Moment Group

DELÅRSRAPPORT 1 januari – 30 september 2019

Dela

Ett kvartal med förväntat lägre aktivitetsnivå och med positiva signaler framåt. Framgent ligger stort fokus på att återställa lönsamheten.

Moment Group
Moment Group

VD HAR ORDET

I oktober 2019 tillträdde jag rollen som tillförordnad VD/Koncernchef. Efter att ha varit Group CFO i koncernen i mer än fyra år känner jag bolagen väl och kommer, tillsammans med ledningsgrupperna i de olika verksamheterna, att arbeta fokuserat för att Moment Group återigen ska bli en lönsam koncern. 

För Moment Groups säsongspräglade verksamhet innebär tredje kvartalet i stora delar av koncernen en lägre aktivitetsnivå, så även i år. Nettoomsättningen uppgick till 146 msek (170 msek), en minskning med 24 msek mot föregående år vilket framför allt är hänförbart till produktionsportföljen inom affärsområde Live Entertainment. Rörelseresultatet i kvartalet är dock starkare än förgående år och rensat för kostnader i samband med VD-bytet uppgår det till  -24 msek, i enlighet med nuvarande regelverk. Med hänsyn tagen till ovan nämnd kostnad och justerat för IFRS 16-påverkan blev resultatet -26 msek (-31 msek), vilket är 5 msek bättre än föregående år. Fördelat per affärsområde visar Live Entertainment en förbättring om 10 msek medan ImmersiveVenues står för en försämring om 4 msek. Affärsområde Event presterar i nivå med samma kvartal föregående år.  

Kvartalet började starkt med sommarens föreställning på Vallarnas Friluftsteater i Falkenberg, en uppsättning som lockade över 53 000 gäster. Vi kan också sammanfatta september som en bra premiärmånad, både inom 2Entertain och på våra dinnershowarenor, med varma mottaganden både från publik och recensenter, vilket bådar gott för kommande kvartal. Totalt uppgick de förbetalda biljettintäkterna per utgången av september till 147 msek (87 msek), vilket är 60 msek högre än föregående år. Förbättringen är framför allt hänförbar till 2Entertains biljettbaserade verksamhet, men också till våra dinnershowarenor. Detta är en bra indikator på försäljningsläget även om det också påverkas av storleken på produktionsportföljen.  

Kungsportshuset fortsätter att belasta resultatet även i det tredje kvartalet, dock mindre än tidigare, och huset förbereds nu för gästspelet av Wallmans under november och december. Samtidigt sker en omställning till ett mer innehållsbaserat hus med utgångspunkt i Kungsportshuset Eventarena som kommer att fyllas med olika typer av event, produktioner och företagsarrangemang. 

Efter några år med stort fokus på tillväxt och förvärv kommer återställandet av lönsamheten att vara det mest prioriterade på kort sikt. Genomlysning pågår av både intäkts- och kostnadssidan inom samtliga verksamheter för att identifiera bättre affärsmodeller och effektivare vägar framåt. Parallellt med detta drivs moderbolagsorganisationen framåt med en starkt minskad kostnadsmassa anpassad för den fas koncernen nu befinner sig i. På samma tema består koncernledningen av rent operativa krafter vid sidan av kommunikations-/IR-chef och koncernchef, med en tydlig inriktning på affärsfokus och affärsstöd. 

Vi är nu inne i vårt starkaste kvartal på året och inom våra olika verksamheter ser vi fram emot att få välkomna och ta hand om alla de gäster som det innebär! 

Göteborg 25 oktober 2019


Josefin Dalum
tf VD/Koncernchef

Klicka här och läs hela rapporten

Kontakter

Bilder

Moment Group
Moment Group
Ladda ned bild

Länkar

Om

Moment Group
Moment Group
Trädgårdsgatan 2
411 08 Göteborg

0771 - 17 00 00http://www.momentgroup.com/

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien.Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö

Inom Moment Group återfinns följande bolag och varumärken: 2Entertain, Ballbreaker, China Teatern, Cirkusbygningen, Golden Hits, Hamburger Börs, Hansen, Intiman, KPH Matbar, Kungsportshuset, Lisebergsteatern, Minnesota Communication, Oscarsteatern, Showtic.se, STAR Bowling, Tickster, Vallarnas friluftsteater, Wallmans, Wallmans Group

 

Följ Moment Group

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Moment Group

Höstens föreställningar av Saturday Night Fever på China Teatern och Rain Man på Oscarsteatern flyttas till våren 2021.23.6.2020 11:20:51 CESTPressmeddelande

2Entertain - Part of Moment Group Sedan i slutet av mars står större delen av kultursverige stilla sedan allmänna tillställningar i Sverige begränsats till max 50 deltagare, allt beroende på Coronavirusets (Covid-19) framfart. Producenterna bakom produktionerna, Vicky Nöjesproduktion och 2Entertain, har väntat in i det sista för att se om restriktionerna kommer att lätta, men med rådande situation fattas nu beslutet att flytta Rain Man på Oscarsteatern och Saturday Night Fever på China Teatern till vårsäsongen 2021. Beslutet tas nu för att garantera att både gäster och personal ska känna sig trygga när de vistas på teatrarna. Nya premiärdagar planeras till den 6 januari 2021 för Rain Man på Oscarsteattern samt den 21 januari 2021 för Saturday Night Fever på China Teatern. Samtliga berörda kunder kontaktas personligen.

Nuläget i Moment Group under coronapandemins påverkan14.5.2020 17:52:25 CESTPressmeddelande

Hela upplevelsebranschen påverkas starkt av coronapandemin och inom samtliga verksamheter i Moment Group pågår ett intensivt arbete med att parera den negativa påverkan Covid-19 har på koncernen när det gäller såväl omsättning som rörelseresultat och likviditet. Inköps- och investeringsstopp infördes för ett par månader sedan och arbete pågår löpande med att minimera kostnadsbasen och nyttja de olika stödpaket som möjliggörs. Samtidigt fortsätter arbetet med att stärka balansräkningen och säkra finansieringen framåt. Genom en kombination av nedan beskrivna aktiviteter bedömer ledningen att bolaget har tillräcklig likviditet för att bedriva verksamheten under resterande del av 2020. Bedömningen förutsätter att aktivitetsnivån i verksamheten successivt normaliseras från slutet av tredje kvartalet 2020.

ÅRETS föreställning av Alla tiders ÅSA-NISSE på VALLARNAS FRILUFTSTEATER 2020 flyttas till sommaren 2021 8.5.2020 12:09:41 CESTPressmeddelande

2Entertain - Part of Moment Group AB Regeringen beslöt den 11 mars att följa Folkhälsomyndigheternas restriktioner att stoppa ALLA allmänna sammankomster och offentliga träffpunkter med fler än 500 personer. Därefter från och med söndag den 29 mars får allmänna tillställningar ha max 50 deltagare. Detta gör att vi från Vallarnas friluftsteater har väntat in i det sista för att se om restriktionerna kommer att lyftas under en snar framtid, men med rådande situation fattar vi nu beslutet att flytta vår verksamhet till 2021. Självklart vidtar vi detta beslut med omtanke om publikens och medarbetarnas hälsa och i förhållande till Coronavirusets framfart (covid-19) i Sverige. Därav finner vi att det blir bäst att 2020 års buskis Alla Tiders Åsa-Nisse flyttas till sommaren 2021 och blir 25 års jubileumsföreställningen. ”Inget har egentligen förändrats när det kommer till bokningsläget. Förutom att vi flyttat föreställningen ett år. De som redan bokat en biljett till årets föreställning behål

Detta har jag sett fram emot!4.5.2020 14:03:41 CESTPressmeddelande

Den 1 maj i år tillträdde jag som tillförordnad VD/Koncernchef för Moment Group. Jag har min bakgrund i konsumentvarubranschen och har haft ledande positioner i konsumentvaru- och serviceföretag såsom Carlsberg, Selecta, Procter & Gamble m fl. Nuförtiden har jag fokuserat på kortare uppdrag som interims VD och kommer närmast från tjänsten som tillförordnad VD för den svenska klädkedjan Twilfit, som vi tog igenom en företagsrekonstruktion och försäljning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum