Transportföretagen

Bussbranschen positiv till förslag om covidpass i långväga busstrafik

Dela

Sveriges Bussföretag välkomnar regeringens förslag på utformning av smittskyddsåtgärder för den långväga kollektivtrafiken. Detta framgår av förbundets remissvar på promemorian ”Vaccinationsbevis på serveringsställen och i andra verksamheter, smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik och förlängning av begränsnings- och serveringsförordningarna”.

Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag
Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag

Förslaget från regeringen består av två delar – den första delen handlar om att trafikföretagen själva får besluta om anpassningar av verksamheten, såsom begränsningar av antalet passagerare och andra åtgärder för att minska smittspridning. Den andra delen handlar om att trafikföretagen får möjlighet att använda vaccinationsbevis i den långväga kollektivtrafiken, men att det är upp till varje trafikföretag att avgöra om de vill göra detta.

- Det är positivt att smittskyddsåtgärderna är mer allmänt hållna än de som regeringen införde tidigare i år och som inte tog hänsyn till varje företags förutsättningar, framförallt hur fordonen är utformade, utan endast begränsade antalet sittplatser. Det är företagen som kan sin verksamhet bäst och därför är det rimligt att de har inflytande över hur åtgärderna för minskad smittspridning kan genomföras på ett bra sätt, kommenterar Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

Kontrollerna en utmaning för bussföretagen
Förbundet har under remissarbetet hämtat in synpunkter från företagen som kör den här typen av trafik och dessa har uttryckt sig positiva till användandet av vaccinationsbevis i den långväga kollektivtrafiken, framförallt värderat mot en generell begränsning av antalet platser. Vaccinationsbevisen kan också bidra till en ökad trygghet för resenärerna, även om det finns vissa praktiska utmaningar i kontrollerna.

- Vaccinationsbevisen kan för de företag som önskar vara ett bra verktyg för att öka tryggheten för resenärerna. Det är också positivt att det är upp till varje företag att själv besluta om man vill nyttja möjligheten då förutsättningarna ser olika ut, avslutar Anna Grönlund.

För mer information kontakta
Anna Grönlund, branschchef och vice VD Sveriges Bussföretag på 0706127174

Remissvaret i sin helhet finns att läsa på sverigesbussforetag.se under rubriken ”Vi tycker”.

Sveriges Bussföretag är ett förbund inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv. I dag har vi knappt 270 medlemsföretag med cirka 27 900 anställda. Våra medlemmar består av busstrafikföretag och bussresearrangörer som bedriver alla former av yrkesmässig busstrafik och anordnar bussresor inom och utanför landets gränser.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag
Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag
Ladda ned bild

Om

Transportföretagen
Transportföretagen
Storgatan 19
102 49 Stockholm

08 762 71 00https://www.transportforetagen.se/

Transportföretagen är transportnäringens och säkerhetsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation och samlar 9 700 medlemsföretag med cirka 221 500 anställda.

Följ Transportföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportföretagen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum