av våld är alltför vanligt. På tre veckor har fem kvinnor i Sverige mördats av män. För att förebygga att män överhuvudtaget tar till våld krävs ett långsiktigt normförändrande arbete, men det behövs också direkta åtgärder här och nu för att upptäcka och erbjuda skydd till våldsutsatta. Inga fler ska behöva dö innan samhället agerar, menar Vänsterpartiet, som nu tar initiativ till förstärkta insatser för att öka möjligheterna för våldsutsatta att få hjälp.

V eniga med granskning: samverkan för barn och unga måste förbättras21.4.2021 11:15:00 CEST | Pressmeddelande

På dagens möte med Primärvårdsnämnden i Region Skåne lyfts en granskning av samverkansarbetet kring barn och unga med behov av samordnade insatser mellan region och kommun. Behovet av samverkan kan finnas för barn med social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar, funktionsnedsättning eller en kombination av dessa. Granskningen pekar på en ojämlikhet i hur väl arbetet fungerar mellan olika kommuner och ett antal områden som behöver förbättras. Vänsterpartiet vill understryka vikten av att få till ett välfungerande arbete för barn och unga som många gånger riskerar att falla mellan stolarna.

Vänsterpartiet vill se intensifiering av arbetet med vård och omsorg vid demenssjukdom13.4.2021 18:00:00 CEST | Pressmeddelande

I början av 2020 bifölls Vänsterpartiets initiativ om att införa Socialstyrelsens nya modell för standardiserat insatsförlopp efter diagnosticering av demenssjukdom i Region Skåne. Då var Agneta Lenander glad: Eftersom vårdbehoven kan se väldigt olika ut från person till person, till exempel beroende på ålder, och den här modellen bygger just på ett personcentrerat förhållningssätt där kommunen, regionen och socialtjänsten i samverkan anpassar sina insatser efter patientens behov. Det här kan ge direkta förbättringar inom vård och omsorg för skånska patienter som blivit diagnosticerade med demenssjukdom, sa hon då. Idag, på möte med Regionfullmäktige, undrar hon vad som skett med det arbete som skulle inletts för över ett år sedan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum