Lernia

Delårsrapport januari - juni 2018: Fortsatt stark bemanningsmarknad men negativt resultat för utbildningsverksamheten

Dela

Lernias intäkter för andra kvartalet minskade med 5 procent till 806 (846) mkr. Intäktsminskningen förklaras främst av lägre volymer inom utbildning. Bemanningsmarknaden är fortsatt stark och en planerad nedgång av inhyrda konsulter hos en stor kund har till stor del ersatts av ökade intäkter från andra kunder. Delårsperiodens intäkter är i nivå med föregående år.

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -55 (-3) mkr. Rörelseresultatet för delårsperioden uppgick till -50 (31) mkr.Den negativa utvecklingen inom segment Utbildning belastar resultatet med 34 mkr. Ett besparingsprogram har lanserats och påverkar rörelseresultatet negativt med 25 mkr i form av avveckling av personal, lokaler och förlustkontrakt (8 mkr) samt kostnader för nedskrivningar (17 mkr).

Lernias intäkter totalt för delårsperioden är i nivå med föregående år men resultatutvecklingen inom utbildningsverksamheten är utmanande. Vi harlanserat ett besparingsprogram och ytterligare åtgärder kommer att vidtas. Bemanningsmarknaden är fortsatt stark, säger Anders Uddfors vd för Lernia.

Läs rapporten i sin helhet här.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Lernia
Lernia
WTC, Klarabergsviadukten 70, Hus D, Plan 5
111 64 Stockholm

0771-650 650https://www.lernia.se/

Lernia är en av Sveriges ledande kompetenspartner inom utbildning, bemanning och omställning. Lernia utvecklar människor, företag och organisationer med rätt kompetenslösningar i arbetslivets och arbetsmarknadens alla skeden. Lernia bidrar till en bättre matchning på arbetsmarknaden och ser till att fler människor kommer i egenförsörjning och att fler företag och organisationer kan stärka sin konkurrenskraft.

Följ Lernia

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Lernia

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum