Drivkraft Sverige

Den 1 januari höjs reduktionsplikten

Dela

För att nå de svenska klimatmålen till 2030 med hjälp av hållbara biodrivmedel har regeringen infört reduktionsplikt för bensin och diesel. Den 1 januari sker en höjning av reduktionsplikten.

Reduktionsplikten för bensin och diesel infördes den 1 juli 2018 och från den 1 juli 2021 även för flygfotogen. Det innebär att det blandas in biodrivmedel i bensin och diesel för att sänka koldioxidutsläppen. Den 1 januari 2022 höjs reduktionen till 7,8 procent för bensin och till 30,5 procent för diesel.

”Reduktionsplikten är ett viktigt styrmedel som ger branschen förutsättningar att ställa om här och nu i befintliga fordon och med befintlig infrastruktur. Vad få vet är att det som för 20 år sedan var fossil bensin och diesel i dag är produkter med upp till 40 procent hållbara biodrivmedel i”, säger Sofie Quant Kommunikationschef Drivkraft Sverige.

Reduktionsplikten betyder att alla drivmedelsleverantörer måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel med en viss procentsats. Reduktionen beräknas per år utifrån att de biodrivmedel som blandas in ska reducera de fossila utsläppen av växthusgaser jämfört med om hela produkten hade varit helt fossil.

Reduktionspliktens utformning innebär årliga stegvisa höjningar till 2030, då reduktionsplikten för bensin ska vara 28 procent och för diesel 66 procent.

Men det finns hinder som måste röjas så att den gröna omställningen kan fortsätta.

”Som det ser ut i dag måste förnybara hållbara biodrivmedel som blandas in beskattas som det fossila drivmedel som det ersätter, i bensin och diesel enligt Energiskattedirektivet, ETD. Vi tycker att hållbara biodrivmedel som innebär klimatnytta också ska får fördel framför fossila och det är något som vi försöker påverka genom förändringar i Energiskattedirektivet ETD”, säger Sofie Quant.

I dag är biodrivmedel dyrare än fossila drivmedel. En anledning är en ökad efterfrågan även globalt då allt fler länder skärper sina klimatmål. Därför behövs långsiktiga förutsättningar för hållbara biodrivmedel så att investeringar och produktion kan öka.

”Vi ser också att förståelsen och kunskapen behöver breddas om den nytta hållbara biodrivmedel bidrar med. En stor fördel med biodrivmedel är att det kan tankas i befintliga fordon och infrastruktur redan i dag”, avslutar Sofie Quant.

Ta del av frågor och svar om reduktionsplikten

Kontakter

Bilder

Om

Drivkraft Sverige
Drivkraft Sverige
Torsgatan 30
113 21 Stockholm

08 – 667 09 25http://Drivkraftsverige.se

SPBI har bytt namn till Drivkraft Sverige. Branschorganisationens medlemsföretag erbjuder hållbar mobilitet och ser till att det finns drivmedel, biodrivmedel för hållbara resor och transporter samt bitumen till vägar i hela landet. Vi arbetar för att Sverige ska bli klimatneutralt 2045.Drivkraft Sverige ska spegla ett bredare perspektiv som omfattar biodrivmedel för väg-, flyg- och sjötransporter. Det handlar också om innovationer samt nya produkter och tjänster inom hållbar mobilitet för konsumenter, företag och samhällsviktiga organisationer. Organisationen är även ett expertorgan inom branschen. Organisationen följer, bevakar och analyserar såväl den nationella som den internationella marknaden för olika energislag samt drivmedel och förnybara drivmedel. SPIMFAB och Släckmedelscentralen SMC AB är bolag med nära anknytning till Drivkraft Sverige. Läs mer på www.drivkraftsverige.se

Följ Drivkraft Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Drivkraft Sverige

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum