Sveriges Allmännytta

Budgetpropositionen: Flera bra förslag, men det krävs mer

Dela

Nytt stöd till energieffektivisering och renovering av flerbostadshus, flera satsningar på åtgärder i utsatta bostadsområden, en utredning om BIDs (Business Improvement Districts) och höjt anslag till investeringsstöd för hyresbostäder. – Budgetpropositionen för 2021 innehåller förslag som är positiva för hyresrätten, men det krävs fler åtgärder, säger Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta.

Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta
Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta
 • Till energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utemiljöer anslås 900 miljoner. Enligt förslaget ska stödet sedan öka och omfatta totalt 4,3 miljarder till och med 2023. Hur stödet konkret ska utformas är ännu inte klart.
   
  – Rätt utformat kan stödet bidra till en klimatsmart upprustning av miljonprogramsområdena. Stödet bör riktas till åtgärder som är angelägna ur ett samhällsekonomiskt, miljömässigt men också socialt perspektiv, men som inte skulle genomföras utan stöd. Regelverket måste tas fram i samråd med oss i branschen, säger Anders Nordstrand. 

 • Flera satsningar görs för att stärka utsatta bostadsområden. Det handlar bland annat om investeringar i skolan i dessa områden samt lovskola och läxhjälp, satsningar på att stärka den statliga närvaron och utöka samhällsservicen genom att öppna nya servicekontor och ökade medel i arbetet mot segregation.

  – De allmännyttiga bostadsföretagen runt om i Sverige gör redan idag omfattande insatser för att stärka tryggheten och skapa framtidstro i dessa områden, med exempelvis trygghetsvärdar, aktiviteter för barn och unga, läxhjälp och mötesplatser. Om våra medlemsföretags insatser ska få full effekt, så krävs en ökad närvaro och service av fler aktörer. Det offentliga har ett stort ansvar för att samhällsservice finns etablerad i dessa områden. Därför är detta viktiga steg i rätt riktning, säger Anders Nordstrand.

 • Internationella erfarenheter av lokal samverkan mellan fastighetsägare, ofta kallat BID (Business Improvement Districts) har visat sig vara en framgångsrik metod att bekämpa utanförskap och skapa tryggare bostadsområden. Boverket får nu i uppdrag att se över eventuella hinder, till exempel i lagstiftning, mot fastighetsägares möjligheter att påverka ett områdes trygghet och säkerhet, utbud och kvalitet på handel och tillgång till service.

  – Sveriges Allmännytta har länge drivit att fastighetsägare ska få bättre förutsättningar att skapa BIDs för att bekämpa utanförskap och skapa tryggare bostadsområden. Det är därför högst välkommet att Boverket får detta uppdrag, säger Andres Nordstrand.

 • Anslaget till investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder till studerande höjs från 2,1 miljarder till 3,1 miljarder. Enligt förslaget ska stödet sedan höjas till 4 miljarder 2022 och till 4,9 miljarder 2023. Ramen för beviljande av stöd under 2021 höjs från 7,5 miljarder till 9,3 miljarder.

  – Det är bra att anslaget höjs så att fler hyresbostäder kan byggas med hyror som fler har råd att efterfråga. Byggandet skapar också arbetstillfällen och bidrar till en omstart efter krisen. Men ska byggandet av överkomliga hyresrätter öka krävs fler åtgärder än investeringsstödet. På sikt behövs balanserade ekonomiska villkor mellan alla upplåtelseformer, menar Anders Nordstrand.

I höständringsbudgeten för år 2020 förslås att anslaget till bostadsbidrag ökar med 500 miljoner eftersom fler hushåll har rätt till bostadsbidrag till följd av minskade inkomster.

– Vi saknar en breddning av bostadsbidraget så att det kan sökas av alla oavsett ålder och familjetyp. Dessutom behöver nivåerna höjas så att de står i rimlig relation till dagens hyresnivåer. Hushåll med svag ekonomi ska ha möjlighet att efterfråga goda och tillräckligt rymliga bostäder, säger Anders Nordstrand.

Läs mer i Sveriges Allmännyttas tidigare kommentarer till budgeten.

Välkommet stöd för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus.

Sveriges Allmännytta välkomnar regeringens satsningar i utsatta områden.

Bra att regeringen avsätter mer pengar till investeringsstöd.

För mer information, kontakta: 

Anders Nordstrand, vd, Sveriges Allmännytta, 08–406 55 17,  anders.nordstrand@sverigesallmannytta.se 

Ulrika Lamberth, pressansvarig, Sveriges Allmännytta, 08–406 55 25,  ulrika.lamberth@sverigesallmannytta.se 

Nyckelord

Bilder

Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta
Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta
Ladda ned bild

Om

Sveriges Allmännytta
Sveriges Allmännytta
Drottninggatan 29, Box 474
101 29 Stockholm

08-406 55 00https://www.sverigesallmannytta.se/

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige. 


Följ Sveriges Allmännytta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Allmännytta

Digitalt seminarium 13 oktober - Sveriges Allmännytta presenterar en ny marknadsrapport: ”Vad händer med hyrorna – och varför?”7.10.2020 13:16:53 CESTPressinbjudan

Hyressättningen av bostäder är en aktuell och omdiskuterad fråga. Det har i närtid släppts flera rapporter, skrivits många debattinlägg och startats tre statliga utredningar. Med marknadsrapporten vill Sveriges Allmännytta med fakta, statistik och analys bidra till att öka kunskaperna om hur hyressättningen runt om i landet ser ut och fungerar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum