Svenska institutet för standarder, SIS

Design ska passa alla – nu finns ny europeisk standard

Dela

En ny standard för tillgänglighet genom universell utformning presenteras den 3 juni vid ett frukostseminarium på Svenska institutet för standarder. – Om inte användarmångfalden och människors varierande funktionalitet beaktas från början och i affärsstrategier kommer människor att utestängas och vi kommer vare sig nå målen i Agenda 2030 eller skapa förutsättningar för mänskliga rättigheter, säger Hans von Axelson från Myndigheten för delaktighet och ordförande för det svenska deltagandet i framtagandet av standarden.

Standarden* ska bidra till att produkter på marknaden blir tillgängliga och användbara för alla genom universell utformning. Målgruppen är i första hand tjänste- och varuproducerande företag.

Standardiseringsarbetet drog igång 2014 på ett initiativ från EU-kommissionen. I Sverige har riksdagen fattat beslut om tillgänglighet och universell utformning på flera områden. Nyligen fattade EU beslut om ett europeiskt tillgänglighetsdirektiv.

– De organisationer som använder standarden får lättare att leva upp till gällande och kommande lagstiftning samt nationella strategier och program. Tillgänglighet genom universell utformning stödjer också flera av de globala målen för hållbarhet i Agenda 2030, säger Hans von Axelson. Dessutom gagnas vi alla av begriplighet och ökad användbarhet. Produkterna blir helt enkelt lättare att använda. Man får fler nöjda användare samtidigt som man tar socialt ansvar.

– Standarden har samma struktur som ISO:s standarder för ledningssystem och kan användas oavsett storlek på organisation eller verksamhetsstyrning. Det handlar om att få med allas olika behov, egenskaper, funktionalitet och preferenser i en organisations design- och utvecklingsprocesser. Det handlar också om att involvera användare i processerna, säger Alexandra Antoni, projektledare, Svenska institutet för standarder, SIS.

– En viktig del av universell utformning är att skapa förutsättningar för tillgänglighet genom att analysera nuläget både internt och externt och lyssna in sina intressenter. Vilka använder inte ens produkter idag och vad beror det på? Eftersom väldigt få produkter existerar isolerat är det också viktigt att analysera hela användningskedjan, fortsätter Alexandra Antoni.

Totalt har 15 svenska organisationer deltagit i arbetet genom Svenska institutet för standarder: Standardutveckling – Samordningsgrupp för tillgänglighet SIS/TK 536

*Standarden SS-EN 17161 Universell utformning – Tillgänglighet genom universell utformning inom produkter, varor och tjänster – utvidgar spektrumet användare

Frukostseminarium 3 juni om standarden

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Svenska institutet för standarder, SIS
Svenska institutet för standarder, SIS
Solnavägen 1 E/Torsplan
113 65 Stockholm

08 - 555 520 00https://www.sis.se

SIS är en del av ISO och CEN, ett nätverk av experter som arbetar för att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer inom näringsliv och offentlig sektor ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger en smart och hållbar samhällsutveckling.

SIS projektleder både svenskt och internationellt arbete med att ta fram standarder
och verkar för att de används. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter
som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta
med hjälp av standarder.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

Första standarden för patientdelaktighet i personcentrerad vård12.10.2020 07:46:29 CESTPressmeddelande

De flesta vårdverksamheter i Sverige sätter patientdelaktighet högt på agendan med ambition att vården ska utgå från patientens behov, resurser och förutsättningar. Men hur kan vi veta att det görs och hur når verksamheterna dit? Nu finns för första gången en EU-standard för minimikrav för patientdelaktighet i personcentrerad vård. – Målet är en effektivare vård genom att patienter blir mer engagerade i sin hälso- och sjukvård. Såväl patienter som personal kommer att må bättre, säger Karl Swedberg, seniorprofessor och ordförande i den svenska standardiseringskommittén.

Svenskt ledarskap för global standard inom miljöaspekter i textil8.7.2020 08:32:24 CESTPressmeddelande

Politiska initiativ, innovativ forskning och inte minst konsumenters ökande hållbarhetsintresse pekar mot ett behov av ökad cirkularitet inom textilområdet. Enbart modeindustrin står för upp emot tio procent av de globala utsläppen av växthusgaser*. Många initiativ har tagits och nya lösningar tas fram. Men det saknas gemensamma grunder för arbetet, något som standardisering nu ska bidra med. Ett svenskt standardförslag blir global ISO-standard och det handlar om att sätta en gemensam terminologi för miljöaspekter i textil.

Ny handbok beskriver hållbarhetsaspekterna för skogsråvara från svenskt skogsbruk1.7.2020 09:01:51 CESTPressmeddelande

– Syftet är att handboken ska fungera som ett stöd för dem som vill rapportera om sin skogsråvara och för dem som befinner sig längre fram i värdekedjan som hjälp vid deras kravställan. Den kan även fungera som en kunskapskälla om svenskt skogsbruk, säger Maria Gustafsson på Svenska institutet för standarder, SIS, som varit koordinator för projektet. Handboken är ett resultat av ett brett samarbete.

Brist på standarder för additiv tillverkning i metall24.6.2020 09:00:20 CESTPressmeddelande

Additiv tillverkning, även kallad 3D-printning, i metall är en relativt ny teknik som utvecklats snabbt och haft en stark marknadstillväxt. Men brist på standarder riskerar att bli ett hinder i utvecklingen och fortsatt tillväxt. Det framkommer i en kartläggning som genomförts av metallforskningsinstitutet Swerim, SIS, Chalmers tekniska högskola och RISE. Resultatet ska nu användas till att utveckla standardiseringen på området.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum